aynı yönetim altında birleştirmek - Turkish English Dictionary