bir dalga boyunun kapsadığı tek renk - Turkish English Dictionary