birden fazla kilise makamında bulunan rahip - Turkish English Dictionary