birine (bir şeyi) dikte etmek - Turkish English Dictionary