conductivity - Turkish English Dictionary
History

conductivity

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "conductivity" in Turkish English Dictionary : 13 result(s)

English Turkish
Common Usage
conductivity n. iletkenlik
General
conductivity n. iletkenlik
Technical
conductivity n. iletkenlik
Computer
conductivity n. öziletkenlik
Electric
conductivity n. geçirgenlik
conductivity n. iletkenlik
conductivity n. öziletkenlik
Construction
conductivity n. iletkenlik
Automotive
conductivity n. iletkenlik
Medical
conductivity n. kondüktibilite
Physics
conductivity n. geçirgenlik
conductivity n. iletgenlik durumu
Marine Biology
conductivity n. suyun geçirgenliği

Meanings of "conductivity" with other terms in English Turkish Dictionary : 116 result(s)

English Turkish
General
hydraulic conductivity n. hidrolik iletkenlik
limit molar conductivity n. sınır molar iletkenlik
thermal conductivity n. ısı iletim katsayısı
electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik
self-conductivity n. öz iletkenlik
Technical
flame conductivity n. alev iletkenliği
anisotropic conductivity n. anizotrop iletkenlik
minimum electrical conductivity n. asgari elektrik iletkenliği
asymmetrical conductivity n. asimetrik iletkenlik
asymmetrical conductivity n. bakışımsız iletkenlik
electronic conductivity n. elektronik iletkenlik
electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik
electrical conductivity n. elektrik iletkenliği
electric conductivity n. elektriksel iletkenlik
equivalent conductivity n. eşdeğer iletkenlik
electrical non-conductivity n. elektrik yalıtkanlığı
determination of electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik tayini
electric conductivity n. elektrik geçirgenliği
electronic thermal conductivity n. elektronik ısıl iletkenlik
electrolytic conductivity n. elektrolitik iletkenlik
formation conductivity n. formasyon iletkenliği
apparent conductivity n. görünür iletkenlik
conductivity meter n. iletkenlik ölçer
coefficient of thermal conductivity n. ısıl iletkenlik katsayısı
conductivity transmitter n. iletkenlik transmiteri
heat conductivity n. ısıl iletkenlik
conductivity cell n. iletken ölçme pili
weighted average of conductivity n. iletkenliğin ağırlıklı ortalaması
high conductivity copper pipe n. iletkenliği yüksek bakır boru
conductivity test n. iletkenlik testi
oxygen-free high conductivity copper n. iletkenliği yüksek oksijensiz bakır
resistance to heat conductivity n. ısı geçirme mukavemeti
heat conductivity factor n. ısı iletkenliği katsayısı
conductivity transmitter n. iletkenlik transmitteri
heat conductivity n. ısı iletkenliği
thermal conductivity n. ısıl geçirgenlik
high conductivity copper n. iletkenliği yüksek bakır
coefficient of conductivity n. iletkenlik katsayısı
thermal conductivity n. ısı iletkenliği
conductivity level controller n. iletkenlik seviye denetleyicisi
high conductivity copper tube n. iletkenliği yüksek bakır boru
conductivity measurement n. iletkenlik ölçümü
thermal conductivity n. ısıl iletkenlik
conductivity modulation n. iletkenlik modülasyonu
coefficient of thermal conductivity n. ısı iletim katsayısı
conductivity bridge n. iletkenlik köprüsü
caloric conductivity n. ısıl iletkenlik
thermal conductivity coefficient n. ısıl iletkenlik katsayısı
conductivity cell n. iletkenlik pili
determination of thermal conductivity by the hot-wire method n. kızgın tel metodu ile termal iletkenlik tayini
bulk conductivity n. kitle iletkenliği
minimum electrical conductivity n. minimum elektrik iletkenliği
molar conductivity n. molar iletkenlik
oxygen-free high-conductivity copper n. oksijensiz yüksek iletkenlik bakırı
n-type conductivity n. n-türü iletkenlik
oxygen-free high-conductivity copper n. oksijensiz yüksek iletkenli bakır
oxygen-free high conductivity copper n. oksijensiz yüksek iletken bakır
oxygen free high conductivity copper n. oksijensiz iletkenliği yüksek bakır
deoxidized high conductivity copper n. oksijensiz iletkenliği yüksek bakır
conductivity cell n. özgü iletkenlik pili
p-type conductivity n. p tipi iletkenlik
pure water conductivity n. saf su iletkenliği
electrical conductivity of resin extracts n. reçine ekstraktlarının elektriksel öz iletkenliği
thermal conductivity of liquids n. sıvıların termal iletkenliği
limit molar conductivity n. sınır molar iletkenlik
symmetrical conductivity n. simetrik iletkenlik
conductivity of aqueous extracts n. sulu ekstraktların öziletkenliği
electrical conductivity of water n. suyun elektriksel iletkenliği
electrical non-conductivity of shock tube n. şok tüpünün elektrik yalıtkanlığı
conductivity of water-soluble salts n. suda çözünebilen tuzların iletkenliği
swnt thermal conductivity n. tdnb ısıl iletkenliği
coefficient of thermal conductivity n. termal iletkenlik katsayısı
ground conductivity n. toprak iletkenliği
hydraulic conductivity of the soil n. zeminin hidrolik iletkenliği
high-conductivity copper wire rod n. yüksek iletkenlikli bakır filmaşin
high-conductivity n. yüksek iletkenlik
high-conductivity copper n. yüksek iletkenlikli bakır
Telecom
relative conductivity n. bağıl iletkenlik
Electric
equivalent conductivity n. eşdeğer iletkenlik
electronic thermal conductivity n. elektronik ısıl iletkenlik
electric conductivity n. elektrik iletkenliği
electronic conductivity n. elektron iletkenliği
electrolytic conductivity n. elektrolitik iletkenlik
electrical conductivity n. elektrik iletkenliği
electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik
conductivity modulation n. iletkenlik modülasyonu
conductivity cell n. özgül iletkenlik pili
symmetrical conductivity n. simetrik iletkenlik
electrical conductivity of water n. suyun elektriksel iletkenliği
ground conductivity n. toprak iletkenliği
Mechanic
thermal conductivity n. ısıl iletkenlik
Construction
conductivity meter n. iletkenlik ölçüm cihazı
Automotive
thermal conductivity n. ısıl iletkenlik
conductivity additives n. iletkenlik katkıları
heat conductivity n. ısı iletkenliği
coolant conductivity sensing system n. soğutma sıvısı iletkenlik algılama sistemi
Marine
super-conductivity vessel n. süper iletken araç
Medical
conductivity meter n. iletkenlik ölçer
thermal conductivity n. termal iletkenlik
Food Engineering
electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik
thermal conductivity coefficient n. ısı iletim katsayısı
thermal conductivity n. ısı ıletim katsayısı
thermal conductivity n. ısıl iletkenlik
moisture conductivity n. yaş iletkenliği
Physics
thermometric conductivity n. maddenin birim hacmini bir derece yükseltmek için gereken birim ısı miktarına denk düşen termal iletkenlik
anisotropic conductivity n. anizotrop iletkenlik
conductivity bridge n. iletkenlik köprüsü
surface conductivity n. yüzey iletkenliği
Chemistry
molecular conductivity n. molekülsel iletkenlik
specific conductivity n. özgül iletkenlik
limiting conductivity n. sınır iletkenlik
Biology
molecular conductivity n. moleküler iletkenlik
Agriculture
hydraulic conductivity n. hidrolik iletkenlik
Environment
electrical conductivity n. elektriksel öziletkenlik
Meteorology
eddy conductivity n. girdap iletkenliği
Geology
lateral or vertical electrical conductivity n. yatay veya düşey yöndeki elektriksel iletkenlik