configuration - Turkish English Dictionary

configuration

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

Meanings of "configuration" in Turkish English Dictionary : 48 result(s)

English Turkish
General
configuration n. konfigürasyon
Configuration consists of both hardware and software components.
Konfigürasyon hem donanım hem de yazılım bileşenlerinden oluşur.

More Sentences
configuration n. yapı
It simply changes the whole configuration of international security.
Bu, uluslararası güvenliğin tüm yapısını düpedüz değiştirir.

More Sentences
Technical
configuration n. şekillenme
We observed the configuration of the mountains.
Dağların şekillenmesini gözlemledik.

More Sentences
configuration n. yapılandırma
The configuration of the VIPA teleservice modules is performed via a web browser.
VIPA telehizmet modüllerinin yapılandırılması bir web tarayıcı aracılığıyla gerçekleştirilir.

More Sentences
Computer
configuration n. yapılandırma
You can adjust game configuration options when starting the game for the first time.
Oyunu ilk kez başlatırken oyun yapılandırma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

More Sentences
configuration n. yapı
It is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
Bu bölgenin demografik yapısının daha dikkatli incelenmesi gerekmektedir.

More Sentences
Automotive
configuration n. yapı
It is necessary to look more carefully into the demographic configuration of this region.
Bu bölgenin demografik yapısına daha dikkatli bakılması gerekir.

More Sentences
General
configuration n. biçim
configuration n. şekil
configuration n. kurulum
configuration n. düzenleniş
configuration n. suret
configuration n. görünüş
configuration n. gruplaşma
configuration n. yıldız kümesi
configuration n. biçimlenim
configuration n. şekillenim
configuration n. durum
configuration n. dış görünüş
configuration n. düzenleme
configuration n. doku
configuration n. gezegenlerin birbirlerine göre konumları
Technical
configuration n. durum
configuration n. düzenleme
configuration n. görünüş
configuration n. konum
configuration n. konbiçim
Computer
configuration n. düzenleşim
configuration n. görünüm
configuration n. konfigürasyon
configuration n. yapı bilgileri
configuration n. yapı bilgileri konfigürasyon
configuration n. yapısal düzenleme
configuration n. yapılanış
Telecom
configuration n. düzenleme
configuration n. konfigürasyon
configuration n. kurulum
Construction
configuration n. düzen
Automotive
configuration n. yapılandırma
Aeronautic
configuration n. uçağın içinde yer alan koltuklar ve diğer parçaların konumlandırılma biçimi
Marine
configuration n. dalıcının kullandığı her türlü dalış gerecinin ortak adı
configuration n. donanım dizilimi
Statistics
configuration n. yapılaşma
Chemistry
configuration n. düzenlenme biçimi
configuration n. dizilim
Biochemistry
configuration n. biçimlenme düzeni
Marine Biology
configuration n. kon biçim
Linguistics
configuration n. düzenleme

Meanings of "configuration" with other terms in English Turkish Dictionary : 172 result(s)

English Turkish
General
configuration space n. konfigürasyon uzay
Trade/Economic
configuration management n. konfigürasyon yönetimi
configuration of the cash flows n. nakit akışlarının biçimi
configuration of the cash flows n. nakit akışlarının niteliği
configuration of the cash flows n. nakit akışlarının içeriği
Technical
sensor configuration n. algılayıcı konfigürasyonu
object configuration n. amaç görünüm
object configuration n. amaç konfigürasyon
configuration atomic n. bir moleküldeki atomların uzaysal düzenlenmesi
plotter configuration n. çizici konfigrasyonu
reference configuration n. dayanak düzenleşimi
dynamic host configuration protocol n. devingen sunucu yapılandırma iletişim kuralı
system configuration n. dizge görünümü
configuration management n. düzenleşim yönetimi
atactic configuration n. dizesiz konbiçim
configuration factor n. düzenleme faktörü
atactic configuration n. dizesiz dizileşim
electronic configuration n. elektronik konfigürasyon
isotactic configuration n. eşyanlı konbiçim
electron configuration n. elektron konbiçimi
physical configuration n. fiziksel yapılandırma
configuration state n. görünüm durumu
configuration table n. görünüm çizelgesi
configuration block n. görünüm öbeği
geometric configuration n. geometrik konfigürasyon
security configuration n. güvenlik düzenleşimi
security configuration editor n. güvenlik yapılandırma düzenleyicisi
target configuration n. hedef görünüm
pool configuration n. havuz yapılandırması
target configuration n. hedef konfigürasyon
service account configuration n. hizmet hesabı yapılandırması
mould configuration n. kalıp yerleşim görünümü
blading configuration n. kanat konfigürasyonu
configuration state n. konfigürasyon durumu
configuration control n. konfigürasyon kontrolü
configuration management n. konfigürasyon yönetimi
configuration interaction n. konbiçim etkileşimi
configuration block n. kurulum bloğu
configuration table n. kurulum tablosu
configuration interaction n. konfigurasyon etkileşimi
configuration interaction n. konfigürasyon etkileşimi
configuration plan n. konfigürasyon planı
configuration parameters n. konfigürasyon parametreleri
configuration control engineering system n. konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi
desktop configuration n. masaüstü yapılandırması
midi configuration window n. mıdı yapılandırma penceresi
common mating configuration n. ortak eşleştirme konfigürasyonu
automatic configuration set n. otomatik yapılandırma kümesi
configuration of plc inputs and outputs n. plc giriş ve çıkışlarının konfigürasyonu
system configuration editor n. sistem yapılandırma düzenleyicisi
system configuration n. sistem konfigürasyonu
cylinder configuration n. silindirlerin yerleşim şekli
certificate server configuration wizard n. sertifika sunucusu yapılandırma sihirbazı
system configuration n. sistem düzenleşimi
system configuration utility n. sistem yapılandırma hizmet programı
service account configuration n. servis hesabı yapılandırması
certificate server configuration n. sertifika sunucusu yapılandırma
audio configuration n. ses yapılandırması
last known good configuration n. son iyi yapılandırma
wheel configuration n. tekerlek takma şekilleri
spatial configuration n. uzamsal konfigürasyon
Computer
network configuration n. ağ yapılandırması
object configuration n. amaç görünüm
object configuration n. amaç konfigürasyon
initial configuration n. başlangıç konfigürasyonu
computer configuration n. bilgisayar yapılandırması
dynamic host configuration protocol n. değişken ana sistem ayarlama protokolü
unsupported configuration n. desteklenmeyen yapılandırma
reference configuration n. dayanak düzenleşimi
configuration management n. düzenleşim yönetimi
dns configuration n. dns yapılandırması
system configuration n. dizge görünümü
configuration table n. düzenleşim çizelgesi
button configuration n. düğme yapılandırması
system configuration n. dizge düzenleşimi
dynamic host configuration protocol n. dinamik bilgisayar konfigürasyonu protokolü
missing configuration parameter n. eksik yapılandırma parametresi
functional configuration audit n. fonksiyonel konfigürasyon denetimi
functional configuration audit n. fonksiyonel yapılandırma denetimi
advanced configuration n. gelişmiş yapılandırma
advanced configuration and power interface n. gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
invalid memory configuration n. geçersiz bellek yapılandırması
configuration table n. görünüm çizelgesi
configuration block n. görünüm öbeği
configuration state n. görünüm durumu
target configuration n. hedef görünüm
target configuration n. hedef konfigürasyon
audio configuration n. işitsel yapılandırma
client-server configuration n. istemci-sunucu yapılandırması
midi configuration n. midi yapılandırması
configuration block n. kurulum bloğu
configuration table n. kurulum tablosu
configuration state n. konfigürasyon durumu
microsoft ima adpcm codec configuration error n. microsoft ıma adpcm codec yapılandırma hatası
microsoft fax configuration user interface n. microsoft fax yapılandırması kullanıcı arabirimi
the microsoft network mail configuration n. microsoft network posta yapılandırması
microsoft gsm codec configuration n. microsoft gsm codec yapılandırması
microsoft gsm codec configuration error n. microsoft gsm codec yapılandırma hatası
joystick configuration n. oyun çubuğu yapılandırması
custom configuration n. özel yapılandırma
original configuration n. özgün yapılandırma
boot configuration data (bcd) n. önyükleme yapılandırma verileri
pc configuration n. pc yapılandırması
convention over configuration n. programı başka dosyalara yazmaktansa kod içerisinde geliştirme
sound mixing configuration n. ses karıştırma yapılandırması
system configuration n. sistem yapısı
system configuration n. sistem konfigürasyonu
certificate server configuration n. sertifika sunucusu yapılandırması
sound mapper configuration n. ses eşleştiricisi yapılandırması
system configuration n. sistem düzenleşimi
current configuration n. şu anki yapılandırma
basic configuration n. temel yapılandırma
default configuration n. varsayılan konfigürasyon
default configuration n. varsayılan yapılandırma
video configuration n. video yapılandırması
configuration type n. yapılandırma türü
configuration error n. yapılandırma hatası
configuration wizard n. yapılandırma sihirbazı
printer configuration n. yazıcı yapılandırması
configuration settings n. yapılandırma ayarları
configuration setup n. yapılandırma kurulumu
wavemix configuration utility n. wavemix yapılandırma programı
wins configuration n. wins yapılandırması
Informatics
switched configuration n. anahtarlamalı düzenleşim
device configuration n. çevre birimleri düzenleşimi
dynamic host configuration protocol n. devingen işleyici yapılandırma protokolu
hardware configuration n. donanım yapılanışı
advanced configuration n. gelişmiş yapılandırma
advanced configuration and power interface n. gelişmiş yapılandırma ve güç arayüzü
security configuration n. güvenlik düzenleşimi
security configuration n. güvenlik yapılanışı
point-to-multipoint configuration n. noktadan çok noktaya düzenleşim
reference configuration n. referans düzenleşimi
system configuration n. sistem düzenleşimi
system configuration n. sistem yapılanışı
software configuration n. yazılım yapılanışı
software configuration engineer n. yazılım konfigürasyon mühendisi
Telecom
connected device configuration n. cihaz kurulum bağlantısı
unbalanced configuration n. dengesiz kurulum
reference configuration n. dayanak düzenleşimi
dynamic host configuration protocol n. dinamik bilgisayar yapılandırma protokolu
linear multiplex section protection configuration information model n. doğrusal çok katlı bölüm koruma yapılandırma bilgi modeli
internet control and configuration board n. internet denetim ve kurulum kurulu
advanced configuration and power interface n. ileri kurulum ve güç arayüzü
lan emulation configuration server n. lan öykünme kurulum sunucusu
configuration management n. kurulum yönetimi
configuration management n. konfigürasyon yönetimi
audio configuration n. ses yapılandırması
flight configuration n. uçuş kurulumu
application configuration access protocol n. uygulama kurulumu erişim protokolü
satellite link configuration n. uydu bağlantı kurulumu
Electric
electron configuration n. elektron konfigürasyonu
Lighting
configuration factor n. biçimleniş çarpanı
Automotive
firing tip configuration n. ateşleme ucu tipi
epa certified configuration n. epa belgeli konfigürasyon
engine configuration n. motor yapısı
axle configuration n. dingil konfigürasyonu
axle configuration n. aks konfigürasyonu
Transportation
shipping configuration n. parçanın nakliyata hazırlanma şekli
Aeronautic
dart configuration n. dart şekli
configuration item n. konfigürasyon elementi
Medical
open beam configuration n. açık ışın konfigürasyonu
Optics
plateau iris configuration n. plato iris konfigürasyonu
Physics
atomic configuration n. atomik biçimlenim
atomic configuration n. atomik konfigürasyon
electron configuration n. elektron dizilimi
geometric configuration n. geometrik konfigürasyon
configuration of the ground n. zeminin yapısı
Chemistry
absolute configuration n. mutlak konfigürasyon
electronic configuration n. elektron dizilimi
Environment
membrane module configuration n. membran modül konfigürasyonu
Military
configuration management n. konfigürasyon yönetimi