dtö (dünya ticaret örgütü) temelli ayrımcı olmayan ticaret sistemi - Turkish English Dictionary