elinden almak - Turkish English Dictionary
History

elinden almakMeanings of "elinden almak" in English Turkish Dictionary : 10 result(s)

Turkish English
General
elinden almak bereaving v.
elinden almak dispossess somebody of something v.
elinden almak defraud v.
elinden almak bereft v.
elinden almak bereave v.
elinden almak divest of v.
elinden almak deprive somebody of something v.
elinden almak relieve of v.
elinden almak dispossess v.
Archaic
elinden almak reave v.

Meanings of "elinden almak" with other terms in English Turkish Dictionary : 126 result(s)

Turkish English
General
ekmeğini elinden almak strip somebody of his job v.
ulusal haklarını elinden almak denationalize v.
yetkisini elinden almak disqualify v.
ekmeğini elinden almak take (someone's) livelihood away v.
kişisel hakları elinden almak enserf v.
hileyle elinden almak cheat v.
özgürlüğünü elinden almak enserf v.
medeni haklarını elinden almak proscribe v.
yetkisini elinden almak (ceza olarak) disqualify v.
elinden almak (bir hakkı) take away v.
varını yoğunu elinden almak deprive of one's possessions v.
çabucak ve zorla elinden almak grab v.
malını elinden almak dispossess v.
hile ile elinden almak chicane v.
ulusal haklarını elinden almak denationalise v.
elinden almak (bir hakkı) adempt [obsolete] v.
erkek çocuk özelliklerini elinden almak unboy v.
aziz unvanını elinden almak uncanonize v.
kilise yasalarının verdiği yetki veya statüyü elinden almak uncanonize v.
çekiciliğini elinden almak uncharm v.
çocuksu özellikleri elinden almak unchild v.
vasfını elinden almak unfit v.
niteliğini elinden almak unfit v.
özgürlüğünü elinden almak unfree v.
babalığını elinden almak unget v.
özgürlüğünü elinden almak enslave v.
toprağını elinden almak unland [obsolete] v.
yetkilerini elinden almak unmake v.
unvanını elinden almak unmake v.
şehit unvanını elinden almak unmartyr v.
soyluluğunu elinden almak unnoble [obsolete] v.
asaletini elinden almak unnoble [obsolete] v.
filozof özelliklerini elinden almak unphilosophize [rare] v.
filozof özelliklerini elinden almak unphilosophise [rare] v.
teçhizatını elinden almak unrig v.
cinsel özelliklerini elinden almak unsex v.
şerif unvanını elinden almak unsheriff v.
fiziksel gücünü elinden almak unsinew v.
ruhsal özelliklerini elinden almak unsoul v.
manevi değerini elinden almak unspiritalize v.
tinselliğini elinden almak unspiritalize v.
manevi değerini elinden almak unspiritalise v.
tinselliğini elinden almak unspiritalise v.
manevi değerini elinden almak unspiritualize v.
tinselliğini elinden almak unspiritualize v.
manevi değerini elinden almak unspiritualise v.
tinselliğini elinden almak unspiritualise v.
bey unvanını elinden almak unsquire v.
köy ağası yetkilerini elinden almak unsquire v.
rütbesini elinden almak unstate v.
hazinesini elinden almak untreasure v.
kıvrak zekasını elinden almak unwit [obsolete] v.
karısını elinden almak unwive v.
kadınsı özelliklerini elinden almak unwoman v.
Phrasals
zorla/döve döve elinden almak beat (something) out of (someone or something) v.
(birini) kandırarak elinden (bir şeyini) almak beguile (someone) out of (something) v.
(birini) üçkağıda getirerek elinden (bir şeyini) almak beguile (someone) out of (something) v.
(birini) dolandırarak elinden (bir şeyini) almak beguile (someone) out of (something) v.
(birinin) elinden hileyle (bir şeyini) almak beguile (someone) out of (something) v.
(birini) kandırarak elinden (bir şeyini) almak beguile someone out of something v.
(birini) üçkağıda getirerek elinden (bir şeyini) almak beguile someone out of something v.
(birini) dolandırarak elinden (bir şeyini) almak beguile someone out of something v.
(birinin) elinden hileyle (bir şeyini) almak beguile someone out of something v.
(birinin) elinden hileyle (bir şey) almak trick out of v.
(kandırarak/dolandırarak) elinden almak/çarpmak mulct something out of someone v.
(birinin/bir şeyin bir şeyini) elinden almak expropriate (something) from (someone or something) v.
(birinin bir şeyini) üçkağıtla elinden almak fiddle (someone) out of (something) v.
bir şeyi birinin elinden almak take something from someone v.
(birini/bir şeyi) zor kullanarak (birinin) elinden almak wrestle (someone or something) (away) from (someone or something) v.
(birini/bir şeyi) şiddet uygulayarak (birinin) elinden almak wrestle (someone or something) (away) from (someone or something) v.
(birini/bir şeyi) savaşarak (birinin) elinden almak wrestle (someone or something) (away) from (someone or something) v.
(birinin/bir şeyin bir şeyini) elinden almak rob (someone or something) of (something) v.
-i elinden almak rob of v.
Colloquial
elinden şansını almak take away one’s chance v.
zorla parasını elinden almak fry the fat out of v.
Idioms
hile/aldatmaca ile eline geçirmek/elinden almak screw (one) out of (something) v.
hile/aldatmaca ile eline geçirmek/elinden almak screw someone out of v.
ekmeğini elinden almak take the bread out of someone's mouth v.
elinden (bir şeyini) almak relieve you of something v.
sorumluluğu elinden almak be off one's hands v.
silahını elinden almak pull one's teeth v.
Trade/Economic
malını elinden almak expropriate v.
Law
yeniden mülkünü elinden almak redisseize v.
ikinci kez mülkünü elinden almak redisseize v.
yeniden mülkünü elinden almak redisseise v.
ikinci kez mülkünü elinden almak redisseise v.
hakkı elinden almak revoke a right v.
mülkünü elinden almak disseise v.
malını elinden almak dispossess v.
malını elinden almak disseize v.
mülkünü elinden almak disseize v.
mülkünü elinden almak dispossess v.
malını elinden almak disseise v.
parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak foreclose v.
zor kullanarak elinden almak plunder v.
sulh yargıcı yetkisini elinden almak unmagistrate v.
yargılama yetkisine sahip adliye memuru yetkisini elinden almak unmagistrate v.
adliye yüksek memuru yetkisini elinden almak unmagistrate v.
polis mahkemesi hakimi yetkisini elinden almak unmagistrate v.
Politics
haklarını elinden almak disfranchize v.
haklarını elinden almak disfranchise v.
şehir haklarını elinden almak uncity [obsolete] v.
dük unvanını elinden almak unduke v.
dukalığı elinden almak unduke v.
dükün yönettiği toprak parçasını elinden almak unduke v.
şövalye unvanını elinden almak unknight v.
prens yetkilerini elinden almak unprince v.
kraliçe unvanını elinden almak unqueen v.
devlet özelliklerini elinden almak unstate v.
Religious
tanrı statüsünü elinden almak undeify v.
ilah statüsünü elinden almak undeify v.
piskoposluk tacını elinden almak unmiter v.
piskopos unvanını elinden almak unmiter v.
piskoposluk tacını elinden almak unmitre v.
piskopos unvanını elinden almak unmitre v.
papaz unvanını elinden almak unpastor v.
papa yetkilerini elinden almak unpope v.
kutsallığını elinden almak unsacrament v.
mahalle papazı unvanını elinden almak unvicar v.
bölge papazı unvanını elinden almak unvicar v.
(anglikan kilisesinde) papaz unvanını elinden almak unvicar v.
azizlik mertebesini elinden almak unsaint adj.
aziz unvanını elinden almak unsaint adj.
Archaic
çocukları elinden almak unchild v.
atını elinden almak uncolt v.
lord unvanını elinden almak unlord v.