fever - Turkish English Dictionary
History

fever

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "fever" in Turkish English Dictionary : 16 result(s)

English Turkish
Common Usage
fever n. ateş
General
fever v. ateşlenmek
fever n. telaş
fever n. vücut ısısı
fever n. heyecan
fever n. yangın
fever n. sıcaklık
fever n. humma
fever n. duygu yoğunluğu belirtir
fever n. hararet
fever n. ateş
fever n. sinirlilik
Medical
fever vücut sıcaklığı
fever ateş
fever humma
fever yüksek ateş

Meanings of "fever" with other terms in English Turkish Dictionary : 245 result(s)

English Turkish
Common Usage
get a fever v. ateşi olmak
General
reduce fever v. ateş düşürmek
one's fever go down v. ateşi düşmek
one's fever go up v. ateşi yükselmek
get puerperal fever v. al basmak
reduce fever v. ateşi düşürmek
bring down the fever v. ateşini düşürmek
bring down the fever v. ateş düşmek
die of the fever v. ateşini düşürmek
reduce the fever v. ateşini düşürmek
die of the fever v. ateş düşmek
one's fever reduce v. ateşi düşmek
reduce the fever v. ateş düşmek
one's fever die of v. ateşi düşmek
have a fever v. ateşi olmak
bring the fever down v. ateşi düşürmek
jungle fever n. sıtma
yellow fever n. sarı humma
yellow fever n. sarıhumma
thermic fever n. termik ısı
buck fever n. heyecan
hay fever n. saman nezlesi
relapsing fever n. depreşen ateş
puerperal fever n. albastı
hay fever n. bahar nezlesi
intermittent fever n. sıtma
spotted fever n. lekelihumma
camp fever n. tifo
glandular fever n. öpüşme hastalığı
lassa fever n. lassa sıtması
fever hospital n. bulaşıcı hastalıklar hastanesi
puerperal fever n. loğusa humması
fever pitch n. aşırı heyecan
bringing down (of fever) n. ateş düşmesi
spring fever n. baharın gelmesi ile hissedilen heyecan
brain fever n. beyin humması
soccer fever n. futbol heyecanı
a fever of excitement n. heyecan kasırgası
malta fever n. maltahumması
camp fever n. karahumma
with fever adj. hummalı
Proverb
feed a cold and starve a fever üşütünce karnını pek tut ki ateş uzak olsun
Idioms
run a fever ateşi yükselmek
run a fever ateşi çıkmak
fever pitch heyecan kasırgası
be in a fever about something bir şey için çok heyecanlı olmak
reach fever pitch aşırı canlanmak
reach fever pitch aşırı hareketlenmek
reach fever pitch (heyecan/coşku) doruk noktasına ulaşmak
reach fever pitch (heyecan/coşku) doruk noktaya ulaşmak
reach fever pitch kontrolden çıkma noktasına gelmek
Speaking
he has a fever ateşi var
she has a fever ateşi var
do you have a fever? ateşin var mı?
i have a fever ateşim var
Technical
tertian fever gün aşırı gelen sıtma nöbeti
milk fever süt humması
Medical
canicola fever n. gastroenterit ve hafif sarılık ile karakterize insanlarda ve köpeklerde görünen akut ateşli bir hastalık
canicola fever n. bir leptospira hastalığı
childbed fever lohusalık humması
typhoid fever tifo ateşi
fever of unknown origin nedeni bilinmeyen ateş
dengue hemorrhagic fever dengue hemorajik ateşi
relapse fever tekrarlayan humma
hemorrhagic fever hemorajik ateş
rheumatic fever romatizma ateşi
scarlet fever kızıl
viral hemorrhagic fever syndrome viral hemorajik ateş sendromu
rocky mountain spotted fever kayalık dağlar lekeli humması
scarlet fever kızıl hastalığı
menorrhagic fever menorajik ateş
african swine fever afrika domuz ateşi
familyal mediterranean fever ailesel akdeniz ateşi
yellow fever virus sarı humma virusu
desert fever çöl ateşi
tertian fever tersiyan ateşi
have a fever ateşi olmak
japanese fever japon ateşi
dengue fever dang hastalığı
typhus fever tifüs ateşi
typhoid fever karahumma
camargue fever camargue ateşi
q fever endocarditis q ateşi endokarditi
lassa fever tropikal afrika'ya özgü virüs kaynaklı hastalık
enteromenorragic fever enteromenorajik ateş
malta fever malta humması
marsh fever sıtma
korean hemorrhagic fever kore hemorajik ateşi
hungarian fever hongriyan ateşi
high fever yüksek ateş
valley fever vadi humması
q fever vaccine q ateşi aşısı
pick fever pick ateşi
dandy fever dandy ateşi
ebola hemorrhagic fever ebola hemorajik ateşi
break bone fever denque ateşi
puerperal fever lohusalık humması
viral hemorrhagic fever viral hemorajik ateş
pahvant valley fever pahvant valley ateşi
polymer fume fever polimer buharı ateşi
q fever balkan gribi
q fever q ateşi
intermittent fever belirli aralıklarla meydana gelen ateş
african viral hemorrhagic fever afrika viral hemorajik ateşi
catscratch fever kedi tırmığı hastalığı
omsk hemorrhagic fever omsk hemorajik ateşi
west nile fever batı nil humması
bolivian hemorrhagic fever bolivya hemorajik ateşi
paratyphoid fever paratifo
texas fever teksas humması
colorado tick fever kolorado kene humması
charcot fever charcot ateşi
hemorrhagic fever with renal syndrome renal sendromla birlikte hemorajik ateş
rocky mountain spotted fever kayalık dağlar benekli humması
paludal fever paludal ateş
typhoid fever tifo
yellow fever virüs kaynaklı ve tedavisi zor bir tropik hastalık
jungle fever şiddetli sıtma
rift valley fever rift vadisi ateşi
nonane fever nonan ateşi
dengue fever dengue ateşi
oroya fever oroya ateşi
marburg hemorrhagic fever marburg hemorajik ateşi
undulant fever malta humması
lassa fever lassa ateşi
intermittent fever belirli aralıklarla gelen ateş
mediterranean fever akdeniz humması
fever blister uçuk
red fever kızıl
puerperal fever loğusa humması
hemoglobinuric bilious fever safra humması
parrot fever papağandan bulaşan bir hastalık
parrot fever papağan hastalığı
yellow fever sarı humma
enteric fever tifo
enteric fever karahumma
fever thermometer tıbbi termometre
crimean-congo hemorrhagic fever krimea kongo hemorajik ateşi
crimean-congo haemorrhagic fever kırım kongo kanamalı ateşi
pel-ebstein fever pel-ebstein ateşi
sandfly fever tatarcık humması
pappataci fever tatarcık humması
yellow fever sarıhumma
swamp fever sıtma
typhus fever tifüs
rheumatic fever ateşli romatizma
mediterranean fever malta humması
crimean-congo hemorrhagic fever kırım kongo hemorajik ateşi
yellow fever virus sarı humma virüsü
rock fever malta humması
hemorrhagic fever with renal syndrome hemorajik ateşli renal sendrom
gibraltar fever malta humması
crimean-congo hemorrhagic fever kırım kongo kanamalı ateşi
milk fever hipokalsemi
milk fever süt humması
chikungunya fever chikungunya ateşi
bubonic fever hıyarcıklı veba
trench fever siper humması
cerebrospinal fever beyin humması
brain fever beyin humması
hay fever saman nezlesi
rose fever gül nezlesi
canicola fever humma
malarial fever sıtma ateşi
malarial fever malarya ateşi
familial mediterranean fever ailevi akdeniz ateşi
pharyngoconjunctival fever faringokonjunktival ateş
neutropenic fever nötropenik ateş
complaining of abdominal pain and fever karın ağrısı ve ateş yakınmaları olan
measuring fever ateş ölçme
intermittent fever ara sıra olan yüksek ateş
complaints of fever cough and palpitation öksürük ateş ve çarpıntı şikayeti
patient with acute rheumatic fever akut romatizmal ateşli hasta
high fever for at least three days en az üç gündür yüksek ateş
patient with acute rheumatic fever akut romatizmal ateş tanılı hasta
post-vaccination fever aşı sonrası ateş
fever after vaccination aşı sonrası ateş
undulant fever ondülan ateş
chronic fever müzmin humma
familial mediterranian fever ailesel akdeniz ateşi
familial mediterranean fever acute crisis ailesel akdeniz ateşi akut krizi
characterized by fever and weight loss ateş ve kilo kaybıyla karakterize
hay fever symptoms saman nezlesi belirtileri
dandy fever dang humması
dengue fever dang humması
dengue hemorrhagic fever dang humması
breakbone fever dang humması
muscle fever hamlama
fever reducer ateş düşürücü
acute rheumatic fever akut romatizmal ateş
periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu
periodic fever aphthous pharyngitis and cervical adenopathy (pfapa) periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu
periodic fever syndromes periyodik ateş sendromları
familial mediterranean fever gene ailevi akdeniz ateşi geni
familial mediterranean fever arthritis ailesel akdeniz ateşi artriti
familial mediterranean fever accompanied by ankylosing spondylitis ailevi akdeniz ateşine eşlik eden ankilozan spondilit
muscle fever kas hamlaması
gaol fever tifüs (eski dilde)
gaol fever lekelihumma
a bout of scarlet fever kızıl hastalığı salgını
factitious fever yapay ateş
Psychology
cabin fever bir mekanda uzun süre kalmaktan ötürü duyulan sıkıntı
Pathology
ratbite fever n. sıçan humması
rat-bite fever n. sıçan humması
ratbite fever n. sıçan humması ateşi
rat-bite fever n. sıçan humması ateşi
ratbite fever n. sıçan (fare) ısırığından kaynaklanan akut bulaşıcı ateşli bir hastalık
rat-bite fever n. sıçan (fare) ısırığından kaynaklanan akut bulaşıcı ateşli bir hastalık
pleurotyphoid fever plörotifoid humma
malta fever malta humması
persistent fever sebat eden ateş
venezuelan equine fever venezuela at ateşi
fever with chills üşüme ile ateş
haemorrhagic fever with renal syndrome renal sendromla beraber hemorajik ateş
rabbit fever tularemi
deer fly fever tularemi
rabbit fever tavşan ateşi
deer fly fever tavşan ateşi
rabbit fever tavşan ateşi hastalığı
deer fly fever tavşan ateşi hastalığı
Dermatology
fever blister uçuk
Parasitology
east coast fever manda hastalığı
pappataci fever tatarcık humması
phlebotomus fever tatarcık humması
blackwater fever karasu humması
three-day fever tatarcık humması
phlebotomus-fever tatarcık humması
sand-fly fever tatarcık humması
Veterinary
catarrhal fever n. solunum yollarında ödem ve ateş belirtileri olan büyükbaş hayvan hastalığı
cat-scratch fever n. kedi tırmığı hastalığı
cat-scratch fever n. kedi tırmalamasıyla bulaşan, titreme, hafif ateş ve lenf şişmesi yapan bakteriyel hastalık
red fever kızıl hastalığı
scarlet fever kızıl hastalığı
swine-fever bacillus kızıl basili
catarrhal fever mavi dil hastalığı
Food Engineering
undulant fever malta humması
Biology
ratbite fever bacterium (spirillum minus) n. sıçan hummasına sebep olan bakteri
Botanic
fever grass limon otu
Breeding
shipping fever ulaşım humması
transport fever hayvan pazarı humması
shipping fever nakil humması
shipping fever hayvan pazarı humması
transport fever nakil humması
transport fever ulaşım humması
Apiculture
swarming fever oğul telaşı