hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde - Turkish English Dictionary