kalmak zorunda değildin - Turkish English Dictionary