kendine çekidüzen vermek - Turkish English Dictionary