korkudan dili tutulduktan bir süre sonra konuşmaya başlamak/konuşabilmek - Turkish English Dictionary