kusura bakmayın ama benim görüşüm böyle - Turkish English Dictionary