olağanüstü borç ve giderlerin karşılıklarının yeniden girişi - Turkish English Dictionary