retention - Turkish English Dictionary
History

retention

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "retention" in Turkish English Dictionary : 52 result(s)

English Turkish
Common Usage
retention n. tutulma (ısı/su vb)
retention n. alıkoyma
General
retention n. muhafaza
retention n. sızdırmama (sıvıyı)
retention n. bellek
retention n. unutmama
retention n. çişini tutma
retention n. aklında tutma
retention n. retansiyon
retention n. kendi elinde tutma
retention n. engelleme
retention n. dışarıya vermeme (sıvıyı)
retention n. akılda tutma
retention n. kaybetmeme
retention n. tutma (ısı/su vb'ni)
retention n. unutulmama
retention n. hafıza
retention n. durdurma
retention n. saklama
retention n. sürdürme
retention n. akılda tutulma
retention n. tutma
retention n. sızdırılmama (sıvı)
Trade/Economic
retention dağıtılmamış kar
retention pey akçesi
retention tutma
retention alıkoyma
retention müşteri koruma
retention müşteriyi elde tutma
Law
retention konservasyon
retention saklama payı
retention alıkoyma
retention alıkoyma
Politics
retention alıkoyma
retention koruma
retention muhafaza etme
Insurance
retention konservasyon şirketin saklama payı riziko üzerinden kendi sorumluluğu altında tuttuğu net miktar
retention konservasyon
Technical
retention alıkoyma
retention tutma
Telecom
retention alı koyma
Construction
retention kalıcılık
Psychology
retention saklama
Food Engineering
retention tutulma
retention alıkonma
Biochemistry
retention tutulum
retention birikim
retention alıkonum
Linguistics
retention kapantı
retention duralama
Military
retention idame
Printery
retention retansiyon tutunum

Meanings of "retention" with other terms in English Turkish Dictionary : 147 result(s)

English Turkish
General
ash retention figure n. kül içindeki yanmamış madde
retention of breath following exhalation n. nefesin dışa verildikten sonra tutulması
retention of urine n. idrar retansiyonu
retention of urine n. idrarzoru
retention period n. alıkoyma süresi
Trade/Economic
client retention müşteriyi elde tutma
customer retention müşteri koruma
customer retention müşteriyi elde tutma
customer retention müşteri tutma
employee retention strategies çalışanları elde tutma stratejileri
net retention time net alıkonma zamanı
release of retention money pey akçesinin ibrası
retention bond alıkoyma garantisi
retention bond para blokajı ile ilgili teminat mektubu
retention bond satıcının alıcıya tedarik ettiği malın belirli bir süre boyunca çalışacağını garanti eden teminat mektubu
retention bonus pey akçesi
retention money pey akçesi
retention money teminat akçesi
retention period alıkoyma süresi
retention period muhafaza süresi
retention plan for stock stok gerileme planı
retention plan for stock stok daraltma planı
retention rate kar dağıtmama oranı
retention risk çalışanı elde tutamama riski
retention tax stopaj vergisi
right of retention elde tutma hakkı
right of retention hapis hakkı
Law
lien and retention right icra yoluyla haciz koyma hakkı
reservation/retention of title clause mülkiyeti muhafaza kaydı
retention of title mülkiyeti muhafaza kaydı
retention of title mülkiyeti elinde bulundurma
right for retention alıkoyma hakkı
right of retention hapis hakkı
right of retention koruma hakkı
right of retention muhafaza hakkı
Politics
retention of legal personality tüzel kişiliğin korunması
Insurance
gross retention brüt konservasyon
self retention şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm
Technical
alkaloid retention alkaloid tutulma
appearance retention görünümünü muhafaza etme
appearance retention görünümünü koruma
ash retention figure kül içindeki yanmamış madde
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
contact retention system effectiveness kontak durdurma sistemi etkinliği
contact retention system resistance kontak tutma sisteminin direnci
edge retention kenar koruma
edge retention kenar tutma
heat retention ısı tutma
heat retention ısı tutulumu
hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi
nitrogen retention nitrojen birikimi
picture retention iz bırakma
picture retention görüntü tutulması
picture retention görüntü hatırlama
plasticity retention index plastikliği koruma endeksi
relative retention index nisbi alıkonma indeksi
relative retention index bağıl alıkonma zamanı
relative retention index nisbi alıkonma zamanı
relative retention index bağıl alıkonma indeksi
retention knob çektirme civatası
retention period saklama süresi
retention period saklama dönemi
retention period alıkoyma dönemi
retention period tutma süresi
retention pond bekletme havuzu
retention sample saklama numunesi
retention system strength tutucu sistem dayanımı
retention time işlem görme süresi
retention time işlenme süresi
retention time tutma süresi
retention wall tutma duvarı
retention wall su tutma duvarı
smoke condensate retention index duman kondensatı tutma indisi
static screw retention strength statik vida tutma dayanımı
toilet waste retention system tuvalet atığı alıkoyma sistemi
water retention su tutma
water retention value su tutma gücü
Computer
data retention veri saklama
job retention iş bekletme
job retention görev bekletme
retention cycle saklama süresi
retention period alıkoyma dönemi
retention period saklama dönemi
Informatics
content retention policy içerik saklama politikası
data retention policy veri saklama politikası
retention period saklama süresi
Television
picture retention görüntü tutulması
picture retention görüntü hatırlama
picture retention iz bırakma
Textile
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
top piece retention strength üst parça alıkoyma direnci
Construction
water retention characteristic su tutma özelliği
water retention characteristic su tutuculuk özelliği
Dyeing
color retention renk korunması
Automotive
door retention components kapı tutma elemanları
radiator mounting/retention radyatör monte/muhafaza
Mining
retention basin tutma havzası
Medical
acute urinary retention akut üriner retansiyon
acute urinary retention akut idrar retansiyonu
ammonia retention amonyak retansiyonu
crystal retention kristal retansiyonu
fluid retention sıvı tutulumu
fluid retention ödem
fluid retention sıvı toplama
fluid retention su toplama
long-term urinary retention uzun süreli idrar retansiyonu
microbial retention testing mikrop tutulma testi
relative retention bağıl alıkonma
retention enema bağırsağı hemen boşaltmayan ve bir müddet bağırsakta tutulması gereken lavman
retention factor alıkonma faktörü
retention function tutulum fonksiyonu
retention of urine sidik tutulması zorluğu
retention of urine idrar tutulması
retention time alıkonma zamanı
spontaneous urinoma and urinothorax due to acute urinary retention akut idrar retansiyonuna bağlı spontan ürinom ve ürinotoraks
urinary retention üriner retansiyon
urinary retention idrar retansiyonu
urine retention sidikzoru
water and salt retention su ve tuz tutulumu
water retention ödem
water retention sıvı toplama
water retention su toplama
Psychology
retention curve saklama eğrisi
selective retention seçici saklama
Dentistry
denture retention takma diş retansiyonu
denture retention protez retansiyonu
Food Engineering
alkaline water-retention capacity alkali su tutma kapasitesi
moisture retention yaş bağlama
moisture retention yaş tutma
retention time tutulma süresi
retention time alıkonma süresi
Biochemistry
specific retention volume özgül tutunum oylumu
Agriculture
soil water retention toprakta su tutulması
soil water retention toprağın su tutması
Education
grade retention sınıf tekrarı
retention rate bellek oranı
retention rate akılda tutma oranı
Environment
hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi
retention water tutulmuş su
Geography
flood retention sel tutma
Military
economic retention stock ekonomik maksatla alıkonmuş stok
retention limit biriktirme haddi
retention limit alıkoyma sınırı
Hunting
locking bolt retention pin kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne
striker retention pin vurucunun tutucu iğnesi
Printery
retention aid tutunum artırıcı madde
retention aid retansiyon artırıcı madde