services - Turkish English Dictionary

services

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

Meanings of "services" in Turkish English Dictionary : 7 result(s)

English Turkish
Trade/Economic
services n. hizmetler
The digital revolution will improve the quality of their lives and access to services.
Dijital devrim yaşam kalitesini ve hizmetlere erişimi arttıracaktır.

More Sentences
Politics
services n. hizmetler
Services of general interest support and sustain growth.
Genel çıkarlara yönelik hizmetler büyümeyi destekler ve sürdürür.

More Sentences
Computer
services n. hizmetler
We call on the European Union, across the party political divide, to offer its services as mediator.
Avrupa Birliği'ni, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, arabulucu olarak hizmetlerini sunmaya çağırıyoruz.

More Sentences
General
services n. servis takımı
services n. su hizmetleri
services n. doğal gaz hizmetleri
services n. kamu hizmetleri

Meanings of "services" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
information services n. bilgi hizmetleri
Information services that everyone can use should be produced on television.
Televizyonda herkesin kullanabileceği bilgi hizmetleri üretilmelidir.

More Sentences
social services n. sosyal hizmetler
I accept the amendment rewording the reference to social services more clearly.
Sosyal hizmetlere yapılan atfın daha açık bir şekilde yeniden ifade edilmesine yönelik değişikliği kabul ediyorum.

More Sentences
emergency services n. acil durum hizmetleri
In addition, the training of operating personnel and emergency services has been greatly improved.
Ayrıca işletme personelinin ve acil durum hizmetlerinin eğitimi büyük ölçüde iyileştirilmiştir.

More Sentences
private security services n. özel güvenlik hizmetleri
I regret, however, not being able to vote for a directive to organise private security services in Europe.
Ancak Avrupa'da özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik bir yönergeye oy veremeyeceğim için üzgünüm.

More Sentences
support services n. destek hizmetleri
All of these public information relays receive support services in kind from the Commission.
Tüm bu kamu bilgilendirme kanalları Komisyon'dan ayni destek hizmetleri almaktadır.

More Sentences
customer services n. müşteri hizmeti
The public quite rightly expects and deserves good customer service but this proposal is a step too far.
Halk haklı olarak iyi bir müşteri hizmeti beklemekte ve bunu hak etmektedir ancak bu teklif çok ileri bir adımdır.

More Sentences
energy services n. enerji hizmetleri
It will also allow society to continue the debate on energy services.
Bu aynı zamanda toplumun enerji hizmetleri konusundaki tartışmayı sürdürmesine de olanak sağlayacaktır.

More Sentences
advertising services n. reklam hizmetleri
Obviously, affiliate marketing with paid advertising services requires experience.
Açıkçası, ücretli reklam hizmetleri ile satış ortaklığı deneyim gerektirir.

More Sentences
financial services n. mali hizmetler
As the honourable Member is aware, the principle of contract freedom applies to companies offering financial services.
Sayın Üyenin de bildiği üzere, sözleşme özgürlüğü ilkesi mali hizmetler sunan şirketler için de geçerlidir.

More Sentences
passenger services n. yolcu hizmetleri
What works for passenger services could be applied to and developed for freight services.
Yolcu hizmetleri için işe yarayanlar, yük hizmetleri için de uygulanabilir ve geliştirilebilir.

More Sentences
audiovisual services n. görsel-işitsel hizmetler
Lastly, let us talk about trade in cultural and audiovisual services and about cultural diversity.
Son olarak kültürel ve görsel-işitsel hizmetlerin ticareti ve kültürel çeşitlilik hakkında konuşalım.

More Sentences
safety services n. güvenlik hizmetleri
My third point is that we want air safety services to be cautiously opened up to the market.
Üçüncü husus ise hava güvenliği hizmetlerinin ihtiyatlı bir şekilde piyasaya açılmasını istediğimizdir.

More Sentences
translation services n. çeviri hizmetleri
Could the translation services please get it right in the other languages.
Çeviri hizmetleri lütfen diğer dillerde de işi doğru yapabilir mi?

More Sentences
ferry services n. feribot seferleri
They run a ferry service across the river.
Nehirde karşıdan karşıya feribot seferleri yapıyorlar.

More Sentences
Trade/Economic
bank services n. banka hizmetleri
Bank services are getting more and more expensive.
Banka hizmetleri giderek daha pahalı hale geliyor.

More Sentences
financial services n. finansal hizmetler
It regulates the activity of the companies offering financial services.
Finansal hizmetler sunan şirketlerin faaliyetlerini düzenler.

More Sentences
commission services n. komisyon hizmetleri
The Commission services remain firmly on track in the development of a proposal for an EU directive.
Komisyon hizmetleri, bir AB yönergesi için teklif geliştirme yolunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir.

More Sentences
goods and services n. mallar ve hizmetler
These instruments should, however, apply solely to standardised goods and services.
Oysa bu araçlar sadece standartlaştırılmış mal ve hizmetler için geçerli olmalıdır.

More Sentences
social services n. sosyal hizmetler
I accept the amendment rewording the reference to social services more clearly.
Sosyal hizmetlere yapılan atfın daha açık bir şekilde yeniden ifade edilmesine ilişkin değişikliği kabul ediyorum.

More Sentences
Politics
liberalisation of services n. hizmetlerin serbestleştirilmesi
Little progress has been made in the field of the liberalisation of services, in particular in non-financial services.
Hizmetlerin, özellikle mali olmayan hizmetlerin serbestleştirilmesi alanında pek az ilerleme kaydedilmiştir.

More Sentences
General
dating services n. insanları tanıştırma hizmetleri
employee leasing services n. işçi kiralama hizmetleri
relocation services n. nakliye hizmetleri
health and social services n. sağlık ve sosyal hizmetler
social welfare services n. sosyal refah hizmetleri
lease and rental services n. kira sözleşmeleri ve kiralama servisleri
occupational health services n. mesleki sağlık hizmetleri
engineering services marketing n. mühendislik hizmetlerinin pazarlanması
psychological services n. psikolojik yardım hizmeti
global distribution services n. küresel dağıtım hizmetleri
nursing services n. bakım hizmetleri
municipal services n. belediye hizmetleri
testing services n. deney hizmetleri
uniting of social security services n. hizmet sürelerinin birleştirilmesi
customer services n. müşteri hizmetleri
architectural services marketing n. mimari hizmetlerin pazarlanması
social services n. sosyal servisler
pupil personnel services n. öğrenci kişilik hizmetleri
food transport services to home n. eve yemek götürme hizmetleri
financial services industry n. finansal hizmetler endüstrisi
relocation services n. taşıma hizmetleri (insan vb)
adult services librarians n. gençlere kütüphanecilik hizmetleri
family services n. aile hizmetleri
design services n. tasarım hizmetleri
factoring services industry n. faktoring hizmet endüstrisi
human services n. insani hizmetler
lease and rental services n. kira sözleşmesi ve kiralama hizmetleri
food and beverage services n. yiyecek içecek hizmetleri
total quality management in human services n. insan hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
lease and rental services n. kiralama hizmetleri
technical services n. teknik hizmetler
cleaning services n. temizlik hizmeti
language services n. dil hizmetleri
immediate support services n. acil yardım hizmetleri
social services and child protection agency n. sosyal yardımlaşma ve çocuk esirgeme kurumu
basic health services n. temel sağlık hizmetleri
operator services n. işletmen hizmetleri
training services n. eğitim hizmetleri
personnel services n. personel hizmetleri
assisted services n. yardımcı hizmetler
water and sewerage services n. su ve kanalizasyon hizmetleri
analysis services n. analiz hizmetleri
municipal health services n. belediye sağlık işleri
municipal health services n. belediye sağlık hizmetleri
membership services n. üyelik hizmetleri
maintenance support services n. bakım destek hizmetleri
customer services hotline n. müşteri hizmetleri hattı
customer services hotline n. müşteri hizmetleri danışma hattı
department of health services n. sağlık hizmetleri bölümü
additional services n. ek hizmetler
consultancy services n. müşavirlik hizmetleri
secretary services n. sekreterlik hizmetleri
advertising communication services n. iletişim hizmetleri
cleaning services n. temizlik işleri
lip services n. yapmacık saygı
lip services n. iki yüzlülük
lip services n. sözde bağlılık
tourism services n. turizm hizmetleri
watchman services n. bekçilik hizmetleri
committee on armed services n. silahlı kuvvetler komitesi
personal social services n. kişisel sosyal hizmetler
armed services committee n. silahlı kuvvetler komitesi
temporary services n. geçici hizmetler
maid services n. hizmetçi hizmetleri
closed services n. kapalı hizmetler
public transport services n. toplu taşıma hizmetleri
school cleaning services n. okul temizleme hizmetleri
school cleaning services n. okul temizliği hizmetleri
dating services n. arkadaş bulma hizmetleri
external services n. dış hizmetler
paid services n. ücretli hizmetler
mission critical services n. kritik görev hizmetleri
translation services n. tercüme hizmetleri
municipal services building n. belediye hizmet binası
lawn care services n. çim bakım hizmetleri
cleaning services n. temizlik hizmetleri
a full range of services n. her çeşit/türlü hizmet
a full range of services n. çok çeşitli/kapsamlı hizmetler
road and transport services n. yol ve ulaştırma hizmetleri
funeral services n. cenaze hizmetleri
the special services n. özel hizmetler
recreational diving services n. eğlence amaçlı dalma hizmetleri
directorate of technical services n. teknik hizmetler müdürlüğü
shopping services n. alışveriş hizmetleri
city cleaning services n. kent temizleme hizmetleri
local services n. mahalli hizmetler
security services n. güvenlik hizmetleri
global technology services (gts) n. küresel teknoloji hizmetleri
health care services n. sağlık hizmetleri
training and consultancy services n. eğitim ve danışmanlık hizmetleri
tailor-made training services n. kişiye özel eğitim hizmetleri
protective services detail (psd) n. güvenlik ekibi
protective services detail (psd) n. koruma ekibi
cultural ecosystem services n. kültürel ekosistem hizmetleri
buy and sell goods and services v. alım satım yapmak
take services v. hizmet götürmek
enrol in the armed services v. askere almak
benefit from the services v. hizmetlerden faydalanmak
employ services v. hizmetlerden yararlanmak
benefit from the services v. hizmetlerden istifade etmek
benefit from the services v. hizmetlerden yararlanmak
render services v. hizmet sunmak
join the armed services v. orduya yazılmak
join the armed services v. askere yazılmak
recruit someone into the armed services v. birini askere almak
recruit someone into the armed services v. birini askere yazdırmak
attend religious services v. dini törenlere katılmak
offer counselling services v. rehberlik/danışmanlık hizmeti vermek
provide foreign trade consultancy services to corporate companies v. kurumsal firmalara dış ticaret danışmanlık hizmetleri vermek
perform services v. hizmet sunmak
with our devotedness to providing high-quality services adv. kaliteli hizmet anlayışımızla
Phrases
for the exchange of services expr. hizmet karşılığında
Formal
hhs (department of health and human services) [us] abrev. abd sağlık ve sosyal hizmetler bakanlığı
Speaking
thank you for your services expr. hizmetleriniz için teşekkür ederiz
Trade/Economic
handling services n. ambalajlama ve dağıtım masrafları
subscription services department's president n. abone işleri daire başkanı
head of department of subscription services n. abone işleri daire başkanı
intermediary services n. aracılık hizmetleri
net export of goods and services n. aktif cari işlemler bilançosu
services acquired n. alınan hizmetler
base services n. alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler
maintenance and repair services n. bakım ve onarım hizmeti
banking services n. bankacılık hizmetleri
bank services n. bankaların sunduğu müşteri hizmetleri
banking and related financial services n. bankacılık ve ilgili finansal hizmetler
optional services n. beğenmeli hizmetler
preferential services n. beğenmeli hizmetler
personal services n. bireysel hizmetler
environmental services n. çevreyi koruma hizmetleri
outsourced benefits and services n. dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
support services manager n. destek hizmetleri müdürü
delivery and courier services n. dağıtım ve kurye hizmetleri
consultancy services n. danışmanlık hizmetleri
support services n. destek hizmetler
counseling services n. danışmanlık hizmetleri
indirect tax services n. dolaylı vergi hizmetleri
director of real estate services n. emlak işleri müdürü
real estate agent services n. emlak komisyonculuğu hizmetleri
electricity market customer services regulation n. elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliği
handling services n. elden geçirme ücreti
subsidiary services n. ek müşteri hizmeti
director of training services n. eğitim işleri müdürü
factoring services industry n. faktoring hizmetleri endüstrisi
financial services specialist n. finansal hizmetler uzmanı
transition services agreement n. geçici hizmet anlaşmaları
transitional services agreement n. geçici hizmet anlaşması
financial services committee n. finansal hizmetler komitesi
foodstuffs transport services n. gıda maddeleri taşıma hizmetleri
customs clearance services n. gümrükleme hizmeti
sales and services rendered n. gerçekleştirilen satışlar ve verilen hizmetler
assurance services n. güvence hizmetleri
loss of services n. hizmetlerin kaybı
services and other goods n. hizmetler ve diğer mallar
rendering of services n. hizmetlerin verilmesi
general agreement on trade in services (gats) n. hizmet ticareti genel anlaşması
legal aid services n. hukuki konuları danışma hizmetleri
deductions from services' income n. hizmet gelirlerlerinden indirimler
rendering of services n. hizmet verme
rendering of services n. hizmetlerin sunumu
services index n. hizmetler endeksi
services trade n. hizmetler ticareti
performance of services n. hizmetlerin yerine getirilmesi
sales of services n. hizmet satışı
revenues from services n. hizmet gelirleri
range of services n. hizmet yelpazesi
services index n. hizmetler endeksi
cost of production of services difference account n. hizmet üretim maliyeti fark hesapları
inseparability of services n. hizmette ayrılamazlık
director of topographic services n. harita işleri müdürü
extending the services n. hizmetlerin yaygınlaştırılması
reflection account for cost of production of services n. hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı
inspection of services n. hizmetlerin muayenesi
outside purchases of goods and services n. haricen satın alınan mal ve hizmetler
services export n. hizmet ihracatı
outside purchases of goods and services n. haricen sağlanan ürün ve hizmetler
range of services offered n. hizmet yelpazesi
cost of production of services n. hizmet üretim maliyeti
domestic/inland transport services n. iç taşıma hizmetleri
business advisory services n. işletmecilik danışma hizmetleri
job placement services n. işe yerleştirme hizmetleri
interactive services n. interaktif servisler
interactive services n. interaktif hizmetler
domestic/inland transportation services n. iç taşıma hizmetleri
director of administrative services n. idari işler müdürü
internal transport services n. iç taşıma hizmetleri
advances paid for services to be received n. iş avansları
human resources services n. insan kaynakları hizmetleri
swiss financial market services n. isviçre finansal piyasa hizmetleri
administrative services supervisor n. idari işler amiri
cinderella services n. ihmal edilmiş hizmetler
courier services n. kargo hizmetleri
public services n. kamu hizmetleri
public extension services n. kamu yayım hizmetleri
reciprocate services n. karşılıklı hizmetler
calibration services n. kalibrasyon hizmetleri
head of department of financial services n. komprotörlük daire başkanı
corporate technical services n. kurumsal teknik hizmetler
accommodation services n. konaklama hizmetleri
import of goods and services n. mal ve hizmet ithali
goods and services n. mal ve hizmetler
balance of goods and services n. mal ve hizmetler bilançosu
library services n. kütüphane hizmetleri
revenues from sales of goods and services n. mal ve hizmet satış gelirleri
store head of services n. mağaza onay sorumlusu
material and services n. malzeme ve hizmetler
goods and services balance n. mal ve hizmetler dengesi
director of financial and administrative services n. mali ve idari işler müdürü
purchase of goods and services n. mal ve hizmet alımı
director of financial and administrative services n. mali ve idari hizmetler müdürü
printing services n. matbaacılık hizmetleri
declaration form for sales of goods and services n. mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu
cost of sale of goods and services n. mal ve hizmet satış maliyeti
financial services specialist n. mali hizmetler uzmanı
customer services n. müşteri hizmetleri
customer services management n. müşteri hizmetleri yönetimi
customer services representative n. müşteri hizmetleri temsilcisi
business advisory services n. muhasebe hizmetleri ve yasal hizmetler gibi ticari ve sanayi işletmecilik hizmetleri
joint services n. müşterek hizmetler
kitchen and food services n. mutfak yemek hizmetleri
customer support services n. müşteri destek hizmetleri
trust services n. mutemetlik hizmetleri
group directorate of taxpayer services and income taxes n. mükellef hizmetleri gelir vergileri grup müdürlüğü
taxpayer services n. mükellef hizmetleri
final goods and services n. nihai mal ve hizmetler
transport services n. nakliye hizmetleri
private services n. özel hizmetler
front office services n. ön büro hizmetleri
equivalence of measurement and testing services n. ölçüm ve test hizmetlerinin denkliği
personnel services n. personel özlük hizmetleri
personnel services n. personel hizmetleri
project management services n. proje yönetimi hizmetleri
postal services n. posta hizmetleri
postal delivery services n. posta tebligat hizmetleri
personnel transport services n. personel taşıma hizmetleri
employee personal services n. personel özlük hizmetleri
remittance services n. para havale hizmetleri
lottery services n. piyango hizmetleri
retail sales services n. perakende satış hizmetleri
certificate of competency for after sales services n. satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi
purchases of services works and studies n. satın alınan hizmetler işler ve araştırmalar
business advisory services n. reklam ajansı hizmetleri
after sales services n. satış sonrası hizmetler
welfare services n. refah hizmetleri
cost of services rendered n. satılan hizmet maliyeti
head of after sale services n. satış sonrası hizmetler müdürü
cost of services sold n. satılan hizmet maliyeti
cost of services given n. satılan hizmet maliyeti
after-sale services n. satış sonrası hizmetleri
handling services n. satılan malların teslimi ambalajlama muhafaza ve sevk gibi satış hizmetleri
health and training services n. sağlık ve eğitim hizmetleri
industrial services n. sanayi hizmetleri
after sale services manager n. satış sonrası hizmetler müdürü
post-sales services n. satış sonrası hizmetler
after sales services manager n. satış sonrası hizmetler müdürü
handling services n. satış hizmetleri
list of non-insured services n. sigortasız olarak verilen hizmetlerin listesi
professional services n. serbest meslek hizmetleri
systems and services n. sistemlerin ve hizmetlerin birlikte işlerliği
list of insured services n. sigortalı olarak verilen hizmetlerin listesi
list of insured services n. sigortalı hizmet listesi
list of non-insured services n. sigortasız hizmet listesi
professional services n. serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler
sis group swiss financial market services ag n. sis isviçre finansal hizmetler grubu
sponsorship services n. sponsorluk hizmetleri
director of social and administrative services n. sosyal ve idari işler müdürü
business services n. ticari hizmetler
comparative testing of consumer products and related services n. tüketim mallarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin karşılaştırmalı olarak denenmesi
bearer services n. taşıyıcı hizmetler
director of technical services n. teknik işler müdürü
agricultural extension services n. tarımsal yayın hizmetleri
taxation services n. vergilendirme hizmetleri
national services n. ulusal hizmetler
balance on goods and services n. ülkenin dışarıya ihraç ettiği mal ve hizmetler toplamı ile dışarıdan ithal ettiği mal ve hizmetlerin değeri arasındaki fark
courier services n. ulak hizmetleri
services offered n. verilen hizmetler
investment advisory services n. yatırım danışmanlığı hizmetleri
food services n. yemek hizmetleri
food services n. yemek servisleri
authorized maintenance and repair services n. yetkili tamir ve bakım servisleri
business advisory services n. yönetim danışmanlığı
obligatory local services n. zorunlu yerel hizmetler
management development services n. yönetim geliştirme hizmetleri
outsourced services n. dış kaynaklı hizmetler
make use of services v. hizmetlerden yararlanmak
Law
family health care services n. aile sağlık bakım hizmetleri
signs and instruments used in public services n. ammenin hizmetine taalluk eden işaretler
misdemeanors related to signs and instruments used in public services n. ammenin hizmetine taalluk eden işaretler ve aletlere dair kabahatler
base services n. aşağı tabakadan insanların yapacağı türden hizmetler
state intelligence services and the national intelligence organization law n. devlet i̇stihbarat hizmetleri ve milli i̇stihbarat teşkilatı kanunu
general administrative services n. genel idare hizmetleri
aggregation of services n. hizmet sürelerinin birleştirilmesi
free movement of services n. hizmetlerin serbest dolaşımı
contract for works and services n. iş görme amacı güden sözleşme
law on private security services n. özel güvenlik hizmetlerine dair kanun
health services fundamental law n. sağlık hizmetleri temel kanunu
law on social services and child protection institution n. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu
legal services commission n. yasal hizmetler komisyonu
the law on the establishment of radio and television enterprises and their media services n. radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun
free services [uk] n. bir askerin veya özgür bir kimsenin karakterine ters düşmeyen feodal hizmetler
cisc (criminal intelligence services of canada) abrev. kanada kriminal istihbarat servisi
Politics
general services administration (gsa) n. tedarik, gayrimenkul ve bilgi kaynakları yönetimi için federal politikaları belirleyen merkezi yönetim teşkilatı
us preventive services task force (uspstf) n. abd önleyici hizmetler görev gücü
u.s department of health and human services n. abd sağlık ve sosyal hizmetler bakanlığı
united states preventive services task force n. amerika birleşik devletleri koruyucu hizmetler görev gücü
trans-european services n. avrupa ötesi hizmetler
municipal services n. belediye hizmetleri
ancillary banking services undertaking n. bağlantılı bankacılık hizmeti şirketi
liberalisation of banking services n. bankacılık hizmetlerinin serbestleşmesi
liberalisation of banking services n. bankacılık hizmetlerinin serbestleştirilmesi
intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services n. biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri hükümetlerarası platformu
united states house committee on financial services n. birleşik devletler temsilciler meclisi mali hizmetler komisyonu
advisory services n. danışmanlık hizmetleri
wto council for trade in services (committee on specific commitments) n. dtö hizmet ticareti konseyi (özel taahhütler komitesi)
wto committee on trade in financial services n. dtö mali hizmetler ticareti komitesi
access to financial services n. finansal hizmetlere erişim
bureau of citizenship and immigration services n. göçmenlik ve vatandaşlık bürosu
services of general economic interest n. genel ekonomik yarar hizmetleri
general-interest services n. genel yarar hizmetleri
freedom to provide services n. hizmet sunma serbestisi
freedom to provide services n. hizmet sunma özgürlüğü
air traffic services n. hava trafik hizmetleri
free movement of services n. hizmetlerin serbest dolaşımı
department of human services n. insan hizmetleri bakanlığı
internal market and services n. iç pazar ve hizmetler
directorate-general for the internal market and services n. iç pazar ve hizmetler genel müdürlüğü
administrative services n. idari hizmetler
consular services n. konsolosluk hizmetleri
union for providing services for villages n. köylere hizmet götürme birliği
goods and services n. mal ve hizmetler
common services policy n. ortak hizmetler politikası
law on the civil registration services n. nüfus hizmetleri kanunu
civil registry services act n. nüfus hizmetleri kanunu
common services n. ortak hizmetler
pan-european e-government services committee (pegsco) n. pan-avrupa e-devlet hizmetleri komitesi
manufacturing and services n. sanayi ve servis sektörleri
insurance services n. sigorta hizmetleri
department of social services n. sosyal hizmetler bölümü
social services budget n. sosyal hizmetler bütçesi
office of strategic services (oss) n. stratejik hizmetler bürosu
ministry of social services n. sosyal hizmetler bakanlığı
mass transportation services n. toplu taşıma hizmetleri
cleaning services manager n. temizlik hizmetleri müdürü
essential services n. temel hizmetler
essential social services n. temel sosyal hizmetler
free circulation of tv services n. tv hizmetlerinin serbest dolaşımı
cleaning services manager n. temizlik işleri müdürü
technology and general services department n. teknoloji ve genel hizmetler bölümü
basic services n. temel hizmetler
unctad standing committee on maritime transport services n. unctad deniz taşımacılığı hizmetleri daimi komitesi
unctad standing committee on developing services sectors n. unctad gelişmekte olan hizmet sektörleri daimi komitesi
public security services n. zabıta hizmetleri
local services n. yerel hizmetler
department of health and human services n. sağlık ve sosyal yardım bakanlığı
inter-services intelligence n. pakistan istihbarat ajansı
secretary of health and human services n. abd sağlık ve sosyal hizmetler bakanlık sekreteri
secretary of health and human services n. abd sağlık ve sosyal hizmetler bakanı
state services commission n. (yeni zelanda) devlet hizmet komisyonu
state services commission n. (yeni zelanda) kamu hizmeti için devlet tarafından atanan organ
ois (office of information services) abrev. (abd) istihbarat destek ofisi
dss (director of social services) abrev. sosyal hizmetler müdürü
Institutes
european radio message services n. avrupa radyo mesaj hizmetleri
european employment services n. avrupa istihdam hizmetleri
ministry of family, labor and social services n. aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
directorate general of family and community services n. aile ve toplum hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general for infrastructure and urban transformation services n. altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü
department of research services n. araştırma hizmetleri başkanlığı
department of land consolidation and on-farm development services n. arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri daire başkanlığı
department for printing and delivery services n. baskı ve sevk hizmetleri daire başkanlığı
section of regional legal services n. bölge hukuk hizmetleri şube müdürlüğü
office of deputy secretary-general for information and information services n. bilgi ve bilişim hizmetleri genel sekreter yardımcılığı
directorate general of child services n. çocuk hizmetleri genel müdürlüğü
department of current goods and services procurement n. cari mal ve hizmet tedarik dairesi başkanlığı
directorate general of external affairs and services for workers abroad n. dış ilişkiler ve yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
directorate of support services n. destek hizmetleri dairesi başkanlığı
department of auditing services n. denetim hizmetleri başkanlığı
department of supporting services n. destek hizmetleri dairesi başkanlığı
directorate general for support services n. destek hizmetleri genel müdürlüğü
department of support services n. destek hizmetleri dairesi
directorate of auditing services n. denetim hizmetleri başkanlığı
directorate general of support services n. destek hizmetleri genel müdürlüğü
directorate of inspection services n. denetim hizmetleri başkanlığı
department of support services n. destek hizmetleri dairesi başkanlığı
directorate for inspection services n. denetim hizmetleri başkanlığı
department of support services n. destek hizmetleri başkanlığı
department of support services and archive n. destek hizmetleri ve arşiv dairesi başkanlığı
integrated services digital network n. entegre hizmetler dijital ağı
electronic communications networks and services n. elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri
department of training and support services n. eğitim ve destek hizmetleri dairesi
directorate general of services for persons with disabilities and the elderly n. engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general of pension services n. emeklilik hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general of youth services n. gençlik hizmetleri genel müdürlüğü
directorate for legal services n. hukuk hizmetleri başkanlığı
department of services n. hizmetler dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination n. hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasvonu dairesi
department of trade in services agreement n. hizmet ticareti anlaşmaları dairesi
department of legal/juridical services n. hukuk hizmetleri başkanlığı
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination n. hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasyonu dairesi
coordination office of examination, research and consultation services n. inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri koordinatörlüğü
business advisory services n. iş danışmanlık hizmetleri
directorate of fire brigade supervision services n. itfaiye destek hizmetleri müdürlüğü
advanced communications technologies and services n. ileri haberleşme teknolojileri ve hizmetleri
directorate of administrative services n. idari hizmetler başkanlığı
bureau of examination, research and consultation services n. inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri bürosu
department of human resources and support services n. insan kaynaklan ve destek hizmetleri dairesi başkanlığı
office of deputy secretary-general of administrative, financial and technical services n. idari, mali ve teknik hizmetler genel sekreter yardımcılığı
department of human resources and support services n. insan kaynakları ve destek hizmetleri dairesi başkanlığı
public services commission n. kamu hizmetleri komisyonu (khk)
directorate of rural services n. köy hizmetleri müdürlüğü
deputy undersecretariat of institutional management services n. kurumsal yönetim hizmetleri müsteşar yardımcılığı
department of coordination and support services n. koordinasyon ve destek hizmetleri dairesi başkanlığı
general provincial directorate of rural services n. köy hizmetleri il müdürlüğü
general directorate for rural services n. köy hizmetleri genel müdürlüğü
general directorate of rural services n. köy hizmetleri genel müdürlüğü
department of librarianship services n. kütüphanecilik hizmetleri daire başkanlığı
department of library services n. kütüphane hizmetleri dairesi başkanlığı
department of library and archive services n. kütüphane ve arşiv hizmetleri başkanlığı
department of services for parliamentarians n. milletvekili hizmetleri başkanlığı
section of price and cost analysis of modernization goods and services n. modernizasyon mal ve hizmet fiyat ve maliyet analiz şubesi
department of modernization goods and services procurement n. modernizasyon mal ve hizmet tedarik dairesi
directorate general of vocational services n. mesleki hizmetler genel müdürlüğü
department of user services n. okuyucu hizmetleri dairesi başkanlığı
directorate general for measurement, assessment and examination services n. ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
department for measurement, assessment and placement services n. ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri daire başkanlığı
directorate general for special education and guidance services n. özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general of services for the elderly and disabled n. özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü
general directorate of special education guidance and counseling services n. özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü
general directorate of special education guidance and counselling services n. özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü
directorate general for health services n. sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
deputy undersecretariat of industrial services n. sanayi hizmetleri müsteşar yardımcılığı
trade union of public employees in health and social services n. sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası
directorate of health services n. sağlık hizmetleri müdürlüğü
directorate general of free zones, overseas investment and services n. serbest bölgeler yurtdışı yatırım ve hizmetler genel müdürlüğü
general directorate of free zones foreign investments and services n. serbest bölgeler yurtdışı yatırım ve hizmetler genel müdürlüğü
section of social services n. sosyal hizmetler müdürlüğü
department of sports services n. spor genel müdürlüğü
social services and child protection agency n. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
social services and child protection institution n. sosyal yardımlaşma ve çocuk esirgeme kurumu
department of minute services n. tutanak hizmetleri başkanlığı
directorate general of health services for borders and coasts of turkey n. türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü
department of commercial information and communication services n. ticari bilgi ve iletişim hizmetleri dairesi
department of technical services n. teknik hizmetler dairesi
department of technical services n. teknik hizmetler daire başkanlığı
directorate of public transportation services n. toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğü
turkish union of public heavy industry and services sector employers n. türk ağır sanayii ve hizmet sektörü kamu işverenleri sendikası
section of international technical services n. uluslararası teknik hizmetler şubesi
office of deputy secretary-general of legislative and auditing services n. yasama ve denetim hizmetleri genel sekreter yardımcılığı
department of administrative services n. yönetim hizmetleri dairesi başkanlığı
directorate general for administrative services n. yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
department for services for citizens abroad n. yurtdışı vatandaş hizmetleri dairesi
general directorate for services for workers abroad n. yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
ministry of family and social services n. aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
directorate for inter-services intelligence n. pakistan istihbarat ajansı
inter-services intelligence n. pakistan istihbarat ajansı
financial services authority n. (ingiltere) finansal hizmetler otoritesi
corso (council of organizations for relief services overseas) abrev. (yeni zelanda'da) dünya genelinde işsiz yoğunluklu bölgelere yardım sağlayan çeşitli kurumları koordine eden bir kuruluş
cuso (canadian university services overseas) abrev. kanada üniversitesi yurtdışı hizmetleri
cuso (canadian university services overseas) abrev. öğrencileri gönüllü çalışmaları için gelişmekte olan ülkelere gönderen kuruluş
isi (inter-services intelligence) abrev. pakistan istihbarat ajansı
oss (office of strategic services) abrev. stratejik hizmetler bürosu
ssd (social services department) abrev. (britanya) sosyal hizmetler bakanlığı
Industry
general services n. genel hizmetler
use of goods and services n. mal ve hizmet kullanımı
use of goods and services n. ekonomik malların ihtiyaçları gidermek veya üretim için kullanılması
manpower services commission n. işgücü hizmetleri komisyonu
manpower services commission n. yetişkin çalışanlara eğitim sağlayan bir tür kuruluş
Insurance
withdrawal of services insurance n. hizmetlerin iptali sigortası
insurance intermediary services n. sigorta aracılık hizmetleri
Tourism
leisure services n. dinlence hizmetleri
hospitality services n. konuk ağırlama hizmetleri
room services n. oda hizmetleri
ancillary services n. seyahatte vize ve döviz gibi ekstra hizmetlerin sunulması
tourism services n. turizm hizmetleri
ancillary services n. yan hizmetler
Advertising
library services n. kütüphane hizmetleri
Technical
emergency services call n. acil servis arama
emergency services call n. acil hizmet çağrısı
network policy and services n. ag kullanım kuralları ve servisleri yonetimi
maintenance and repair services n. bakım onarım hizmetleri
multimedia services n. çoğulortam servisleri
testing services n. deneme hizmetleri