sigorta poliçesi - Turkish English Dictionary
History

sigorta poliçesiMeanings of "sigorta poliçesi" in English Turkish Dictionary : 9 result(s)

Turkish English
General
sigorta poliçesi insurance policy n.
Trade/Economic
sigorta poliçesi policy n.
sigorta poliçesi security n.
sigorta poliçesi insurance policy n.
sigorta poliçesi insurance contract n.
Law
sigorta poliçesi assurance policy n.
Insurance
sigorta poliçesi insurance policy n.
sigorta poliçesi ship policy n.
sigorta poliçesi policy n.

Meanings of "sigorta poliçesi" with other terms in English Turkish Dictionary : 81 result(s)

Turkish English
General
sigorta poliçesi üstünden ödenecek para claim n.
bir sigorta poliçesi onaylandığı ancak henüz tanzim edilmediği için koşullu olarak yapılan bir işlem wi (wheb issued) abrev.
Idioms
kapsamlı (sigorta poliçesi) bumper-to-bumper adj.
her şeyi kapsayan (sigorta poliçesi) bumper-to-bumper adj.
her şey dahil (sigorta poliçesi) bumper-to-bumper adj.
geniş kapsamlı (sigorta poliçesi) bumper-to-bumper adj.
Trade/Economic
yatırımcıya ödeme yapılırken yatırım fonu veya sigorta poliçesi tarafından yapılan harcamalarla komisyondan oluşan nihai masraflar back-end load n.
çifte etki yaratan sigorta poliçesi dual trigger contract n.
değerlendirilmemiş sigorta poliçesi unvalued policy n.
deniz sigorta poliçesi policy of sea insurance n.
dalgalı sigorta poliçesi floating policy n.
deniz sigorta poliçesi marine policy n.
dönemi belli sigorta poliçesi period-certain annuity n.
genel sigorta poliçesi all in policy n.
gemi ve yükünün belirtildiği sigorta poliçesi named policy n.
hayat sigorta poliçesi life insurance policy n.
ihracat belgeleri (sevk evrakı, fatura, konşimento, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu vb) shipment documents n.
karma sigorta poliçesi mixed policy n.
kısa vadeli sigorta poliçesi short term policy n.
katlamalı etki yaratan sigorta poliçesi dual trigger contract n.
kredi sigorta poliçesi credit insurance contract n.
özellikli sigorta poliçesi qualifying insurance policy n.
sahte sigorta poliçesi wager policy n.
reasürans sözleşmesi olmayan sigorta poliçesi direct insurance contract n.
sigorta poliçesi sahibine yapılan ödeme beneficiary n.
sigorta poliçesi karşılığı avans advance on insurance policy n.
sigorta ettirenin yararı olmayan bir deniz sigortası poliçesi wagering-policy n.
sigorta poliçesi karşılığı sağlanan yıllık gelir annuity income n.
sigorta poliçesi üzerindeki rehin pledge on insurance policy n.
takselenmiş sigorta poliçesi valued policy n.
yararlanacak kişiye hayat boyu veya belirli süre boyunca taksitli olarak belli bir paranın ödenmesini öngören sigorta poliçesi annuity agreement n.
yapılan sigorta poliçesi gereğince sigortadan alınabilecek para miktarı loan value n.
Law
sigorta poliçesi yararlanıcısı beneficiary n.
Politics
ilave teminata ilişkin olarak başka bir sigortacı tarafından düzenlenen sigorta poliçesi add on policy n.
Insurance
yıl içindeki net primler alınıp, ölüm tazminatlarının ödenmesinden sonra kalan sigorta poliçesi rezervi terminal reserve n.
sigortalanmış geminin belirli bir yük tipine, hizmete ve bazen de tasarlandığı mevsime göre kullanımını kısıtlayan sigorta poliçesi trade warranty n.
sigortalanmış geminin belirli bir yük tipine, hizmete ve bazen de tasarlandığı mevsime göre kullanımını kısıtlayan sigorta poliçesi trading warranty n.
önceden bildirim gerekmeksizin her türlü gönderiyi kapsayan sigorta poliçesi transit floater n.
abonman sigorta poliçesi subscription insurance policy n.
blok sigorta poliçesi block policy n.
değerlenmiş sigorta poliçesi valued policy n.
deniz sigorta poliçesi marine insurance policy n.
dalgalı sigorta poliçesi floating policy n.
geçici sigorta poliçesi binder n.
geçici sigorta poliçesi tezkeresi temporary coverage note n.
flotant sigorta poliçesi floating policy n.
hayat sigorta poliçesi life insurance policy n.
kaza sigorta poliçesi accident policy n.
kısa vadeli sigorta poliçesi short term policy n.
muvakkat sigorta poliçesi binder n.
müşterek avarya hasarı hariç nakliyat sigorta poliçesi warranted free from average n.
sigorta poliçesi sahibi insurance taker n.
sigorta poliçesi sahibi insurance policy holder n.
sigorta poliçesi karşılığı avans advance on insurance policy n.
sigorta poliçesi tarafından karşılanan meblağ amount covered n.
süreli sigorta poliçesi time policy n.
yangın sigorta poliçesi fire insurance policy n.
yangın sigorta poliçesi fire policy n.
sigorta poliçesi imzalama underwriting n.
sigorta poliçesi kapsamındaki zararların sorumluluğunu alma underwriting n.
takselenmiş sigorta poliçesi kanunu valued-policy law n.
değerlenmiş sigorta poliçesi kanunu valued-policy law n.
ölümcül hastalığı olan poliçe sahiplerinden nakit para karşılığında sigorta poliçesi satın alma viatication n.
ölümcül hastalığı olan poliçe sahiplerinden nakit para karşılığında sigorta poliçesi satın alma viaticus n.
ölüm sonrası adı geçen kişiye maaş ödenmesini gerekli kılan sigorta poliçesi reversion n.
sürücüleri yurt dışındaki kazalara karşı koruyan bir seyahat sigorta poliçesi green card n.
sahtecilik veya dolandırıcılık yapan çalışanın işverene mal olduğu kaybı ödeyen sigorta poliçesi fidelity bond n.
(denizcilikte) emtia sigorta poliçesi floating policy n.
sigorta poliçesi akdetmek take out an insurance policy v.
sigortaya başvuran bir kimseye sigorta poliçesi vermenin risk değerlendirmesini yapmak underwrite v.
şirketin karından pay almayan (sigorta poliçesi) nonparticipating adj.
Marine
deniz sigorta poliçesi sea policy n.
deniz sigorta poliçesi marine policy n.
gemi adının belirtildiği sigorta poliçesi named policy n.
gemi sigorta poliçesi marine policy n.
Statistics
abonman sigorta poliçesi floating insurance policy n.
abonman sigorta poliçesi floating policy n.
abonman sigorta poliçesi subscription insurance policy n.
dalgalı sigorta poliçesi floating insurance policy n.
dalgalı sigorta poliçesi floating policy n.
Agriculture
(sigorta poliçesi veya ticaret listesinde) çeşitli bitkilerin kabuklu veya kabuğu ayrılmış tohumları grain n.