silahlı kuvvetlerde genel askeri eğitim - Turkish English Dictionary