viyadükte kirişlerin uçlarını destekleyen yapı iskeleti - Turkish English Dictionary