authorized - Turco Inglés Diccionario
Historia

authorized

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "authorized" en diccionario turco inglés : 15 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
authorized adj. yetkili
General
authorized adj. ruhsatlı
authorized adj. resmi
authorized adj. yetki verilmiş
authorized adj. izinli
authorized adj. yetkili
authorized adj. izin verilmiş
Trade/Economic
authorized yetki verilmiş kişi
authorized yetkili
authorized otorize
authorized salahiyetli
Law
authorized yetkili
authorized salahiyettar
Technical
authorized yetkili
Informatics
authorized yetkili

Significados de "authorized" con otros términos en diccionario inglés turco: 128 resultado(s)

Inglés Turco
General
be authorized v. yetkilendirilmek
be authorized v. yetkili kılınmak
be authorized to sign v. imzaya yetkili kılınmak
authorized person n. şirket yetkilisi
authorized person n. yetkili kimse
authorized signatures list n. imza sirküleri
authorized person n. yetkili kişi
authorized personnel n. yetkili personel
authorized technical service n. yetkili teknik servis
authorized body n. yetkilendirilmiş kurum
authorized body n. yetkili kurum
list of authorized signatures n. imza sirküsü
authorized bodies n. yetkili organlar
authorized distributor n. yetkili dağıtıcı
authorized person n. resmi kişi
authorized library n. yetkili kitaplık
authorized company n. yetkili firma
authorized company n. yetkili şirket
officially permitted or authorized adj. ruhsatlı
authorized by adj. yetki veren
authorized to represent adj. temsile yetkili
duly-authorized adj. tam olarak yetkilendirilmiş
duly-authorized adj. tam yetkili
properly authorized adj. doğru/uygun/gereği gibi/gereğince yetkilendirilmiş
Trade/Economic
authorized signatory imzaya yetkili
authorized bank yetkili banka
authorized dealer yetkili satıcı
authorized consignee yetkili alıcı
authorized capital stock nominal sermaye
authorized agent yetkili temsilci
authorized consignor yetkili sevkiyatçı
authorized service yetkili servis
authorized representative yetkili temsilci
book of authorized signature imza sirküleri
authorized capital kayıtlı sermaye
authorized capital esas sermaye
authorized organization yetkili kurum
authorized credit otorize kredi
authorized officer yetkili
authorized signatory yetkili imza
authorized signatory imzaya yetkili kimse
authorized signatory imza yetkilisi
authorized signature yetkili imza
authorized agent yetkili vekil
authorized agent yetkili mümessil
person authorized to represent temsile yetkili kişi
authorized signatory imzaya yetkili görevli
authorized signatory officer imzaya yetkili görevli
authorized signatory officer imzaya yetkili
authorized stock sermaye tavanı
authorized signatory officer imzaya yetkili memur
authorized employee yetkili çalışan
authorized signatory imzaya yetkili memur
authorized stoppage para kesintisi
authorized signature imzaya yetkili
authorized dealer yetkili bayi
authorized excess izin verilen fazlalık
authorized maintenance and repair services yetkili tamir ve bakım servisleri
fully authorized to represent tam temsile yetkili
person authorized to sign imzaya yetkili kişi
authorized signatory imzaya yetkili kişi
only authorized staff sadece yetkili personel
authorized signatory list imza sirküleri
list of authorized signatures imza sirküleri
authorized to bind the company firmayı takyit etmekle yetkilendirilmiş
authorized retailer yetkili perakendeci
authorized customs broker yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
certificate of authorized dealer yetkili satıcı belgesi
authorized signatories imza yetkilileri
authorized share capital kayıtlı sermaye
authorized share capital taahhüt edilmiş sermaye
authorized economic operator (aeo) yetkilendirilmiş yükümlü
Law
duly authorized adj. tam yetkili
authorized court yetkili mahkeme
agency authorized by law kanunla yetkili kılınan mercii
agency authorized by law kanunla yetkili kılman mercii
authorized signature salahiyetli imza
authorized capital kayıtlı sermaye
authorized authority salahiyettar makam
authorized signature yetkili imza
specially authorized prosecutor özel yetkili savcı
authorized representative yetkili temsilci
Politics
national authorized officer ulusal yetkili memur
authorized by law kanuni yetkili
authorized by law kanunla yetkili kılınan
authorized by law yasal yetkili
authorized by law yasa ile yetki verilmiş
authorized abbreviation resmi kısaltma
Tourism
authorized sales agent yetkili satış acentesi
Technical
authorized program yetkili program
authorized library yetkili kitaplık
fuses used by authorized persons yetkili personel tarafından kullanılan sigortalar
Computer
authorized user yetkili kullanıcı
authorized apple dealer yetkili apple satıcısı
authorized only yalnızca yetkililer
authorized frequency yetkilendirilmiş sıklık
not authorized yetkili değil
authorized program yetkili program
you are not authorized to play this game bu oyunu oynamaya yetkin yok
Telecom
authorized service domain lisanslı hizmet alanı
fully authorized vendor tam yetkili tedarikçi
authorized bandwidth lisanslı bant genişliği
Automotive
authorized towed weight çekilebilir ağırlık
maximum authorized weight in international traffic uluslararası trafikte izin verilen azami ağırlık
maximum authorized dimension in national and international traffic ulusal ve uluslararası trafikte izin verilen azami boyut
authorized dealer yetkili bayi
authorized service shop yetkili servis
Aeronautic
authorized post administration yetkili posta idaresi
authorized agency yetkili acente
Food Engineering
food additives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption insan tüketimine yönelik gıda maddelerinde kullanılması uygun görülen gıda katkı maddeleri
Literature
authorized biography otorize biyografi
authorized biography yetkilendirilmiş biyografi
authorized biography izin alınarak yazılan biyografi
Military
authorized stockage list tasdik edilmiş birlik stok listesi
authorized post yetki verilmiş kadro
authorized equipment yetki verilmiş malzeme
peacetime establishment authorized yetki verilen barış kuruluşu
authorized allowance of supplies yetki verilmiş ikmal maddeleri istihkakı
authorized parts list yetki verilmiş parça listesi
strac authorized strength stratejik kolordu fiili kadro mevcudu
authorized strength fiili kuvvet
percentage of authorized strength fiili kuvvet yüzdesi
supply authorized ikmali uygundur
authorized strength of a theatre harekat alanı fiili kuvveti
authorized equipment kadro malzemesi
authorized army newspaper kara ordusu gazetesi
authorized parts list kadro parça listesi
authorized army newspaper kara kuvvetleri gazetesi