latent - Turco Inglés Diccionario
Historia

latent

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "latent" en diccionario turco inglés : 17 resultado(s)

Inglés Turco
General
latent adj. örtülü
latent adj. örtük
latent adj. potansiyel
latent adj. gizil
latent adj. gelişmemiş
latent adj. gizli
latent adj. belirti göstermeyen
latent adj. saklı
latent adj. görünmez
Technical
latent gizli
latent belirti göstermeyen
Medical
latent latent
Food Engineering
latent gizli duran
latent gizil
Biochemistry
latent durgun
latent uyur
Marine Biology
latent latent

Significados de "latent" en diccionario inglés turco : 2 resultado(s)

Turco Inglés
Medical
latent latent
Marine Biology
latent latent

Significados de "latent" con otros términos en diccionario inglés turco: 104 resultado(s)

Inglés Turco
General
latent function n. gizli işlev
latent structure analysis n. gizli yapı analizleri
latent variables n. gizli değişkenler
latent image n. görünmeyen resim
latent image n. gizli görüntü
latent period n. gizli zaman
latent period n. latent dönem
latent root n. karakteristik kök
latent value n. karakteristik değer
latent structure n. gizli yapı
latent ambiguity n. gizli benzerlik
latent ambiguity n. saklı benzerlik
latent class analysis n. örtük sınıf analizi
Trade/Economic
latent defect gizli kusur
latent reserves gizli yedekler
latent inflation durağan enflasyon
latent fault gizli hata
latent defects gizli kusurlar
latent reserves gizli ihtiyat akçesi
latent defects saklı kusurlar
Law
latent defect gizli kusur
latent ambiguity saklı belirsizlik
latent ambiguity gizli belirsizlik
latent damage gizli hasar
Insurance
latent defect gizli kusur
Tourism
latent tourism demand karşılıksız turizm talebi
Technical
latent heat of melting ergime ısısı
latent heat of vaporization buharlaşmanın gizli ısısı
latent heat of vaporization buharlaşma ısısı
latent heat algılanmayan ısı
latent heat of vaporization sıvının buharlaşması için gerekli ısı miktarı
latent fingerprint gizli parmak izi
latent heat of condensation su buharının yoğuşması için firar eden ısı miktarı
latent heat bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden fiziksel durumunu değiştiren ısı
latent heat gizli ısı
latent heat of fusion erimenin gizli ısısı
specific latent heat özgül gizli ısı
latent heat of fusion buzun erimesi için eklenmesi gereken ısı
latent heat of condensation yoğuşmanın gizli ısısı
latent period gizli kalma periodu
latent heat gizil ısı
latent heat iç sıcaklık
latent variable gizli değişken
latent image görünmeyen resim
latent period gizli dönem
latent period kuluçka dönemi
latent image gizli görüntü
latent heat of fusion erime gizil ısısı
latent hardening gizil sertleşme
latent solvent gizil çözücü
Computer
latent image belirlenmemiş imge
latent image gizil resim
latent variable gizli değişken
Electric
latent electronic image elektronik gizli görüntü
Automotive
latent heat of condensation yoğuşma gizli ısısı
latent heat storage artık ısı depolama
latent heat of evaporation buharlaşma gizli ısısı
latent heat gizli ısı
Medical
latent diabetes latent diabet
latent diabetes gelişmemiş diyabet
latent diabetes gizli şeker
latent period gizli süre
latent schizophrenia gizli şizofreni
latent and active phases of labor doğumun latent ve aktif fazları
Psychology
latent homosexuality gizli eşcinsellik
latent schizophrenia gizli şizofreni
latent learning gizli öğrenme
latent content gizli içerik
latent identity confusion gizil kimlik bocalaması
Food Engineering
latent period gizli süreç
latent period hazırlık evresi
latent heat gizli ısı
Math
latent root özdeğer
latent value özdeğer
latent root karakteristik kök
latent value karakteristik değer
latent value has değer
latent value gizdeğer
latent root gizdeğer
latent root karakteristik değer
latent root has değer
Statistics
latent variable gizli değişken
latent vector gizli vektör
latent root gizli kök
latent structure gizli yapı
Physics
latent neutron gizli nötron
latent heat erime sıcaklığı
latent neutrons gizli nötronlar
latent heat of vaporization gizli buharlaşma ısısı
Chemistry
latent heat of sublimation uçunum gizli ısısı
Biology
latent period mikrop kuluçka devresi
latent life gizli hayat
latent life hayat
latent character gizli karakter
Biochemistry
latent period durgun süre
latent enzyme uyur özgen
Marine Biology
latent species gizli tür
latent capacity gizli kapasite
Botanic
latent life latent hayat
Environment
latent period gizli müddet
Meteorology
latent instability gizil kararsızlık
latent heat gizil ısı
latent heat flux gizil ısı akısı
Military
latent reserve beds fiilen kullanılmayan yatak yerleri