probe - Turco Inglés Diccionario
Historia

probe

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "probe" en diccionario turco inglés : 58 resultado(s)

Inglés Turco
General
probe v. soru sorarak sondaj yapmak
probe v. sondaj yapmak
probe v. irdelemek
probe v. soruşturmak
probe v. araştırma yapmak
probe v. sonda koymak
probe v. sonda ile yoklamak
probe v. yoklamak (sonda vb ile)
probe v. derinlemesine araştırmak
probe v. incelemek
probe v. deşmek
probe v. derinine inmek
probe v. yoklamak
probe v. araştırmak
probe v. sondalamak
probe v. derinlemesine incelemek
probe v. incelemek
probe v. bulmaya çalışmak
probe n. soruşturma
probe n. insansız uzay roketi
probe n. derinlemesine araştırma
probe n. mil (tıp)
probe n. inceleme
probe n. baskı
probe n. irdeleme
probe n. sorgulama
Technical
probe test çubuğu
probe sonda
probe kontrol çubuğu
probe araştırma
probe incelemek
probe prob
probe yoklayıcı
probe araştırmak
probe sondalamak
probe sonda ile yoklamak
probe insansız uzay roketi
probe sondaj yapmak
probe algılayıcı
probe araştırma/keşif robotu
probe çığ sondası
Computer
probe prob
probe araştırma
probe sonda
probe yoklayıcı
Construction
probe duyarga
probe uzantı
Automotive
probe sonda
probe biz
Railway
probe prop
Marine
probe iskandil etmek
Mining
probe toprak burgusu
Medical
probe mil
probe stile
Food Engineering
probe ölçüm ucu
Military
probe detaylı inceleme
probe araştırma
probe araştırma aracı

Significados de "probe" con otros términos en diccionario inglés turco: 100 resultado(s)

Inglés Turco
General
deeply probe a question v. ıcığını cıcığını çıkarmak
surgeon probe n. cerrah mili
video probe n. kablo şeklinde objektifi olan video kamera
police probe n. polis soruşturması
police probe n. polis incelemesi
space probe n. sonda (insansız küçük uzay aracı)
videoscope probe n. videoskop probu
Phrasals
probe into something (bir şeyi) derinlemesine araştırmak/soruşturmak
probe for bakınmak
Trade/Economic
probe questions düşünce öğrenme soruları
soft bank probe (küçük çaplı) hesap sorgulama izni
Law
clean cleats probe temiz kramponlar soruşturması
indictment in match-fixing probe şike soruşturması iddianamesi
Politics
graft probe rüşvet soruşturması
corruption probe yolsuzluk soruşturması
Technical
probe tip deney sonda ucu
random probe rastgele prof
scanning probe microscope tarayıcı iğne mikroskobu
coupling probe kuplaj probu
space probe uzay aracı
high-voltage probe yüksek gerilim probu
ultrasonic probe ultrasonik sonda
probe pin baskı pimi
space probe uzay araştırma aracı
planetary probe gezegen araştırma aracı
electrochemical probe method elektrokimyasal sonda yöntemi
thermal probe ısıl sonda
nonconsumable probe tükenmez sonda
three-dimensional atom probe üç boyutlu atom sondası
scanning probe microscopy taramalı sondalı mikroskopi
probe characterization sonda nitelendirmesi
probe current sonda akımı
probe-sample distance sonda-numune uzaklığı
scanning probe microscope taramalı sondalı mikroskop
probe tip sonda ucu
probe performance sonda çalışması
scanning kelvin probe microscopy taramalı kelvin sonda mikroskopisi
scanning tunneling probe taramalı tünelleme sondası
probe-surface distance sonda-yüzey uzaklığı
electron probe elektron sondası
electron probe microanalysis elektron sondalı hassas çözümleme
electron probe microanalyzer elektron sondalı hassas çözümleç
electron probe x-rays microanalysis elektron sondalı x-ışınları hassas çözümlemesi
sublance probe daldırma borusu sondası
coherence probe microscopy bağdaşım sondalı mikroskobi
gold probe altın sonda
oxygen probe oksijen sondası
nanometer-sized electron probe nanometre boyutlu elektron sondası
eyelash probe kirpik sonda
kelvin probe microscopy kelvin sonda mikroskopisi
determination of coating thickness by contact probe profilometer temas prob profilmetresi ile kaplama kalınlığının belirlenmesi
electrochemical probe method elektrokimyasal prob metodu
test probe damage deney probu hasarı
test probe damage deney sondaj hasarı
probe accuracy prob doğruluğu
hall probe hall sondası
probe gas deneme gazı
probe gas test gazı
verification probe doğrulama sondası
borehole logging probe delik açma-log alma probu
multiple probe design yoklama evreli çoklu yoklama modeli
temperature probe sıcaklık probu
thermometer probe termometre probu
line probe çizgi sondası
area probe düzlem sondası
optical dissector probe optik disektör sondası
avalanche probe çığ sondası
dual probe remote thermometer çi̇ft uçlu uzaktan ölçer termometre
Computer
random probe rasgele prob
Informatics
sound probe ses sondası
Telecom
access probe output power erişim probu çıkış gücü
space probe uzaydan bilgi gönderen uydu
access probe sequence erişim prob dizisi
access probe erişim probu
Electric
coupling probe kuplaj probu
hand-held probe assemblies elle taşınan prop tertibatı
Automotive
lambda probe lambda sondası
test probe test probu
ground probe şasi ucu
insertion probe sevk sondası
power probe devre test sondası
Aeronautic
space probe uzay araştırması
Medical
molecular probe techniques moleküler prob teknikleri
surgeon's probe cerrah mili
hand-held probe doppler foetal heartbeat detector el problu doppler fetüs kalpatışı detektörü
intraoperative gamma probe intraoperatif gama prob
periodontal probe periodontal sonda
Dentistry
dental probe diş sondası
Math
probe dimension sonda boyutu
Chemistry
point probe nokta sondası
Biology
molecular probe techniques moleküler prob teknikleri
volume probe hacim sondası
Astronomy
space probe uzay sondası
Environment
neutron depth probe method nötron sonda metodu
Geology
electron-probe microanalyser elektron-prob mikroanalizör
Military
probe rocket araştırma roketi
lunar probe ay araştırma aracı
Football
match-fixing probe şike soruşturması
ethics committee report on match-fixing probe şike soruşturması etik kurulu raporu
Photography
ariel's probe anel sondası