temelde - Turco Inglés Diccionario

temelde

Significados de "temelde" en diccionario inglés turco : 7 resultado(s)

Turco Inglés
General
temelde basically adv.
The dough is basically water and flour.
Hamur temelde su ve undan oluşur.

More Sentences
temelde essentially adv.
Our document is essentially based on three principles.
Belgemiz temel olarak üç ilkeye dayanmaktadır.

More Sentences
temelde fundamentally adv.
That is a fundamentally undemocratic argument.
Bu temelde antidemokratik bir argümandır.

More Sentences
Colloquial
temelde in principle adv.
Idioms
temelde under one's skin expr.
temelde under the skin expr.
Archaic
temelde physically adv.

Significados de "temelde" con otros términos en diccionario inglés turco: 19 resultado(s)

Turco Inglés
Phrases
bu temelde on this basis expr.
I think that if we approach matters on this basis, we will be on the right track.
Meselelere bu temelde yaklaşırsak doğru yolda olacağımızı düşünüyorum.

More Sentences
General
eşit temelde adaylık candidacy on equal footing n.
temelde tahıl ve bakliyat tüketimine dayalı bir diyet uygulayarak uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamayı öngören bir öğreti macrobiotics n.
temelde anlaşmak be in substantial agreement v.
temelde olan underlying adj.
temelde/esas olarak .... nedenle mainly due to prep.
Phrasals
temelde odaklanmak come down (to) v.
Phrases
temelde/esas olarak .... nedenle due mainly to expr.
Idioms
özünde/temelde benzer olmak be (all) brothers/sisters under the skin v.
özünde/temelde birbirine benzemek be (all) brothers/sisters under the skin v.
özünde/temelde aynı duyguları paylaşmak be (all) brothers/sisters under the skin v.
Law
bir karineye dayanan ancak temelde mevcut olmayan yasal hak colour of law n.
Politics
ayrımcı olmayan temelde on a non-discriminatory basis expr.
Chemistry
esas olarak/temelde çözünür practically soluble adj.
Biology
gametleri temelde vejetatif hücrelerle aynı boyut ve yapısal özelliklere sahip olan hologamous adj.
Social Sciences
birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bir grubun temelde daha sonraki etkileşimlerinde referans alabileceği bilgi, inançlar, değerler ve geleneklerden oluşan sistemin bütünü idioculture n.
toplumu sosyalist temelde yeniden yapılandırarak clyde, iskoçya ve indiana'da sanayi toplumu kurmayı amaçlayan kimse owenite n.
Geology
temelde olivin ve ortopiroksenden oluşan peridotit kayaç mountain soap n.
Music
temelde aynı yöntem ile ses üreten müzik aletleri family n.