ledger - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

ledger

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "ledger" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 22 résultat(s)

Anglais Turc
General
ledger n. ana defter
ledger n. mezarın kapak taşı
ledger n. kütük
ledger n. ana hesap defteri
ledger n. travers
ledger n. hesap defteri
ledger n. kasa defteri
ledger n. defteri kebir
ledger n. büyük defter
ledger n. ileride olma
ledger n. kuşak
ledger n. kalıp yatay öğesi
ledger n. üst germe
Trade/Economic
ledger ana muhasebe defteri
ledger muhasebe defteri
ledger büyük defter
ledger defteri kebir
ledger adi defter
ledger defterikebir
ledger muavin defter
ledger defter-i kebir
Law
ledger defter-i kebir

Sens de "ledger" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 123 résultat(s)

Anglais Turc
General
enter an item in a ledger v. deftere geçirmek
post items in a ledger v. kayıtları nakletmek
purchase ledger n. alış defteri
ledger blade n. sabit bıçak
guest ledger book n. ziyaretçi defteri
Trade/Economic
subsidiary ledger yardımcı hesaplar defteri
general ledger trial balance genel geçici mizan
operating ledger işletme defteri
general ledger post closing trial balance genel kesin mizan
plant ledger maddi sabit varlıklar defteri
securities ledger menkul kıymetler büyük defteri
eliminations ledger mahsup defteri
ledger journal defteri kebirli günlük defter
share ledger pay defteri
creditor's ledger alacaklılar defteri
accrual ledger tahakkuk defteri kebiri
allotment ledger tahsisat yardımcı defteri
appropriation ledger tahsisat defteri
attached ledger haciz defteri
ledger control card büyük defter kontrol kartı
general ledger büyük defter
ledger clerk büyük defter hesaplarını tutan görevli
ledger account büyük defter hesabı
ledger proof card büyük defter mutabakat kartı
ledger asset defteri kebirdeki kıymet
ledger balances defteri kebir bakiyeleri
ledger control defteri kebir kontrolü
ledger heading defteri kebir başlığı
ledger folio defteri kebir numarası
ledger transfer defteri kebir devri
ledger account defteri kebir hesabı
closing the ledger defteri kebiri kapatma
securities ledger esham tahvilat defteri
plant ledger fabrika defteri
factory ledger fabrika büyük defteri
impersonal ledger genel hesaplar defteri kebiri
property ledger gayrı menkul büyük defteri
share ledger hisse senedi büyük defteri
factory ledger imalat defteri
customer's ledger müşteriler defteri
expense ledger masraf büyük defteri
cost ledger maliyet defteri
sales ledger satış defteri kebiri
collection ledger tahsilat defteri
ledger journal yevmiyeli defteri kebir
non-ledger assets büyük deftere yazılmayan varlıklar
general ledger defteri kebir
cost and expense ledger maliyet ve masraf defteri
private ledger özel defter
general ledger columns defteri kebir sütunları
subsidiary ledger yardımcı defter
subsidiary expense ledger masraf yardımcı defteri
sale ledger satış defteri
personal ledger kişisel hesaplar defteri kebiri
purchase ledger alış defteri
purchases ledger alışlar büyük defteri
accounts receivable ledger alacaklar defteri
account receivable subsidiary ledger alacaklar muavin defteri
account payable subsidiary ledger ödenecek hesaplar muavin defteri
account payable subsidiary ledger borçlar muavin defteri
factory ledger üretim defteri
ledger control defterikebir kontrolü
ledger asset defteri kebirdeki değer
branches ledger şubeler hesabı muavin defteri
ledger transfer defterikebir devri
subsidiary ledger muavin defter
ledger journal defterikebirli yevmiye
plant ledger demirbaş defteri
closing the ledger defterikebirin kapatılması
ledger transfer defterikebir nakli
ledger folio defterikebir numarası
ledger clerk defteri tutan memur
ledger account defterikebir hesabı
ledger type journal defterikebir şeklinde yevmiye defteri
ledger clerk işlemleri defterikebire kaydeden memur
general ledger trial balance genel hesaplar mizanı
general ledger columns defterikebir sütunları
general ledger defterikebir
self balancing ledger her zaman dengede olan defter-i kebir
chart of general ledger account ana defter hesap planı
customer's ledger müşteri muavin defteri
customer's ledger müşteriler yardımcı defteri
creditors ledger alacaklılar yardımcı defteri.
non ledger assets defterikebire alınmayan kıymetler
non ledger assets defterlere yazılmayan aktifler
property ledger sabit kıymetler defteri
elimination ledger mahsup defteri
plant ledger tesis defteri
appropriation ledger ödenek defteri
allotment ledger tahsisat ana hesap defteri
allotment ledger tahsisat defteri kebiri
private ledger özel defterikebir
private ledger özel ana defter
cash subsidiary ledger kasa muavin defteri
subsidiary ledger yardımcı ana defter
bank ledger banka ana defteri
ledger page number büyük defter bağlantı numarası
stock ledger pay defteri
combined journal and ledger birleştirilmiş yevmiye defteri ve defteri kebir
sub ledger yardımcı defter
sub ledger alt defter
Law
general ledger defteri kebir
general ledger defter-i kebir
Tourism
city ledger otel üyesi olmayan konuklara ait bilgilerin tutulduğu otel kayıt defteri
city ledger otel kredi takip sistemi
Technical
ledger board yatay kuşak
ledger board küpeşte
ledger board parmaklık küpeştesi
Computer
simple: ledger basit: defter
Informatics
distributed ledger dağıtık hesap defteri
distributed ledger katılımcılar tarafından bağımsız olarak tutulan ve güncellenen veritabanı
shared ledger dağıtık hesap defteri
shared ledger katılımcılar tarafından bağımsız olarak tutulan ve güncellenen veritabanı
distributed ledger technology (dlt) dağıtık hesap defteri
distributed ledger technology (dlt) katılımcılar tarafından bağımsız olarak tutulan ve güncellenen veritabanı
Textile
ledger blade (kırpma makası) sabit bıçak
Marine
ledger board küpeşte
Tobacco
ledger tube destek tübü
ledger fault bar metal detektörü
ledger carrier destek kolu
Music
ledger line ek çizgi
Printery
ledger grades defter kağıt türleri
ledger grades defter-i kebir türleri