partnership - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

partnership

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "partnership" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 10 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
partnership n. ortaklık
General
partnership n. mukarada
partnership n. mudaraba
partnership n. müşareket
partnership n. ortaklık
Trade/Economic
partnership adi şirket
partnership ortaklık
partnership şirket
partnership iştirak
Politics
partnership ortaklık

Sens de "partnership" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 235 résultat(s)

Anglais Turc
General
join a partnership v. ortaklığa katılmak
go into a partnership v. ortaklığa girmek
undertake a partnership v. ortaklığa girmek
leave a partnership v. ortaklıktan ayrılmak
retire from a partnership v. ortaklıktan ayrılmak
undertake something in partnership with v. ortaklaşa üstlenmek
undertake something in partnership with v. ortaklaşa girişmek
enter into partnership v. ortaklığa katılmak
go into partnership v. ortaklığa girmek
enter into partnership v. ortaklığa girmek
take someone into partnership v. ortaklığa almak
go into partnership v. ortaklığa katılmak
go in a partnership with someone v. ortak olmak
admit to partnership v. ortak olarak almak
admit to partnership v. ortaklığa kabul etmek
take in partnership v. ortak olmak
dissolve the partnership v. ortaklığı feshetmek
strengthen the partnership v. ortaklığı güçlendirmek
prepare accession partnership document v. katılım ortaklığı belgesi hazırlamak
value one’s partnership v. ortaklığına önem vermek
engage in a partnership v. ortaklığa girmek
partnership company n. şahıs şirketi
law partnership n. hukuk ortaklığı
limited partnership n. limited ortaklıklar
special form of partnership n. muşaraka
commercial partnership n. ticari şirket
deed of partnership n. ortaklık sözleşmesi
ordinary partnership n. adi ortaklık
social partnership n. sosyal ortaklık
partnership type n. ortaklık şekli
limited partnership n. komandit şirket
good partnership n. iyi ortaklık
partnership relationship n. ortaklık ilişkisi
partnership relation n. ortaklık ilişkisi
partnership structure n. ortaklık yapısı
commercial partnership n. ticaret şirketi
domestic partnership n. yerli ortaklık
duration of partnership n. ortaklığın süresi
cooperation partnership n. işbirliği ortaklığı
partnership system n. ortaklık sistemi
expanded partnership n. geliştirilmiş ortaklık
civil partnership n. evlenmeden birlikte yaşama
Phrases
with the partnership of ortaklığıyla
in partnership with ortaklığında
Trade/Economic
articles of partnership ortaklık sözleşmesi
mercantile partnership ticaret ortaklığı
strategic partnership alliances stratejik ortaklık
partnership deed şirket sözleşmesi
general partnership kollektif şirket
partnership deed şirket ana sözleşmesi
general partnership genel ortaklık
local partnership yerel ortaklık
admit to partnership ortaklığa kabul etmek
duration of partnership ortaklığın süresi
ordinary partnership adı ortaklık
family partnership aile ortaklığı
limited partnership association hisseli komandit şirket
partnership certificate ortaklık belgesi
partnership affairs ortaklık işleri
director of corporate and partnership development şirket ve ortaklık geliştirme müdürü
partnership in commendam komandit ortaklık
limited partnership sınırlı sorumlu ortaklık
dissolution of partnership ortaklığın feshi
ordinary partnership agreement adi ortaklık anlaşması
privileged partnership imtiyazlı ortaklık
revenue partnership certificate gelir ortaklığı senetleri
limited partnership komandit şirket
ordinary partnership kollektif şirket
limited partnership adi komandit şirket
local partnership yabancı işletmelerin yerel şirketlerle kurdukları ortaklık
mercantile partnership ticaretle uğraşan ortaklık
partnership debt şirket borcu
partnership capital ortaklık sermayesi
ordinary partnership adi ortaklık
ordinary partnership adi şirket
ordinary partnership kolektif ortaklık
open partnership kolektif şirket
partnership in commendam komandit şirket
partnership agreement ortaklık anlaşması
partnership funds ortaklık sermayesi
withdraw from partnership ortaklıktan ayrılmak
partnership accounts ortaklık hesapları
deed of partnership ortaklık sözleşmesi
enter into a partnership ortaklığa girmek
mercantile partnership ticari ortaklık
limited liability partnership sınırlı sorumlu ortaklık
deed of partnership şirket sözleşmesi
partnership estate şirket varlığı
partnership capital şirket sermayesi
unlimited partnership sınırsız ortaklık
particular partnership özel şirket
commercial partnership ticaret şirketleri
fifty-fifty partnership yarı yarıya ortaklık
public-private partnership kamu özel ortaklığı
special partnership komandit şirket
mercantile partnership ticari şirket
general partnership sınırsız sorumlu ortaklık
public partnership interest kamu ortaklık payı
secret partnership gizli ortaklık
commercial partnership ticari ortaklık
open partnership kollektif şirket
universal partnership ortakların bütün mallarıyla katıldığı ortaklık
universal partnership tam ortaklık
partnership at will belli olmayan bir süre için akdedilen ortaklık
partnership at will istenildiği zaman feshedilebilen ortaklık
go into a partnership ortak olmak
get into a partnership ortaklık kurmak
get into a partnership ortaklığa girmek
get into a partnership ortak olmak
go into a partnership ortaklık kurmak
go into a partnership ortaklığa girmek
investment partnership yatırım ortaklığı
trading partnership ticaret ortaklığı
partnership contract ortaklık kontratı
partnership contract şirket kontratı
private partnership özel şirket
financial partnership finansal ortaklık
deed of partnership şirket mukavelenamesi
creative partnership yaratıcı ortaklık
partnership activity ortaklık faaliyeti
limited partnership divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
general partnership kolektif şirket
fifty percent partnership yüzde elli ortaklık
fifty-fifty partnership yüzde elli ortaklık
50 percent partnership yüzde elli ortaklık
articles of partnership kolektif şirket sözleşmesi
articles of partnership şirket esas sözleşmesi
business partnership ticari ortaklık
partnership en commandite komandit şirket
partnership intersese kar ve zarara bütün ortakların katıldığı şirket
business partnership iş ortaklığı
special partnership belirli bir amaç için yapılmış ortaklık
special partnership özel ortaklık
profit partnership kar ortaklığı
partnership limited by shares hisselerle sınırlanmış ortaklık
partnership structure ortaklık yapısı
partnership offer ortaklık teklifi
offer for partnership ortaklık teklifi
winding-up partnership affairs tasfiye halinde ortaklık ilişkileri
discharge of a partnership ortaklığın tasfiyesi
dissolution of a partnership ortaklığın tasfiyesi
food chain partnership gıda zinciri ortaklığı
food chain partnership besin zinciri ortaklığı
partnership enterprise ortaklık girişimi
partnership limited by shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
partnership buyout (ortaklıktan) ayrılma payı
budget partnership bütçe ortaklığı
transatlantic trade and investment partnership transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı
company partnership şirket ortaklığı
joint partnership müşterek ortaklık
european innovation partnership on raw materials avrupa hammaddeler inovasyon ortaklığı
innovation partnership inovasyon ortaklığı
accession partnership katılım ortaklığı belgesi
limited partnership komandit şirket
general partnership kollektif şirket
public-private partnership kamu-özel ortaklığı
investment partnership yatırım ortaklığı
ordinary partnership adi şirket
Law
accession partnership giriş ortaklığı
state partnership administration kamu ortaklığı idaresi
family partnership aile ortaklığı
general partnership kolektif şirket
termination of partnership şirketin hitamı
euro atlantic partnership council avrupa-atlantik ortaklık konseyi
civil partnership hukuki ortaklık
simple partnership adi şirket
ordinary partnership adi şirket
partnership property ortaklık mülkiyeti
assignment of a partnership interest ortaklık payının devri
ordinary partnership adi şirket
limited partnership in which the capital is divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
general partnership kollektif şirket
limited partnership komandit şirket
registered partnership medeni birliktelik
Politics
partnership for peace barış için ortaklık
revenue partnership gelir ortaklığı
general partnership kolektif şirket
transboundary partnership sınırötesi ortaklık
social partnership toplumsal ortaklık
euro-mediterranean partnership avrupa akdeniz ortaklığı
peace partnership barış ortaklığı
individual partnership program bireysel ortaklık programı
euro-atlantic partnership council avrupa atlantik ortaklık konseyi
european neighbourhood and partnership instrument avrupa komşuluk ve ortaklık aracı komitesi
country partnership strategy ülke işbirliği stratejisi
country partnership strategy ülke ortaklık stratejisi
accession partnership document katılım ortaklığı belgesi
partnership principle ortaklık ilkesi
partnership grant scheme ortaklık hibe programı
euro-mediterranean partnership avrupa-akdeniz ortaklığı
collaborative partnership arrangements katılımcı ortaklık düzenlemeleri
collaborative partnership katılımcı ortaklık
collaborative partnership agreement katılımcı ortaklık belgesi
accession partnership katılım ortaklığı
model partnership model ortaklık
strategic partnership stratejik ortaklık
deauville partnership deauville ortaklığı
euro-atlantic partnership council avrupa - atlantik ortaklık konseyi
global partnership for agriculture, food security and nutrition tarım, gıda güvenliği ve beslenme küresel ortaklığı
global partnership for financial inclusion (gpfi) finansal tabana yayılma küresel ortaklığı
accession partnership katılım ortaklığı
Institutes
partnership and cooperation agreement ortaklık ve işbirliği anlaşması
euro mediterranean partnership avrupa-akdeniz ülkeleri ortaklık programı
euro-atlantic partnership council avrupa-atlantik ortaklık konseyi
european water partnership (ewp) avrupa su ortaklığı
global water partnership (gwp) küresel su ortaklığı
pakistan water partnership (pwp) pakistan su ortaklığı
department for investments and public private partnership yatırımlar ve kamu özel iş birliği daire başkanlığı
Telecom
third generation partnership project 3N ortaklık projesi
Automotive
partnership for a new generation of vehicles yeni kuşak araçlar için ortaklık
occupant safety research partnership yolcu güvenlik araştırma ortaklığı
california fuel cell partnership kaliforniya yakıt hücresi ortaklığı
crash avoidance metrics partnership kazadan sakınma ölçübilim ortaklığı
5g infrastructure public private partnership (5g-ppp) 5g altyapısı kamu özel ortaklığı
Social Sciences
civil partnership hemcins birlikteliği
same-sex partnership eşcinsel birliktelik/evlilik
same-sex partnership hemcins birlikteliği
character education partnership (cep) karakter eğitimi ortaklığı
Military
partnership coordination cell ortaklık eşgüdüm hücresi
partnership goals ortaklık hedefleri
partnership coordination cell ortaklık koordinasyon hücresi
partnership work programme ortaklık çalışma programı
euro-atlantic partnership military committee avrupa-atlantik ortaklık askeri komitesi
coe-partnership for peace training bio eğitimi mükemmeliyet merkezi
partnership liaison team barış için ortaklık irtibat timi
partnership for peace staff element barış için ortaklık karargah unsuru
partnership for peace partner management programme barış için ortaklık ortak yönetim programı
partnership for peace information management system barış için ortaklık bilgi yönetim sistemi
partnership for peace steering committee barış için ortaklık yönlendirme komitesi
political military steering committee on partnership for peace bio politik askeri gündem hazırlama komitesi
partnership for peace simulation network barış için ortaklık simülasyon çevrimi
partnership for peace barış için ortaklık
partnership for peace planning and review process barış için ortaklık planlama ve gözden geçirme süreci
individual partnership programme bireysel ortaklık programı
partnership for peace training centre barış için ortaklık eğitim merkezi