partnership - Turkish English Dictionary
History

partnership

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "partnership" in Turkish English Dictionary : 10 result(s)

English Turkish
Common Usage
partnership n. ortaklık
General
partnership n. mukarada
partnership n. mudaraba
partnership n. müşareket
partnership n. ortaklık
Trade/Economic
partnership n. adi şirket
partnership n. iştirak
partnership n. ortaklık
partnership şirket
Politics
partnership n. ortaklık

Meanings of "partnership" with other terms in English Turkish Dictionary : 238 result(s)

English Turkish
General
join a partnership v. ortaklığa katılmak
go into a partnership v. ortaklığa girmek
undertake a partnership v. ortaklığa girmek
leave a partnership v. ortaklıktan ayrılmak
retire from a partnership v. ortaklıktan ayrılmak
undertake something in partnership with v. ortaklaşa üstlenmek
undertake something in partnership with v. ortaklaşa girişmek
enter into partnership v. ortaklığa katılmak
go into partnership v. ortaklığa katılmak
go into partnership v. ortaklığa girmek
enter into partnership v. ortaklığa girmek
take someone into partnership v. ortaklığa almak
go in a partnership with someone v. ortak olmak
admit to partnership v. ortak olarak almak
admit to partnership v. ortaklığa kabul etmek
take in partnership v. ortak olmak
dissolve the partnership v. ortaklığı feshetmek
strengthen the partnership v. ortaklığı güçlendirmek
prepare accession partnership document v. katılım ortaklığı belgesi hazırlamak
value one’s partnership v. ortaklığına önem vermek
engage in a partnership v. ortaklığa girmek
commercial partnership n. ticari şirket
limited partnership n. limited ortaklıklar
special form of partnership n. muşaraka
ordinary partnership n. adi ortaklık
deed of partnership n. ortaklık sözleşmesi
partnership company n. şahıs şirketi
law partnership n. hukuk ortaklığı
social partnership n. sosyal ortaklık
partnership type n. ortaklık şekli
limited partnership n. komandit şirket
good partnership n. iyi ortaklık
partnership relationship n. ortaklık ilişkisi
partnership relation n. ortaklık ilişkisi
partnership structure n. ortaklık yapısı
commercial partnership n. ticaret şirketi
domestic partnership n. yerli ortaklık
duration of partnership n. ortaklığın süresi
cooperation partnership n. işbirliği ortaklığı
partnership system n. ortaklık sistemi
expanded partnership n. geliştirilmiş ortaklık
civil partnership n. evlenmeden birlikte yaşama
Phrases
with the partnership of expr. ortaklığıyla
in partnership with expr. ortaklığında
Trade/Economic
get into a partnership v. ortaklık kurmak
go into a partnership v. ortak olmak
get into a partnership v. ortaklığa girmek
withdraw from partnership v. ortaklıktan ayrılmak
admit to partnership v. ortaklığa kabul etmek
go into a partnership v. ortaklığa girmek
get into a partnership v. ortak olmak
enter into a partnership v. ortaklığa girmek
go into a partnership v. ortaklık kurmak
ordinary partnership agreement n. adi ortaklık anlaşması
ordinary partnership n. adı ortaklık
limited partnership n. adi komandit şirket
ordinary partnership n. adi ortaklık
ordinary partnership n. adi şirket
ordinary partnership n. adi şirket
family partnership n. aile ortaklığı
european innovation partnership on raw materials n. avrupa hammaddeler inovasyon ortaklığı
special partnership n. belirli bir amaç için yapılmış ortaklık
partnership at will n. belli olmayan bir süre için akdedilen ortaklık
food chain partnership n. besin zinciri ortaklığı
budget partnership n. bütçe ortaklığı
revenue partnership certificate n. gelir ortaklığı senetleri
financial partnership n. finansal ortaklık
secret partnership n. gizli ortaklık
food chain partnership n. gıda zinciri ortaklığı
general partnership n. genel ortaklık
partnership limited by shares n. hisselerle sınırlanmış ortaklık
limited partnership association n. hisseli komandit şirket
innovation partnership n. inovasyon ortaklığı
business partnership n. iş ortaklığı
privileged partnership n. imtiyazlı ortaklık
partnership at will n. istenildiği zaman feshedilebilen ortaklık
public partnership interest n. kamu ortaklık payı
public-private partnership n. kamu özel ortaklığı
public-private partnership n. kamu-özel ortaklığı
partnership intersese n. kar ve zarara bütün ortakların katıldığı şirket
profit partnership n. kar ortaklığı
accession partnership n. katılım ortaklığı belgesi
limited partnership n. komandit şirket
general partnership n. kollektif şirket
partnership en commandite n. komandit şirket
limited partnership n. komandit şirket
ordinary partnership n. kolektif ortaklık
partnership in commendam n. komandit ortaklık
general partnership n. kollektif şirket
ordinary partnership n. kollektif şirket
open partnership n. kollektif şirket
general partnership n. kolektif şirket
articles of partnership n. kolektif şirket sözleşmesi
special partnership n. komandit şirket
open partnership n. kolektif şirket
partnership in commendam n. komandit şirket
joint partnership n. müşterek ortaklık
partnership affairs n. ortaklık işleri
partnership contract n. ortaklık kontratı
partnership certificate n. ortaklık belgesi
discharge of a partnership n. ortaklığın tasfiyesi
deed of partnership n. ortaklık sözleşmesi
partnership structure n. ortaklık yapısı
partnership enterprise n. ortaklık girişimi
partnership capital n. ortaklık sermayesi
duration of partnership n. ortaklığın süresi
universal partnership n. ortakların bütün mallarıyla katıldığı ortaklık
dissolution of partnership n. ortaklığın feshi
partnership offer n. ortaklık teklifi
articles of partnership n. ortaklık sözleşmesi
offer for partnership n. ortaklık teklifi
partnership accounts n. ortaklık hesapları
partnership funds n. ortaklık sermayesi
partnership agreement n. ortaklık anlaşması
partnership activity n. ortaklık faaliyeti
dissolution of a partnership n. ortaklığın tasfiyesi
particular partnership n. özel şirket
special partnership n. özel ortaklık
private partnership n. özel şirket
director of corporate and partnership development şirket ve ortaklık geliştirme müdürü
limited partnership sınırlı sorumlu ortaklık
local partnership yerel ortaklık
partnership debt şirket borcu
partnership deed şirket ana sözleşmesi
partnership deed şirket sözleşmesi
mercantile partnership ticaret ortaklığı
strategic partnership alliances stratejik ortaklık
mercantile partnership ticaretle uğraşan ortaklık
local partnership yabancı işletmelerin yerel şirketlerle kurdukları ortaklık
partnership estate şirket varlığı
partnership capital şirket sermayesi
deed of partnership şirket sözleşmesi
limited liability partnership sınırlı sorumlu ortaklık
commercial partnership ticaret şirketleri
unlimited partnership sınırsız ortaklık
mercantile partnership ticari ortaklık
fifty-fifty partnership yarı yarıya ortaklık
mercantile partnership ticari şirket
general partnership sınırsız sorumlu ortaklık
commercial partnership ticari ortaklık
universal partnership tam ortaklık
investment partnership yatırım ortaklığı
trading partnership ticaret ortaklığı
partnership contract şirket kontratı
deed of partnership şirket mukavelenamesi
creative partnership yaratıcı ortaklık
limited partnership divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
50 percent partnership yüzde elli ortaklık
fifty-fifty partnership yüzde elli ortaklık
fifty percent partnership yüzde elli ortaklık
articles of partnership şirket esas sözleşmesi
business partnership ticari ortaklık
winding-up partnership affairs tasfiye halinde ortaklık ilişkileri
partnership limited by shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
partnership buyout (ortaklıktan) ayrılma payı
transatlantic trade and investment partnership transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı
company partnership şirket ortaklığı
investment partnership yatırım ortaklığı
Law
euro atlantic partnership council n. avrupa-atlantik ortaklık konseyi
ordinary partnership n. adi şirket
simple partnership n. adi şirket
ordinary partnership n. adi şirket
family partnership n. aile ortaklığı
accession partnership n. giriş ortaklığı
civil partnership n. hukuki ortaklık
state partnership administration n. kamu ortaklığı idaresi
general partnership n. kolektif şirket
general partnership n. kollektif şirket
limited partnership n. komandit şirket
registered partnership n. medeni birliktelik
partnership property n. ortaklık mülkiyeti
assignment of a partnership interest n. ortaklık payının devri
termination of partnership şirketin hitamı
limited partnership in which the capital is divided into shares sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
Politics
euro-atlantic partnership council n. avrupa - atlantik ortaklık konseyi
european neighbourhood and partnership instrument n. avrupa komşuluk ve ortaklık aracı komitesi
euro-atlantic partnership council n. avrupa atlantik ortaklık konseyi
euro-mediterranean partnership n. avrupa akdeniz ortaklığı
euro-mediterranean partnership n. avrupa-akdeniz ortaklığı
peace partnership n. barış ortaklığı
partnership for peace n. barış için ortaklık
individual partnership program n. bireysel ortaklık programı
deauville partnership n. deauville ortaklığı
global partnership for financial inclusion (gpfi) n. finansal tabana yayılma küresel ortaklığı
revenue partnership n. gelir ortaklığı
accession partnership document n. katılım ortaklığı belgesi
collaborative partnership arrangements n. katılımcı ortaklık düzenlemeleri
accession partnership n. katılım ortaklığı
collaborative partnership n. katılımcı ortaklık
collaborative partnership agreement n. katılımcı ortaklık belgesi
accession partnership n. katılım ortaklığı
general partnership n. kolektif şirket
model partnership n. model ortaklık
partnership principle n. ortaklık ilkesi
partnership grant scheme n. ortaklık hibe programı
transboundary partnership sınırötesi ortaklık
social partnership toplumsal ortaklık
country partnership strategy ülke ortaklık stratejisi
country partnership strategy ülke işbirliği stratejisi
strategic partnership stratejik ortaklık
global partnership for agriculture, food security and nutrition tarım, gıda güvenliği ve beslenme küresel ortaklığı
Institutes
euro mediterranean partnership n. avrupa-akdeniz ülkeleri ortaklık programı
euro-atlantic partnership council n. avrupa-atlantik ortaklık konseyi
european water partnership (ewp) n. avrupa su ortaklığı
global water partnership (gwp) n. küresel su ortaklığı
partnership and cooperation agreement n. ortaklık ve işbirliği anlaşması
pakistan water partnership (pwp) pakistan su ortaklığı
department for investments and public private partnership yatırımlar ve kamu özel iş birliği daire başkanlığı
Telecom
3rd generation partnership project (3gpp) n. üçüncü nesil ortaklık projesi
third generation partnership project 3N ortaklık projesi
Automotive
california fuel cell partnership n. kaliforniya yakıt hücresi ortaklığı
crash avoidance metrics partnership n. kazadan sakınma ölçübilim ortaklığı
partnership for a new generation of vehicles yeni kuşak araçlar için ortaklık
occupant safety research partnership yolcu güvenlik araştırma ortaklığı
5g infrastructure public private partnership (5g-ppp) 5g altyapısı kamu özel ortaklığı
Social Sciences
same-sex partnership n. eşcinsel birliktelik/evlilik
same-sex partnership n. hemcins birlikteliği
civil partnership n. hemcins birlikteliği
character education partnership (cep) n. karakter eğitimi ortaklığı
Military
euro-atlantic partnership military committee n. avrupa-atlantik ortaklık askeri komitesi
partnership for peace n. barış için ortaklık
partnership liaison team n. barış için ortaklık irtibat timi
partnership for peace staff element n. barış için ortaklık karargah unsuru
partnership for peace partner management programme n. barış için ortaklık ortak yönetim programı
partnership for peace information management system n. barış için ortaklık bilgi yönetim sistemi
partnership for peace simulation network n. barış için ortaklık simülasyon çevrimi
partnership for peace steering committee n. barış için ortaklık yönlendirme komitesi
partnership for peace planning and review process n. barış için ortaklık planlama ve gözden geçirme süreci
partnership for peace training centre n. barış için ortaklık eğitim merkezi
individual partnership programme n. bireysel ortaklık programı
political military steering committee on partnership for peace n. bio politik askeri gündem hazırlama komitesi
coe-partnership for peace training n. bio eğitimi mükemmeliyet merkezi
partnership coordination cell n. ortaklık eşgüdüm hücresi
partnership work programme n. ortaklık çalışma programı
partnership coordination cell n. ortaklık koordinasyon hücresi
partnership goals n. ortaklık hedefleri
Abbreviation
nepad (new partnership for african development) n. afrika kalkınması için yeni ortaklık
nepad (new partnership for african development) n. afrika birliği tarafından kurulan bir ekonomik kalkınma örgütü