petrol - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

petrolSens de "petrol" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 3 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
petrol n. petrol
petrol n. benzin
Automotive
petrol benzin

Sens de "petrol" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 15 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
petrol petrol n.
petrol petroleum n.
General
petrol naphtha n.
petrol oilbearing n.
petrol rock oil n.
petrol oil n.
petrol gas n.
petrol black gold n.
Trade/Economic
petrol oil
Technical
petrol crude oil
petrol petroleum
petrol naphtha
Automotive
petrol petroleum
Petrol
petrol petroleum
Chemistry
petrol oil

Sens de "petrol" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
ham petrol crude oil n.
General
petrol bulmak strike oil v.
petrol kuyusu açmak drill an oil well v.
petrol çıkarmak drill oil v.
petrol çıkarmak take out the oil v.
petrol bulmak find oil v.
petrol boşaltmak discharge oil v.
petrol sahalarını kamulaştırmak nationalize the oil fields v.
killi şistten elde edilen petrol shale oil n.
sıvılaşmış petrol gazı lpg n.
petrol boru hattı petroleum pipelines n.
petrol sanayii petroleum industry n.
karada gaz petrol onshore oil gas n.
petrol penceresi oil window n.
petrol alanı oil field n.
sıvılaştırılmış petrol gazı endüstrisi liqufied petroleum gas industry n.
petrol hukuku ve mevzuatı petroleum law and legislation n.
petrol şirketi oil company n.
petrol rezervi petroleum reserve n.
sıvılaştırılmış petrol gazı liqufied petroleum gas n.
petrol yatağı oil field n.
ham petrol crude slate n.
petrol mumu wax n.
petrol kuyusu well n.
verimsiz yerde petrol veren kuyu wildcat n.
petrol endüstrisi ve ticareti petroleum industry and trade n.
petrol fiyatlarında artış price hikes for oil n.
petrol geliştirmeciliği oil development n.
petrol varili oil barrel n.
petrol kirliliği zararlarında sorumluluk liability for oil pollution damages n.
petrol varlığının tayini reservoir appraisal n.
petrol mumu paraffin n.
petrol tankeri oil tanker n.
petrol bakanlığı ministry of oil n.
petrol sondaj kulesi derrick n.
likid petrol gazı endüstrisi liquefied petroleum gas industry n.
ham petrol petroleum n.
petrol sahası oil field n.
petrol ürünü petroleum product n.
petrol rezervi pool n.
rafine petrol refined petroleum n.
petrol varili petroleum barrel n.
petrol bulma strike n.
petrol kuyusu iskelesi derrick n.
ağır petrol reservi heavy oil n.
petrol doymuşluğu oil saturation n.
fışkıran petrol kuyusu gusher n.
petrol aramacılığı oil exploration n.
petrol karşılığı gıda programı oil for food program n.
petrol keşfi oil field discovery n.
petrol pazarı oil market n.
petrol kralı an oil baron n.
petrol kulesi oil rig n.
petrol kuyusu platformu oil rig n.
petrol arama çalışmaları petroleum exploration works n.
petrol mühendisliği petroleum engineering n.
petrol çıkarma drill for oil n.
kıyı petrol endüstrisi offshore oil industry n.
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı opek n.
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı ülkeleri organization of petroleum exporting countries n.
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı opec n.
sıvılaştırılmış petrol gazı liquefied petroleum gas n.
sıvılaştırılmış petrol gazı endüstrisi liquefied petroleum gas industry n.
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı organization of petroleum exporting countries n.
petrol jeolojisi petroleum geology n.
petrol ürünleri petroleum products n.
petrol çalışanları petroleum workers n.
petrol rafinerileri petroleum refineries n.
büyük bir amerikan petrol şirketi texaco n.
petrol istasyonu petrol station n.
petrol istasyonu gas station n.
petrol istasyonu filling station n.
petrol istasyonu gasoline station n.
petrol fiyatlarındaki artış oil price surge n.
buhar-petrol oranı steam-oil ratio n.
petrol-gaz-kimyasal oil-gas chemicals n.
petrol-gaz depolama dağıtım oil-gas storage-distribution n.
denizde gaz petrol offshore oil-gas n.
petrol kuyusu oil-well n.
petrol zifti petroleum pitch n.
petrol asfaltı petroleum asphalt n.
petrol katranı petroleum tar n.
petrol araştırma oil exploration n.
petrol arama oil exploration n.
petrol sahası oilfield n.
petrol yönünden zengin bölge oilfield n.
petrol yönünden zengin bölge oil field n.
petrol alanı oilfield n.
petrol mühendisi petroleum engineer n.
petrol ve doğalgaz mühendisi petroleum and natural gas engineer n.
petrol yönünden zengin oil rich n.
petrol zengini oil rich n.
daha önce aranmamış bir yerde petrol/maden arayan wildcatter n.
petrol bölgesi olarak bilinmeyen bir yerde petrol arayan wildcatter n.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blowout n.
petrol terminali oil terminal n.
yeraltı suyu/petrol arama çubuğu waterfinder n.
yeraltı suyu/petrol arama çubuğu dowsing rod n.
yeraltı suyu/petrol arama çubuğu dowser n.
yeraltı suyu/petrol arama çubuğu divining rod n.
yeraltı suyu/petrol arama çubuğu water finder n.
petrol kulesi drilling rig n.
kuyudan petrol/gaz fışkırması blow-out n.
petrol zenginliği oil wealth n.
petrol mavisi petrol blue n.
(petrol kuyusu) işletme hakkı operatorship n.
petrol rengi petrol color n.
petrol yeşili petrol green n.
petrol silahı oil weapon n.
petrol ülkesi petrostate n.
petrol zengini oil-rich adj.
petrol bazlı petroleum-based adj.
petrol türevi petroleum-derived adj.
petrol ile kaplı oil-coated adj.
üzeri yağ/petrol olmuş oil-coated adj.
Colloquial
petrol işinde olmak be in the oil business
Idioms
boru ile taşımak/nakletmek (petrol/gaz vb) pipe something (from some place) (to some place)
Speaking
petrol istasyonu fueling station
petrol istasyonu service station (aus)
petrol istasyonu servo (aus)
petrol istasyonu gasbar
petrol istasyonu petrol garage
petrol istasyonu petrol station (uk)
petrol istasyonu garage
petrol istasyonu gas station (us)
petrol istasyonu filling station
petrol istasyonu petrol pump (india)
Slang
abd petrol endüstrisi oil patch
petrol platformu işçisi olarak çalışma roughnecking
petrol işçisi roughneck
petrol platformu inşasında veya tamirinde çalışma roughnecking
petrol işçisi ruffneck
Trade/Economic
petrol endüstrisi refining industry n.
nükleer yakıt ve rafine petrol ve kok kömür üretimi sanayii nuclear fuel and refined petroleum and coke coal industry
petrol hattı oil pipeline
petrol kuyusu oil well
petrol fiyatı oil price
petrol ihraç eden ülkeler örgütü organization of petroleum exporting countries
petrol endrüstrisi oil industry
petrol krizi oil shock
petrol boru hattı pipeline
petrol çıkarma bring up oil
petrol rafinerisi oil refinery
petrol gemisi tanker
petrol rafinerisi petroleum refinery
ham petrol light sweet crude
petrol dolarları petrodollars
akışkan petrol gaz liquid petroleum gas
petrol şirketi oil company
petrol üreticisi olmayan ülke nonoil country
petrol üretim vergisi petroleum production tax
petrol sahası oil field
petrol limanı oil port
petrol kulesi oil rig
petrol sanayii kar hissesi overriding royalty
petrol arama fonu oil search fund
petrol piyasası oil market
petrol tröstü oil trust
petrol iskelesi oil dock
petrol fiyatları oil prices
petrol ihraç eden ülkeler örgütü the organization of the petroleum exporting countries
ham petrol fiyatı crude oil price
petrol satış ve ikmal ayrıcalığı gas franchise
petrol kuyusu gas well
petrol hisseleri oil shares
petrol tankeri oil tanker
petrol borusu pipe line
petrol borusu hattı pipe line
petrol üretimi petroleum production
petrol ürünleri petroleum products
petrol türevleri petroleum products
petrol vagonu tank car
petrol ve tabii gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry
petrol ve doğalgaz endüstrisi petroleum and natural gas industry
petrol ve doğalgaz sanayii petroleum and natural gas industry
petrol endüstrisi petroleum industry
petrol sanayii petroleum industry
petrol sanayi petroleum industry
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı organization of the petroleum exporting countries
türkiye petrol rafinerileri anomin şirketi turkish petroleum refineries corporation
türkiye petrol rafinerileri turkish petroleum refineries
türkiye petrol rafinerileri anonim şirketi turkish petroleum refineries corp.
türkiye petrol rafinerisi turkish petroleum refinery
türkiye petrol rafinerileri aş turkish petroleum refineries corporation
türkiye petrol rafinerileri aş turkish petroleum refineries corp.
petrol varil fiyatı price per barrel of oil
ham petrol varil fiyatı price per barrel of crude oil
çin petrol ve kimya şirketi sinopec
çin petrol ve kimya şirketi china petroleum and chemical corporation
petrol ve doğal gaz endüstrisi petroleum and natural gas industry
petrol tekeli oil monopoly
petrol gelirleri oil revenues
petrol gelirlerindeki ani gerileme/düşüş slump in oil revenues
petrol fiyatlarında yaşanan ani artış oil spike
petrol boru hattı petroleum pipeline
petrol ihraç eden ülkeler örgütü Organization of the Petroleum Exporting Countries
Law
petrol ürünü oil product
petrol yasası oil law
petrol piyasası kanunu petroleum market law
Politics
belli bir bölgenin petrol haklarını alarak araziyi (parseller halinde) satın almak veya kiralamak checkerboard v.
henüz çıkarılmamış yerel ham petrol indigenous crude oil not yet extracted
petrol/gaz nakli oil/gas transmission
petrol/gaz iletimi oil/gas transmission
petrol/gaz ulaştırması oil/gas transmission
petrol karşılığı gıda yardımı oil-for-food programme
petrol ihraç eden ülkeler örgütü organization of petroleum exporting countries
petrol ihracatçısı arap ülkeleri örgütü organization of arab petroleum exporting countries
petrol krizi oil shock
petrol tesisleri oil facilities
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı organization of the petroleum exporting countries (opec)
petrol fiyat şokları oil price shocks
gıda ve petrol fiyatları food and oil prices
petrol ithal eden ülkeler oil-importing countries
petrol ithalatçıları oil importers
petrol ihracatı oil export
uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA)
avrupa'ya devletlerarası petrol ve gaz taşımacılığı programı interstate oil and gas transport to europe program
petrol ihraç eden ülkeler örgütü organization of the petroleum exporting countries
petrol ihraç eden ülkeler örgütü organization for petroleum exporting countries (opec)
Institutes
boru hatları ile petrol taşıma aş. petroleum pipeline corporation
petrol işleri genel müdürlüğü directorate general for oil affairs
petrol ofisi a.ş. petrol ofisi corporation
petrol mühendisleri odası chamber of petroleum engineers
petrol mühendisleri birliği society of petroleum engineers
türk petrol rafinerileri a.ş. turkish petroleum refineries corporation
türk petrol rafinerileri anonim şirketi turkish petroleum refineries corporation
petrol işleri genel müdürlüğü general directorate of petroleum affairs
ulusal petrol stoğu ajansı national oil stock agency
ulusal petrol stok ajansı national oil stock agency
ulusal petrol rezervleri ajansı national oil reserves agency
türkiye petrol jeologları derneği turkish association of petroleum geologists (tpjd)
bom hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü directorate general of petroleum pipeline corporation
petrol işleri genel müdürlüğü directorate general of petroleum affairs
transit petrol boru hatları dairesi department of transit petroleum pipelines
boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü directorate general of petroleum pipeline corporation
petrol ve doğalgaz mühendisleri birliği derneği türkiye şubesi society of petroleum engineers turkey section
Industry
petrol üreticisi ülkeler oil producing countries
petrol üreten ülkeler oil producing countries
petrol üretmeyen ülkeler non-oil producing countries
petrol üreticisi olmayan ülkeler non-oil producing countries
Technical
petrol bazlı madde içermeyen nonpetroleum adj.
petrol kökenli kimyasal petrochemical
petrol lambası petroleum lamp
sıvılaştırılmış petrol gazı tankeri lpg tanker
petrol esaslı hidrokarbon yağ hydrocarbon oils based on petroleum
petrol mumu petroleum wax
petrol vaksları petroleum waxes
petrol merhemi kerosene
açık sarı veya beyaz renkli petrol jölesi vaseline
petrol esaslı hidrolik akışkan petroleum based hydraulic fluid
zenginleştirilmiş ham petrol enriched crude oil
sıvılaştırılmış petrol gazı liquefied petroleum gas
petrol gazı katranı oilgas tar
ham petrol crude
petrol kökenli gazlar petroleum gases
petrol bitümi petroleum bitumen
petrol tankeri petroleum ship
petrol asfaltı petroleum asphalt
petrol ürünleri petroleum products
petrol lambası lamp, petroleum
petrol kökenli sıvılar petroleum liquids
sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker lpg carrier
petrol, altın gibi değerli madenleri araştıran kimse prospector
petrol hidrometresi petroleum hydrometer
petrol aramak için kullanılan platform drilling platform
petrol destilatları petroleum distillate
ham petrol rock oil
açık renkli petrol ürünleri white oils
petrol kökenli petroleum
petrol ürünleri petroleum oils
petrol esaslı toluen petroleum based toluene
ham petrolün pompalanmadan fışkırdığı petrol kuyusu gusher
kükürtlü ham petrol sour crude
petrol jölesi kerosene
sıvı petrol gazı liquefied petroleum gas
sıvılaştırılmış petrol gazları liquefied petroleum gases
sıvı petrol gazı liquid petroleum gas
petrol jölesi mineral jelly
ham petrol crude petroleum
ham petrol coal oil
ham petrol crude oil
petrol jölesi petrolatum
petrol merhemi petrolatum
petrol çıkarma teçhizatı oilrig
petrol sondaj kulesi drilling platform
petrol hattı pipeline
denize yerleşik petrol kuyusu sea-located oil well
denize kurulu petrol kuyusu sea-located oil well
petrol tankerlerinde taşınan akaryakıt cargo oil
petrol asıltısı clingage
beyaz petrol ürünleri white petroleum products
petrol yatağı oil field
petrol kuyusu oil well
petrol alanı oil field
petrol rafinerisi oil refinery
petrol boru hattı oil pipeline
deniz üzerinde yüzen petrol tabakası oil slick
petrol kimyası petrochemistry
denizdeki petrol sahası offshore oil field
petrol borusu (hattı) pipe line
kalın petrol yağı heavy oil
ham petrol petroleum
ham petrol fossil oil
ham petrol unprocessed oil
petrol üreten oil-producing
petrol mumu kaplama petroleum wax coating
petrol kuyusu iskelesi derrick
yüksek olefinik petrol naftası high-olefinic petroleum naphtha
petrol destilatları petroleum distillates
petrol esaslı damıtılmış yakıt petroleum distillate fuel
petrol esaslı petroleum base
petrol sıvı yağ petroleum-oil-lubricant
petrol ayırma basıncı cracking pressure
döküm halinde petrol ürünü bulk petroleum product
döküm petrol tahvil kapları bulk petroleum conversion kilts
döküm petrol bulk petroleum
ambalajlanmış döküm petrol packaged bulk petroleum
ambalajlanmış petrol packaged petroleum
sıvı petrol ürünleri liquid petroleum products
petrol esaslı hidrolik sıvı petroleum hydraulic fluid
petrol esaslı olmayan hidrolik sıvı nonpetroleum hydraulic fluid
petrol esaslı hafif sıvı hidrokarbon light liquid petroleum hydrocarbon
petrol esaslı hidrolik sıvılar petroleum based hydraulic fluids
petrol veya doğal gaz kuyuları petroleum or natural gas wells
orta petrol destilatları middle distillates
kalsine petrol koku calcined petroleum coke
petrol mumları petroleum waxes
petrol esaslı olmayan non-petroleum based
petrol ve gaz rezervuarlarında gaz depolanması gas storage in oil and gas fields
amerikan petrol enstitüsü american petroleum institute
açık deniz petrol platformu off-shore petroleum platform
petrol esaslı olmayan fren sıvısı non-petroleum base brake fluid
kıyıdan uzak petrol platformu off-shore petroleum platform
petrol mumlarının akmama noktası congealing point of petroleum waxes
petrol mumları ve vazelinler petroleum waxes and petrolatums
petrol ve doğalgaz boru hattı petroleum and natural gas pipeline
motorlu taşıtlarda kullanılan sıvılaştırılmış petrol gazı liquefied petroleum gas used in motor vehicles
petrol kulesi oilrig
petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özellikleri water separability of petroleum oils and synthetic fluids
petrol ve gaz üretimi oil and gas production
petrol yakıtlı taşıt tasarımı petrol powered vehicle design
petrol/yakıt sızıntı seti oil spill kit
petrol/yakıt sızıntısı müdahale seti oil spill kit
maden cevheri-dökme yük-petrol taşıyıcı gemi orel-bulk-oil carrier
Telecom
petrol yayıntısı oil spill
Construction
petrol asfaltı asphalt petroleum
sıvı petrol asfaltı cut back bitumen
Automotive
petrol jelatini petroleum jelly
amerikan petrol enstitüsü api
petrol ürünleri rafinerisi oil refinery
petrol ürünlerinin rafine edilmesi oil refining
amerikan petrol enstitüsü american petroleum institute
sıvılaştırılmış petrol gazı lpg
çelik tüplere sıkıştırılmış petrol gazı bottled gas lpg
petrol bazlı olmayan fren sıvısı non-petroleum base hydraulic fluid
petrol esaslı olmayan fren sıvısı non-petroleum based hydraulic fluid
petrol bazlı olmayan fren sıvısı non-petroleum based hydraulic fluid
petrol esasklı hidrolik fren sıvısı petroleum-based hydraulic brake-fluid
petrol esaslı fren sıvısı petroleum-based brake-fluid
petrol esaslı olmayan hidrolik fren sıvısı non-petroleum base hydraulic brake fluid
sıvılıştırılmış petrol gazları liquefied petroleum gases
sıvılaştırılmış petrol gaz yakıtlı pozitif ateşlemeli motorlar positive ignition engines fuelled with liquefied petroleum gas
abd petrol galonu us petroleum gallon
sıvılaştırılmış petrol gazı liquefied petroleum gas
amerikan petrol enstitisü american petroleum institute
petrol arzı petroleum supply
petrol jelatini petroleum jelly
petrol rafinerisi petroleum refinery
petrol ürünleri petroleum products
petrol yakıtı petroleum fuel
rafine petrol ürünleri refined petroleum products
ham petrol crude oil
Marine
petrol sondaj tesisleri oil drilling facilities
açık deniz petrol depolama tesisleri offshore oil storage facilities
petrol gazları petroleum gases
petrol kirliliği önlenmesi oil pollution prevention
deniz  petrol depolama tesisleri marine petroleum storage facilities
petrol sondaj dubası mavnası oil drilling barge
atık petrol arıtması waste oil treatment
denizaltı petrol üretme sistemi submarine oil production system
petrol depolama tankı oil storage tank
denizaltı petrol alanı submarine oil field
açık deniz petrol üretim donanımı offshore oil production equipment
petrol dökülmesi oil spill
petrol depolama tesisleri oil storage facilities
petrol birikintisi petroleum lump
petrol  depolaması deniz tesisleri maritime oil storage facilities
petrol dağıtıcısı oil dispersant
hortumlu petrol dağıtım sistemi hydrant fuel system
petrol sondaj platformu oil drilling platform
petrol üretim sistemi oil production system
petrol gemisi petroleum ship
top şeklinde su yüzeyinde kalan petrol oil ball
petrol sondaj donanımı oil drilling rig
petrol emici oil absorbent
petrol ve yanıcı gaz kaynakları geliştirme yasası oil and ınflammable gas resources development law
deniz yüzeyine yayılan petrol tabakası oil slick
petrol tesisleri oil facilities
atık petrol boşaltım tesisleri waste oil disposal facilities
atık petrol waste oil
petrol çökeltici oil precipitant
çekme kazıklı tip petrol sondaj platformu tension leg-type oil drilling rig
petrol yükleme ve boşaltma limanı petroleum port terminal
petrol ayıracı oil separator
uluslararası petrol kirliliği önleme sertifikası international oil pollution prevention certificate
mekik akaryakıt/petrol tankeri shuttle tanker
mekik petrol gemisi shuttle tanker
Petrol
hidrojenle kırılma reaksiyonları sonucu üretilen yüksek oktanlı bir petrol ürünü reformate n.
hidrokarbon moleküllerinin özel petrol ürünlerine katalitik dönüşümü reforming n.
petrol kuyusu platformu inşa edilirken kaynakçıların kullandığı prefabrik sığınak node house n.
ham petrol yatağı ile ilişkili olmayan (doğal gaz) nonassociated adj.
petrol yağı mineral oil
petrol arayıcı oil prospector
petrol arama oil prospecting
petrol aramak prospect
petrol bölgesi oil pool
karma ham petrol mixed crude oil
petrol yağı petroleum
petrol gaz oranı oil gas rate
petrol rafinerileri petroleum refineries
petrol ürünleri petroleum products
petrol boru hattı petroleum pipelines
petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı ülkeleri organization of petroleum exporting countries
petrol mühendisliği petroleum engineering
petrol endüstrisi ve ticareti petroleum industry and trade
petrol jeolojisi petroleum geology
petrol kuyusu sondajı oil well drilling
petrol çalışanları petroleum workers
yarı batan petrol sondaj platformu semi-submersible oil drilling rig
kalsine edilmiş petrol koku calcined petroleum coke
petrol esaslı yakıtlar petroleum base fuels
su ile taşınan petrol waterborne oils
petrol ölçme sistemleri petroleum measurement systems
petrol/gaz rezervuarlarında depolama underground gas storage in oil/gas fields
petrol esaslı yağlama yağları petroleum based lubricating oils
petrol sıvıları petroleum liquids
petrol ürünleri ve yağlayıcılar petroleum products and lubricants
petrol ve gaz rezervuarları oil and gas reservoirs
petrol ve gaz rezervuarı oil and gas reservoir
petrol taşıma aracı tanker
petrol platformu oil rig
petrol delme petrol drilling
petrol kuyusu oil well
petrol arıtım artığı tıkızları petroleum-refining residue briquettes
petrol kuyusu patlayıcısı torpedo
petrol depoları sahası tank farm
petrol taşıma gemisi tanker
petrol koku petroleum coke
petrol yatağı oil field
petrol alanı boru ürünleri oil-country tubular products
petrol delme borusu petrol drilling pipe
petrol katranı temelli karbon lifi petroleum pitch-based carbon fibre
petrol gemisi oil tanker
petrol kimyası petrochemistry
petrol sondaj makinesi oil driller
petrol sondaj makinesi oil drilling machine
petrol esaslı iso referans sıvısı iso reference petroleum base fluid
benzinde alternatif yakıt bileşenlerinin kullanılmasıyla ham petrol tasarrufu crude oil savings through the use of substitute fuel components in petrol
petrol ürünleri ve yağlama yağları petroleum products and lubricants
petrol esaslı olmayan referans akışkanlar non-petroleum base reference fluids
sıvı petrol ürünleri liquid petroleum products
üretime dönük endüstri/sanayi (petrol çıkarma vb.) upstream industry
ham petrol ve petrol ürünleri crude petroleum and petroleum products
ham petrol ve sıvı veya katı petrol ürünleri crude petroleum and liquid or solid petroleum products
ham petrol boru hattı crude oil pipeline
petrol eteri petroleum ether
petrol eteri benzine
petrol eteri petroleum benzine
petrol kulesi drilling rig
petrol kulesi drill rig
petrol ürünleri ve kullanılmış yağlar petroleum products and used oils
petrol ve doğal gaz sanayileri petroleum and natural gas industries
sıvı petrol ürünü yakıtlar liquid petroleum fuels
petrol esaslı yakıt hatları petroleum based fuel lines
petrol çıkarma hakları oil drilling rights
petrol şirketlerinin herhangi bir sızma veya hasar nedeniyle zarar gören 3. şahısların tazminat talepleri karşısında ödemekle yükümlü oldukları toplam tazminat tutarı liability cap
petrol arama ruhsatı petroleum exploration licence
petrol arama ruhsatı petroleum exploration permit
petrol arama ruhsatı petroleum exploration license
petrol rezervi oil reserve
ham petrol rezervleri crude oil reserves
kanıtlanmış petrol rezervleri proven oil reserves
avrupa'ya devletlerarası petrol ve gaz taşımacılığı programı interstate oil and gas transport to europe (inogate)
ton eşdeğer petrol (tep) tonne of oil equivalent (toe)
ton eşdeğer petrol (tep) tons of oil equivalent (toe)
bin varil/gün (petrol üretimi) mbbls/d (one thousand barrels per day)
aynı bölgede bulunan petrol kuyuları petroleum play
uluslararası petrol kirliliği tazminat fonları international oil pollution compensation funds
çelik halat veya gerdirme gibi yaygın teknikleri içeren her tür petrol kuyusu müdahalesi workover
petrol üretiminin zirve noktası peak oil
arıtılmamış petrol unrefined petroleum
petrol ürünlerinin depolanması ve elleçlenmesi storage and handling of petroleum products
petder (petrol sanayi derneği) petroleum industry association
petrol platformu oil platform
petrol platformu offshore platform
petrol kulesi yönetisi toolpusher
petrol kulesi yönetisi tourpusher
sondajı tamamlanmış ve üretim safhasına geçmiş petrol, doğal gaz, jeotermal vs. kuyularında; bakım, onarım veya geliştirme için yapılan operasyonların tümü workover
petrol, doğal gaz gibi kaynakların yer altından çıkarılması faaliyetleri upstream activities
petrol kaynak kayacı petroleum source rock