suppression - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

suppression

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "suppression" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 29 résultat(s)

Anglais Turc
General
suppression n. yok etme
suppression n. sindirme
suppression n. gizleme
suppression n. kesme
suppression n. bastırma
suppression n. çıkmasını yasaklama (yayının/haberin vb)
suppression n. duygu bastırma (bilinçli olarak)
suppression n. tutma
suppression n. gizli tutma
suppression n. zulüm
suppression n. duyguların bastırılması
suppression n. örtbas etme
suppression n. durdurma
suppression n. baskı
suppression n. önleme
suppression n. zapt etme
Trade/Economic
suppression ilga etme
suppression uygulamadan kaldırma
Law
suppression bastırganlık
suppression tutma
suppression bastırma
suppression baskı
suppression men
suppression zapt
Medical
suppression supresyon
Psychology
suppression baskılama
suppression içe atma
Linguistics
suppression gizilleme
suppression dışlama

Sens de "suppression" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 145 résultat(s)

Anglais Turc
General
fire suppression station n. yangınla mücadele istasyonu
field suppression n. doneler
fire suppression n. yangını bastırma
odour suppression n. kokuyu önleme
bias suppression n. önyargı önleme/bastırma
bias-suppression n. önyargı önleme/bastırma
gaseous fire suppression n. gazlı yangın söndürme
Law
law on regulation of publications on the internet and suppression of crimes committed by means of such publications internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun
Politics
suppression of terrorism terörizmin durdurulması
european convention on the suppression of terrorism terörizmin önlenmesine dair avrupa sözleşmesi
suppression of dissent farklı görüşleri bastırma
Technical
harmonic suppression harmonik bileşenlerini bastırma
line suppression period çizgi silme periyodu
suppression capacitor gürültü giderme kondansatörü
carrier suppression taşıyıcı bastırma
zero suppression sıfır silme
field suppression period alan silme süresi
space suppression boşluk yazdırmama
radio interference suppression capacitor parazit bastırma kondansatörü
line suppression period satır boşluğu süresi
suppression filter parazit giderme filtresi
beam suppression huzme bastırma
zero code suppression sıfır kodlarını yok etme
interference source suppression girişim kaynağı bastırma
suppression kit gürültü giderme kiti
suppression loss bastırma yitimi
field suppression düşey silinme
colour interference suppression renk karışmasını önleme düzeni
field suppression period alan boşluğu süresi
beam suppression hüzme bastırma
space suppression boşluk bastırma
null suppression değersiz karakter bastırma
suppression device parazit giderme cihazı
noise suppression parazit giderme
sideband suppression yanbant bastırımı
field suppression alan boşluğu
noise suppression gürültü bastırma
field suppression alan silinmesi
echo suppression yankı bastırımı
fire suppression system yangın durdurma sistemi
dust suppression toz bastırma
dust suppression toz giderme
dust suppression toz tutma
arc-suppression ark söndürme
suppression ratio iniklik oranı
zero suppression sıfırların kaldırılması
zero suppression sıfır inikliği
modulation suppression modülasyon bastırılması
modulation suppression kiplenim bastırışı
explosion suppression system patlamayı baskılayan sistem
interference suppression and low level signal transformer applications ara girişimleri bastırma ve düşük seviye işaretli transformatör uygulamaları
electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişim bastırma
passive radio frequency suppression filter pasif radyo girişim bastırma süzgeci
electromagnetic interference suppression capacitors elektromanyetik girişim bastırma kondansatörleri
fixed inductors for electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimlerin bastırılması için tespit edilmiş endüktörler
passive filter units for electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişim bastırması için pasif filtre birimleri
electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişim bastırması
suppression of radio interference radyo parazitlerinin giderilmesi
electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimi bastırma
electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimi azaltma
load-suppression gear kondenser basıncı sınır regülatörü
passive filter unit for electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimi
passive filter units for electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimleri
fixed inductor for electromagnetic interference suppression elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktör
gaseous fire suppression gazlı yangın söndürme
Computer
zero code suppression sıfır kodunu yok etme
zero suppression ön sıfırları atma
echo suppression yankı bastırımı
harmonic suppression katsıklık bileşenlerini bastırma
zero suppression sıfırlanıl kaldırılması
zero suppression sıfır silme
zero suppression sıfır inikliği
null suppression değersiz karakter bastırma
Informatics
echo suppression yankı bastırımı
zero code suppression sıfır kodunu yok etme
suppression ratio iniklik oranı
zero suppression sıfırların kaldırılması
suppression loss bastırma yitimi
side lobe suppression yan kulak bastırımı
Telecom
disturbance suppression bozulma bastırması
carrier suppression taşıyıcı bastırması
hum suppression gürültü bastırma
zero code suppression sıfır kodlarını yok etme
spectrum noise suppression spektrum gürültü bastırması
interference suppression girişim bastırması
interstation noise suppression istasyonlar arası gürültü bastırması
suppression inside cellular band hücresel bant içi bastırma
suppression outside cellular band hücresel bant dışı bastırma
Electric
interference source suppression girişim kaynağı bastırma
noise suppression parazit giderme
noise suppression gürültü önleme
noise suppression gürültü bastırma
arc-suppression reactor ark söndürme reaktörü
interference suppression components girişim bastırma bileşenleri
Television
beam suppression huzme bastırma
field suppression period alan silme süresi
line suppression period satır boşluğu süresi
field suppression düşey silinme
field suppression alan silinmesi
field suppression alan boşluğu
field suppression period alan boşluğu süresi
colour interference suppression renk karışmasını önleme düzeni
line suppression period çizgi silme periyodu
Automotive
intensified interference suppression parazit giderici
noise suppression capacitor parazit önleme kapasitörü
distributor suppression cover distribütör supresyon kapağı
intensified interference suppression yoğun parazit giderimi
noise suppression capacitor gürültü giderme kondansatörü
fire suppression controls yangın söndürme kontrolleri
radio frequency interference (rfi) suppression radyo frekansı karışma bastırma
radio noise suppression subsystem radyo parazit bastırma tali sistemi
interference-suppression condenser parazit giderici kondansatör
interference-suppression choke parazit giderici bobin
interference-suppression ignition cable parazit yapmayan buji kablosu
interference-suppression filter parazit giderici filtre
interference-suppression kit parazit önleyici kit
suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles motorlu araçlarda bulunan kıvılcımlı ateşleme ile çalışan motorların radyolarda neden olduğu parazitlenmenin giderilmesi
spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers motorlu araçlar ve römorklarının belirli sınıflarına ait paçalık sistemleri
in-car entertainment/communication interference suppression araç içi eğlence/komünikasyon karışma önleme (bastırma)
Aeronautic
central suppression unit merkezi parazit giderici ünite
Medical
bone marrow suppression kemik iliği baskılanması
suppression of hunger acıkma duygusunun bastırılması
low-dose dexamethasone suppression test düşük doz deksametazon supresyon testi
high-dose dexamethasone suppression test yüksek doz deksametazon supresyon testi
dexamethasone suppression test deksametazon supresyon testi
bone marrow suppression kemik iliği supresyonu
adrenal suppression adrenal supresyon
suppression on t cells lymphokine production t hücrelerinden lenfokin üretiminin baskılanması
critical illness stress-induced immune suppression kritik hastalık stresi kaynaklı immun supresyon
glucose suppression glukoz baskılanması
Psychology
dexamethasone suppression test dekzametazon bastırma testi
Agriculture
suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to wheeled agricultural or forestry tractors tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kıvılcım ateşlemeli motorlarının ürettiği radyo parazitlerinin giderilmesi (elektromanyetik uyumluluk)
Linguistics
argument suppression öge dışlama
reflexive suppression dönüşlü gizil
reciprocal suppression ikil dönüşlü gizil
co-functional suppression ikil dönüşlü gizil
Military
air defense suppression n. hava savunmasının baskı altına alınması
side loop suppression yan lob bastırma
suppression of enemy air defences düşman hava savunmasının bastırılması
suppression of enemy air defences düşman hava savunmasını baskıda tutma
air defence suppression hava savunmasının baskı altına alınması
suppression mission baskı altında tutma görevi
explosion suppression system patlamayı bastırma sistemi
suppression of enemy air defenses düşmanın hava savunma sistemlerini bastırma
suppression of enemy air defenses düşmanın hava savunma sisteminin bastırılması