adhesive - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

adhesive

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"adhesive" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
adhesive i. yapıştırıcı
adhesive s. yapışkan
General
adhesive i. bant
adhesive s. bağlı
adhesive s. yapışık
adhesive s. sadık
adhesive s. adhezif
adhesive s. sıvışık
adhesive s. bulaşkan
Technical
adhesive yapışıcı
adhesive yapışkan madde
adhesive yapıştırıcı
adhesive tutkal
adhesive yapışkan
adhesive adhesiv
adhesive yapıştırma maddesi
adhesive zamk
adhesive yapıştırıcı madde
Construction
adhesive yapıştırıcı
adhesive yapışkan
Medical
adhesive adezyon
Tobacco
adhesive uç kağıdının veya sigara kağıdının yapıştırılmasında kullanılan maddeler

"adhesive" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
adhesive agent i. yapışkan madde
adhesive bandage i. yara bandı
adhesive bandage i. plaster
adhesive plaster i. yara bandı
adhesive tape i. seloteyp
adhesive tape i. selobant
adhesive tape i. bant (yapıştırıcı)
hot-setting adhesive i. sıcakta sertleşen yapıştırıcı
strong adhesive i. japon yapıştırıcısı
Trade/Economic
self-adhesive note yapışkanlı not kağıdı
Technical
ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate bir sıvı yapıştırıcısının bir bakır taban malzemesinde korozyon oluşturma gücü
acrylic cross-linked adhesive çapraz bağlı akrilik yapışkan
adhesive anchorage yapışan ankraj
adhesive anchorage yapıştırıcı demirleme
adhesive bond yapışma bağı
adhesive bond yapışkan bağ
adhesive bond adhesiv bağ
adhesive bond yapıştırıcı bağ
adhesive bonded joint yapıştırma bağlantı
adhesive bonding yapışkanlı bağlama
adhesive bonding yapışkanlı tutturma
adhesive coated nonwoven polyolefin material yapışkan kaplı dokunmamış poliolefin malzeme
adhesive coated paper yapışkan kaplamalı kağıt
adhesive dispersion yapışkan dağılımı
adhesive failure yapışkan işgörmezliği
adhesive film yapışkan zar
adhesive film tutturucu zar
adhesive foil yapışkan folyosu
adhesive force yapışma gücü
adhesive friction kaynaşma sürtünmesi
adhesive joining yapışkan bağlama
adhesive joint yapışkan bağlantı
adhesive kit yapıştırıcı kiti
adhesive label yapışkan etiket
adhesive layer yapışkan tabaka
adhesive masking tape yapışkan maskeleme bandı
adhesive power yapışma gücü
adhesive power yapışma kuvveti
adhesive putty bağlayıcı macun
adhesive strength yapışma dayancı
adhesive tape yapışkan şerit
adhesive tape yapışkan bant
adhesive tape roll yapışkan bant rulosu
adhesive varnish yapışkan vernik
adhesive wear kaynaşmalı aşınma
adhesive with solvent çözücülü yapıştırıcı
adhesive-bonded joint yapıştırma ek
alloy adhesive alaşım yapışkanı
anaerobic adhesive havasız yapıştırıcı
bulk adhesive kitle yapıştırıcı
cellular adhesive gözeli yapışkan
chloride-containing solvent -free adhesive klorür ihtiva eden çözücüsüz yapıştırıcı
chloride-containing solvent-based adhesive klorür ihtiva eden çözücü esaslı yapıştırıcı
cold setting adhesive soğuk sertleşen yapıştırıcı
cold setting adhesive soğuk yapıştırıcı
cold-setting adhesive soğuk yapıştırıcı
cold-setting adhesive soğuk tutkal
conductive adhesive iletken yapıştırıcı
cured adhesive kür edilmiş yapıştırıcı
dispersion adhesive dispersiyon yapıştırıcı
dry adhesive kuru yapıştırıcı
dry bond adhesive kuru bağlı yapıştırıcı
dynamic resistance to cleavage of high strength adhesive bonds yüksek dirençli yapıştırıcılarla yapılan bağlantıların dinamik ayrılma direncini
electrical resistance of adhesive film yapıştırıcı filmin elektriksel direnci
evaporative adhesive uçucu yapıştırıcı
film adhesive zar yapıştırıcı
flagging of adhesive tape bandın sırt yüzeyinden ayrılması
foamed adhesive köpük yapıştırıcı
foaming structural adhesive yapısal köpük yapıştırıcısı
gypsum-based adhesive jips esaslı yapıştırıcı
heat-activated adhesive ısıl etkin yapıştırıcı
heat-activated adhesive kuru film yapıştırıcı
high adhesive power yüksek yapışma gücü
high strength adhesive bond yüksek mukavemetli yapıştırıcı bağ
high-strength adhesive bond yüksek yapışma güçlü bant
high-strength adhesive bond yüksek yapışma gücüne sahip yapıştırıcı bağ
hot melt adhesive ısıyla eriyen yapışkan
hot-melt adhesive ısı eritmeli yapıştırıcı
hot-setting adhesive sıcak tutkal
hot-setting adhesive sıcak yapıştırıcı
intermediate-temperature-setting adhesive orta ısıda uygulanır yapıştırıcı
long-lasting adhesive uzun ömürlü yapıştırıcı
maximum activation life of solvent-based adhesive çözücü esaslı yapıştrıcının azami aktivasyon ömrü
measurement of banding of thermosetting adhesive tapes after curing termoset yapışkan bantların kürleme sonrasında yapışmasının ölçülmesi
measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes during curing termoset yapışkan bantların kürleme sırasında yapışmasının ölçülmesi
moisture-resistant adhesive rutubete dayanır yapıştırıcı
mono-component elastomeric liquid adhesive tek bileşenli sıvı elastomerik yapıştırıcı
multi-component adhesive çok kısımlı yapıştırıcı
multiple-layer adhesive çok katmanlı yapıştırıcı
multiple-layer adhesive çok katlı yapıştırıcı
one-component adhesive bir bileşenli yapıştırıcı
polycarbonate film tape with acrylic thermoplastic adhesive akrilik termoplastik yapışkanlı polikarbonattan yapılmış yalıtıcı film şerit
polyester film/glass filament combinations with pressure-sensitive adhesive basınca duyarlı yapıştırıcılı polyester film/cam filaman birleşimler
polypropylene film tape with pressure-sensitive adhesive basınca duyarlı yapışkanlı polipropilen film şerit
pressure sensitive adhesive basınca duyarlı yapıştırıcı
pressure sensitive adhesive paper basınca duyarlı yapışkan kağıt
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan bant
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan şerit
pressure-sensitive adhesive tapes basınca duyarlı yapışkan şeritler
pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes elektriksel amaçlar için basınca duyarlı yapıştırıcı şeritler
pur adhesive pur yapıştırıcı
reaction resin adhesive reaksiyon reçineli yapıştırıcı
resorcinol adhesive suda çözünen yapıştırıcı
rubber thermoplastic adhesive lastik termoplastik yapışkan
rubber thermosetting adhesive lastik termoset yapışkan
rubber thermosetting adhesive termoset kauçuk yapıştırıcı
self adhesive tape kendiliğinden yapışkan bant
self adhesive tape yapışkan bant
self adhesive tape kendiliğinden yapışan bant
self adhesive tapes kendinden yapıştırıcılı şeritler
self-adhesive kendinden yapışan
self-adhesive yapışkan etiket
self-adhesive vinyls kendinden yapışkanlı vinil
solid paste adhesive katı yapıştırıcı
solvent penetration into adhesive masking tapes yapışkan maskeleme bantlarına çözücü penetrasyonu
solvent-borne adhesive çözücülü yapıştırıcı
solvent-borne and solvent-free adhesive çözücülü ve çözücüsüz yapıştırıcılar
solvent-free adhesive çözücüsüz yapıştırıcı
structural adhesive yapısal yapıştırıcı
surface preparation of metals and plastics prior to adhesive bonding metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzeylerinin hazırlanması
synthetic polymer-based adhesive sentetik polimer bazlı yapıştırıcı
tape made from various backing materials with pressure-sensitive adhesive on both sides her iki tarafı da basınca duyarlı yapışkanlı çeşitli altlık malzemelerden yapılmış şerit
tensile adhesive strength çekme yapışma dayanımı
test method for shear impact strength of adhesive bonds yapıştırıcı bantların kesme darbe mukavemetinin deney yöntemi
thermoplastic adhesive termoplastik yapıştırıcı
thermosetting adhesive sıcakta sertleşen yapıştırıcı
thermosetting adhesive tape termoset yapışkan bant
thermosetting resin-based wood adhesive termoset reçine esaslı ahşap yapıştırıcı
tile adhesive karo yapıştırıcısı
two-component adhesive iki bileşenli yapıştırıcı
two-part adhesive iki komponentli yapıştırıcı
urea-formaldehyde adhesive üre-formaldehit yapıştırıcı
viscous adhesive ağdalı yapışkan
water-based adhesive su esaslı yapıştırıcı
water-borne adhesive su esaslı yapıştırıcı
Mechanic
adhesive joining yapıştırma yolu ile birleştirme
Textile
adhesive bonding yapıştırma
adhesive label yapışkan etiket
adhesive mesh yapışkan örme
adhesive power yapışkanlık gücü
adhesive tape yapıştırıcı bant
adhesive tape yapışkan şerit
self adhesive nail cover kendinden yapışkanlı çivi
self adhesive tape kendiliğinden yapışkan şerit
Construction
adhesive mortar yapıştırıcı harç
adhesive mortar yapıştırma harcı
cementitious adhesive çimentolu yapıştırıcı
ceramic adhesive seramik yapıştırıcısı
ceramic adhesive seramik yapıştırıcı
ceramic tile adhesive seramik karo yapıştırıcısı
digital tile adhesive test device dijital çatı kaplama yapışkanlık test cihazı
thermosetting wood adhesive termoset ahşap yapıştırıcı
tile adhesive fayans yapıştırıcı
tile adhesive fayans çimentosu
tile adhesive karo yapıştırıcısı
tile adhesive karo yapıştırıcı
tiling adhesive fayans yapıştıcısı
tiling adhesive fayans çimentosu
tiling adhesive fayans yapıştırıcı
Automotive
acrylic adhesive akrilik yapıştırıcı
adhesive bead yapıştırıcı damlası
adhesive patch yapışkan yama
adhesive trim stripe yapışkan şerit
rubber profile adhesive lastik profil yapıştırıcı
self adhesive foam kendinden yapışan köpük
self adhesive foam yapışkanlı köpük
self adhesive tape kendinden yapışan bant
self adhesive tape yapışkanlı bant
self-adhesive foam kendinden yapışan köpük
self-adhesive foam yapışkanlı köpük
self-adhesive tape yapışkanlı bant
self-adhesive tape kendinden yapışan bant
structural adhesive yapısal yapıştırıcı
two-component adhesive iki bileşenli yapıştırıcı
two-component adhesive çift kompenantli yapıştırıcı
Railway
adhesive weight sürtme ağırlığı
Aeronautic
film adhesive yapışkan şerit
film adhesive yapışkan film
hot setting adhesive sıcak yapışan madde
self adhesive kendinden yapışan
Medical
adhesive capsulite adezif kapsülit
adhesive capsulitis donmuş omuz
adhesive capsulitis adheziv kapsülit
adhesive small-bowel obstruction adheziv ince bağırsak obstrüksiyonu
adhesive wound dressing yapışkanlı pansuman/yara örtüsü
dispersion adhesive dispersiyon yapıştırıcı
muco adhesive buccal tablet mukozaya yapışan ağız içi tableti
self adhesive label kendinden yapışkanlı etiket
tissue adhesive doku yapıştırıcısı
Dentistry
adhesive resins adeziv rezinler
Chemistry
arabic gum based adhesive arap zamkı esaslı yapıştırıcı
cold casein adhesive soğuk kazein yapıştırıcı
epoxy adhesive epoksit yapıştırıcı
pva based adhesive pva bazlı yapıştırıcı
pva based adhesive pva yapıştırıcı
synthetic resin adhesive sentetik reçineli yapıştırıcı
Biology
tissue adhesive doku tutturucu
Marine Biology
adhesive disc vantuz
adhesive disc yapışkan disk
Printery
self adhesive vinyls kendinden yapışkanlı vinil