agrega - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

agrega"agrega" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
General
agrega aggregate i.
Technical
agrega aggregate
Construction
agrega aggregate

"agrega" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 133 sonuç

Türkçe İngilizce
Technical
elenmiş agrega separated aggregate
ayrılmış agrega separated aggregate
elenmiş kaba agrega divided coarse aggregate
agrega içerisindeki humus humus in aggregate
agrega testleri aggregate tests
suni agrega artificial aggregate
agrega birim ağırlığı unit weight aggregate
agrega tabakası aggregate course
elek altı agrega undersize grain
kırma agrega crushed aggregate
agrega sağlamlığı soundness of aggregate
agrega ölçeği aggregate batcher
çimento agrega oranı cement aggregate ratio
agrega akış diyagramı aggregate flow diagram
tabii agrega natural aggregates
yuvarlak agrega round aggregate
agrega boşlukları aggregate voids
vermikülit agrega vermiculite aggregate
agrega ayrışması aggregate segregation
agrega kırma deneyi aggregate crushing test
agrega küreği aggregate scoop
agrega granülometrisi aggregate gradation
agrega karışımı aggregate mix
agrega tanecikleri aggregate particles
agrega serici aggregate spreader
agrega boyu aggregate size
agrega silosu aggregate bin
agrega bunken aggregate bin
agrega harmanlama tesisi aggregate batching plant
agrega hazırlama tesisi aggregate preparation plant
agrega oluşumu aggregate composition
agrega ısıtma aggregate heating
agrega taneleri aggregate grains
yapay agrega artificial aggregate
klinker agrega clinker aggregate
klinker tuğlası kırığı agrega clinker aggregate
bitümlü agrega bituminized aggregate
temiz agrega clean aggregate
killi agrega clayey aggregate
metalik agrega metal aggregate
yüksek fırın cürufu agrega blast-furnace slag aggregate
agrega-çimento oranı aggregate-cement ratio
tuvönan agrega all-in aggregate
boşluksuz agrega closely-graded aggregate
kapalı gradasyonlu agrega closely-graded aggregate
tuvönan agrega crusher-run aggregate
açık gradasyonlu agrega open-graded aggregate
çok emici agrega highly absorptive aggregate
metalik agrega metallic aggregate
doğal agrega natural aggregate
fırında kurutulmuş agrega oven-dry aggregate
cilalı agrega polished aggregate
parlak yüzeyli agrega polished aggregate
kum-kaba agrega oranı sand-coarse aggregate ratio
hacimsel agrega ölçüm yöntemi volume method of measuring aggregates
kaba agrega coarse aggregate
ağır agrega heavy aggregate
doğal iri agrega numunesi natural coarse aggregate sample
serbest su yüzeyi ile doğrudan temasta olan agrega aggregate in direct contact with a free water surface
kesikli gradasyona sahip agrega gap-graded aggregate
orta boy agrega medium-sized aggregate
Construction
ağır agrega heavyweight aggregate
kalın agrega coarse aggregate
köşeli agrega angular aggregate
yapay agrega artificial aggregate
mineral agrega mineral aggregate
agrega yıkama eleği aggregate washing sieve
agrega çarpma test cihazı aggregate crushing test device
agrega kırma test cihazı aggregate impact testing mac.
yassılık şablonu agrega ezme test cihazı flakiness app.
hafif agrega lightweight aggregate
iri agrega coarse aggregate
agrega malzemeler aggregate materials
asfalt kaplı agrega asphalt coated aggregate
karıştırma agrega artificially graded aggregate
cüruf agrega cinder aggregate
sürekli gradasyonlu agrega continuously graded aggregate
iri agrega cyclopean aggregate
kiklop agrega cyclopean aggregate
ağır agrega heavy aggregate
ağır agrega heavy weight aggregate
yoğun agrega dense aggregate
ateşe dayanır agrega fireproof aggregate
ateşe dayanır agrega refractory aggregate
refrakter agrega refractory aggregate
granülometrik agrega graded aggregate
pulsu agrega flaky aggregate
yassı agrega flat aggregate
cüruf köpüğü agrega foam slag aggregate
tüvenan agrega all-in-aggregate
tüvenan agrega malzemeler all-in aggregate materials
çimento-agrega oranı cement-aggregate ratio
süreksiz granülometrili agrega gap-graded aggregate
agrega serici gritter
çok yoğun agrega high density aggregate
sert agrega hard aggregate
düzensiz agrega irregular aggregate
genleştirilmiş kil hafif agrega lightweight expanded clay aggregate
düzgünsü biçimli agrega irregular aggregate
mermer kırığı agrega marble aggregate
tekboy elenmiş agrega macadam aggregate
gevşek agrega loose aggregate
p hazır agrega p remixed aggregate
paketlenmiş agrega prepacked aggregate
ponza agrega pumice aggregate
gözenekli agrega porous aggregate
prepakt agrega prepacked aggregate
yuvarlak agrega round aggregate
vermikülit agrega vermiculite aggregate
granülometrik olmayan agrega ungraded aggregate
gradasyonsuz agrega ungraded aggregate
sürekli granülometrili agrega well-graded aggregate
iyi gradasyonlu agrega well-graded aggregate
hafif agrega cenosphere
yapay hafif agrega cenosphere
ince ve iri agrega ile karıştırmak mix with fine and coarse aggregate
agrega üretimi aggregate production
alkali agrega reaksiyonu alkali-aggregate reaction
kaba agrega coarse aggregate
ince agrega fine aggregate
geri kazanılmış agrega recovered aggregate
normal agrega normal weight aggregate
pomza agrega pumice aggregate
Aeronautic
maksimum agrega boyutu maximum aggregate size
Marine
hafif ağırlıktaki agrega light weight aggregate
doğal  agrega; doğal kum natural aggegate
reaktif agrega reactive aggregate
Mining
mineral agrega mineral aggregate
Chemistry
kimyasal etkili agrega reactive aggregate
alkali-agrega reaksiyonu alkali-aggregate reaction
Agriculture
agrega kaynağı source of aggregate
Geology
kalkerli agrega calcareous aggregate
pesimum reaktif agrega içeriği pessimum reactive aggregate content