angular - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

angular

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"angular" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 22 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
angular s. açılı
angular s. bir deri bir kemik
angular s. açısal
General
angular s. sivri
angular s. köşeli
angular s. kemikli
angular s. inatçı
angular s. uzlaşmacı olmayan
angular s. boyun eğmez
angular s. yılmaz
angular s. dik kafalı
angular s. zarafetten yoksun
angular s. soğuk
angular s. çöp gibi
angular s. zayıf
angular s. davranışları rahat olmayan
angular s. kemikleri belirgin
angular s. arkadaşlık kurması zor
angular s. kemikleri sayılan
angular s. sevimsiz
Textile
angular açılı
Medical
angular anguler

"angular" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 148 sonuç

İngilizce Türkçe
General
angular deviation i. açısal sapma
angular distance i. açısal mesafe
angular magnitude i. açısal büyüklük
angular momentum i. açısal momentum
angular transmission i. açısal iletim
angular velocity i. açısal sürat
Technical
angular acceleration açısal ivme
angular advance açısal avans
angular aggregate dişli agrege
angular aggregate köşeli agregat
angular aperture açısal açıklık
angular arm açılı (duran) kol veya cetvel gibi ölçüm aracı
angular change açısal değişim
angular contact açısal temas
angular contact ball bearing açısal temaslı bilyalı yatak
angular contact ball bearing açısal kontaklı bilye yatağı
angular contact bearing eğik bilyalı yatak
angular contact bearing açısal temaslı yatak
angular contact bearing eğik bilyeli rulman
angular contact radial spherical plain bearing açısal temaslı radyal küresel kaymalı yatak
angular contact radial spherical plain bearings açısal temaslı radyal küresel kaymalı yataklar
angular cutter köşeli freze
angular deformation açısal deformasyon
angular deformation açısal biçim değiştirme
angular diameter açısal çap
angular difference açısal fark
angular displacement açısal dönüm
angular displacement açısal yer değiştirme
angular distance açısal uzaklık
angular distance açısal mesafe
angular distribution açısal dağılım
angular error açısal hata
angular fillet köşeli dolgu
angular frequency dönme frekansı
angular frequency açısal sıklık
angular frequency açısal frekans
angular gear konik dişli
angular height açısal yukseklik
angular height açısal yükseklik
angular impulse açısal impals
angular impulse açısal impuls
angular impulse açısal itki
angular joints açısal eklemler
angular lever eğik kol
angular magnification açısal büyütme
angular measure açısal ölçü
angular measure açısal ölçüm
angular misalignment between fibre and ferrule axis fiber ile ferrule ekseni arasındaki açısal eğilme
angular modulation açısal kiplenim
angular momentum açısal moment
angular momentum açısal devinirlik
angular momentum operator açısal moment operatörü
angular motion dönme
angular motion deveran
angular parallax açısal paralaks
angular particle köşeli tanecik
angular polarization açısal polarizasyon
angular polarization açısal polarma
angular position açısal konum
angular powder köşeli taneli toz
angular precipitate köşeli çökelti
angular quantum number açısal nicem sayısı
angular rate sensor açısal hız sensörü
angular resolution açısal çözünürlük
angular resolution açısal çözünüm
angular rolling method açısal haddeleme yöntemi
angular rotation açısal rotasyon
angular rotation açısal dönme
angular rotational misalignment açısal dönme düzensizliği
angular sand dişli kum
angular sand açılı kum
angular sensor açısal sensör
angular shape köşeli şekil
angular spacing açısal aralık
angular speed açısal hız
angular transmission açısal iletim
angular travel açısal yer değişimi
angular travel method açısal yer değişim usulü
angular unconformity açısal diskordans
angular unconformity açısal uyumsuzluk
angular velocity açısal hız
angular velocity sensor açısal hız sensörü
effective angular velocity etkin açısal hız
leaktightness test under internal pressure and angular deflection iç basınç ve açısal deformasyon altında sızdırmazlık deneyi
linear and angular dimensions lineer ve açısal boyutlar
measurement of the angular misalignment açısal eğilmenin ölçülmesi
Computer
angular bracket açılı parantez
angular error açısal hata
angular frequency açısal sıklık
angular modulation açısal kiplenim
angular resolution açısal çözünürlük
angular spacing açısal aralık
angular velocity açısal hız
Informatics
angular acceleration açısal ivme
angular accuracy açısal doğruluk
angular aperture açısal ayrılık
angular deviation açısal sapma
angular difference açısal fark
angular error açısal hata
angular frequency açısal sıklık
angular range açısal erim
angular resolution açısal çözünürlük
angular velocity açısal hız
Telecom
angular response açısal tepki
angular velocity açısal hız
Architecture
angular ionic capital açılı iyonya sütun başlığı
Construction
angular aggregate köşeli agrega
angular aggregate kırmataş
Automotive
angular ball bearing açısal bilyeli rulman
angular ball bearing açısal bilyalı rulman
angular modulation açısal kiptenim
angular momentum açısal momentum
Aeronautic
angular acceleration sensitivity açısal ivmeleme duyarlığı
angular accelerometer açısal akselerometre
angular case motion sensitivity açısal hareket duyarlığı
angular motion açısal hareket
angular velocity sensitivity açısal hız duyarlığı
Marine
angular spreading açısal yayılım
angular spreading method açısal yayılım metodu
Medical
congenital angular deformities konjenital açısal deformiteler
Optics
angular blepharoconjunctivitis anguler blefarokonjunktivit
Statistics
angular transformation açısal dönüşüm
angular variables açısal değişkenler
generalised right angular design genelleştirilmiş dik açılı tasarımlar
right angular design dik açılı tasarım
Physics
angular acceleration açısal ivme
angular displacement açısal yerdeğiştirme
angular distance açısal uzaklık
angular impulse açısal impuls
angular momentum açısal momentum
angular motion açısal hareket
angular velocity açısal hız
angular velocity açısal hız
conservation of angular momentum açısal momentumun korunumu
orbital angular momentum yörünge açısal momenti
orbital angular momentum yörüngenin açısal momentumu
Chemistry
angular acceleriton açısal ivme
total angular momentum toplam açısal momentum
Marine Biology
angular roughshark (oxynotus centrina) domuz köpek balığı
Astronomy
angular diameter açısal çap
Geography
angular unconformity açısal diskordans
Geology
angular distortion açısal çarpılma
Military
angular speed açısal hız
angular travel method açısal hız usulü
angular unit method açısal birim metodu
angular variability açısal değişkenlik
angular velocity açısal hız
angular velocity sight açısal hız nişangahı