bakım onarım - Türkçe İngilizce Sözlük

bakım onarım

"bakım onarım" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bakım onarım maintenance and repair i.

"bakım onarım" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 42 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bakım ve onarım maintenance and repair i.
onarım ve bakım yapan kadın servicewoman i.
bakım onarım şefi maintenance chief i.
bakım onarım şefi maintenance supervisor i.
bakım onarım şefi chief of maintenance i.
bakım onarım teknisyeni hostler i.
bakım onarım teknisyeni serviceperson i.
bakım onarım teknisyeni service person i.
onarım ve bakım hizmeti sunan service s.
Trade/Economic
bakım ve onarım giderleri maintenance and repair expenses i.
bakım ve onarım repairs and maintenance i.
bakım ve onarım giderleri upkeep expenses i.
bakım onarım müdürü maintenance-repair director i.
bakım ve onarım hizmeti maintenance and repair services i.
bir fabrikanın bakım ve onarım nedeniyle işlemediği dönem down period i.
gayrimenkule bakım onarım yenileştirme ve iyileştirme için yapılan masraflar betterment expenses i.
onarım ve bakım gideri repair and maintenance expense i.
onarım ve bakım repair and maintenance i.
önemli bakım ve onarım karşılıkları provisions for major repairs and maintenance i.
Politics
bakım onarım hizmeti maintenance service i.
Institutes
inşaat bakım onarım dairesi department of construction, maintenance and repair i.
Technical
bakım-onarım care and maintenance i.
bakım-onarım repair and maintenance i.
bakım onarım teknisyeni maintenance and repair technician i.
bakım ve onarım faktörü repair and maintenance factor i.
bakım onarım vardiyası back shift i.
bakım-onarım maintenance and repair i.
bakım-onarım atölyesi hot plant i.
bakım onarım hizmetleri maintenance and repair services i.
Mechanic
bakım ve onarım dükkanı fix-it shop i.
Construction
bakım-onarım götürücüsü builders handymen i.
yol bakım ve onarım müdürlüğü directorate of road maintenance and repair/restoration
Aeronautic
havacılık bakım onarım merkezi aviation maintenance repair-overhaul center i.
Petrol
sondajı tamamlanmış ve üretim safhasına geçmiş petrol, doğal gaz, jeotermal vs. kuyularında; bakım, onarım veya geliştirme için yapılan operasyonların tümü workover i.
Mining
bakım-onarım vardiyası back shift i.
manden şaftlarına bakım ve onarım uygulayan kimse shaftman i.
Social Sciences
evlere bakım-onarım hizmeti handyman service i.
Environment
bakım ve onarım maintenance and repair i.
Military
bakım onarım istek formu maintenance request form i.
bakım ve onarım kolu maintenance and repair branch i.
kaynak bakım ve onarım imkanı kodu source maintenance and recoverability code i.
onarım veya periyodik bakım için ayrılmış askeri araçlar deadline i.