service - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

service

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"service" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 67 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
service i. hizmet
service i. servis
General
service f. hizmet etmek
service f. aşmak (erkek hayvan)
service f. hizmet vermek
service f. servis sağlamak
service f. tamir etmek
service f. bakim yapmak
service f. bakımını sağlamak
service f. çiftleştirmek (kısrak)
service f. müşteriye bakmak
service f. onarmak
service f. bakım yapmak
service f. çiftleşmek (dişisiyle)
service f. yardım etmek
service i. hava
service i. merasim
service i. ibadet
service i. hizmet
service i. tebligat
service i. fayda
service i. yardım hattı hizmeti
service i. vazife
service i. faaliyet
service i. tebliğ
service i. tamirhane
service i. kayaarmudu
service i. görev
service i. kullanma süresi
service i. sefer
service i. idare
service i. dinsel tören
service i. ayin
service i. hizmetçilik
service i. yardım
service i. set
service i.
service i. tören
service i. yarar
service i. uşaklık
service i. askerlik
service i. bildirme
service i. servis takımı
service i. üvez
service i. yararlık
service i. bildiri
service i. işleme
service i. memuriyet
service i. destek birliği
service i. servis atışı
service i. tapınma
service i. kulluk
service i. dini tören
Trade/Economic
service onu sağlayan kimseden ayrılamayan biriktirilemeyen ve insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan bir ekonomik faaliyet
service dokunulamayan
Politics
service deniz kuvvetlerinden biri
Technical
service işgörü
service hizmet
service işleyecek hale koymak
service işletme
service bakımını yapmak
service bakmak
Automotive
service yıkama ve yağlama
Gastronomy
service sofra takımı
Botanic
service üvez ağacı
Military
service görevi savaşa katılmaktan çok muharebe dışı destek sağlamak olan bir kara ordusu sınıfı
Volleyball
service servis

"service" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
intelligence service i. istihbarat servisi
military service i. askerlik
General
be employed in the service of f. emrinde çalışmak
be in service f. hizmette olmak
be in the service of f. hizmetinde bulunmak
be inconvenient for military service f. askerliğe elverişli olmamak
be inconvenient for military service f. askerliğe elverişsiz olmak
be of service f. bir işe yaramak
be of service f. işe yaramak
be of service to f. -e yardım etmek
be of service to f. yaramak
be of service to f. -e yardımı dokunmak
be of service to somebody f. bir işe yaramak
be put into service f. hizmete geçmek
be put into service f. hizmete girmek
benefit from a service f. hizmetten yararlanmak
benefit from the service f. hizmetten yararlanmak
bring into service f. kullanımına izin vermek
bring into service f. hizmete açmak
bring into service f. halkın hizmetine açmak
bring into service f. kullanıma açmak
bring service f. hizmet getirmek
bring service to f. hizmet götürmek
buy service (from) f. hizmet satın almak
come into service f. hizmete girmek
commence service f. hizmete başlamak
complete one's military service f. askerlik hizmetini bitirmek
cut back on the service f. hizmeti durdurmak
cut back on the service f. hizmeti sonlandırmak
cut the service f. hizmeti durdurmak
cut the service f. hizmeti sonlandırmak
deliver the service f. hizmet sunmak
do a service f. hizmet etmek
do community service f. kamu hizmeti yapmak
do military service f. askerlik yapmak
do one's military service f. askerlik yapmak
do one's national service f. vatani hizmetini yapmak
do yeoman service f. çok yardımı dokunmak
do yeoman service f. çok yardım etmek
enhance the level of service f. hizmet düzeyini yükseltmek
enhance the level of service f. hizmet seviyesini yükseltmek
enrol someone into military service f. askere yazdırmak
enrol someone into military service f. askere almak
enter into service f. faaliyete geçmek
enter into somebody's service f. emrine girmek
enter somebody’s service f. birinin hizmetine girmek
enter the service f. kapılanmak
enter the service of f. kapılanmak
fit for military service f. askerliğe elverişli olmak
get electricity service connected f. elektrik bağlatmak
get service f. hizmet almak
get water service connected f. su bağlatmak
give quality service f. kaliteli hizmet sunmak
give service f. hizmet yürütmek
give service f. hizmet sunmak
give service f. servis sağlamak
give service f. hizmet vermek
give someone health service f. sağlık hizmeti sunmak
give someone health service f. sağlık hizmeti vermek
go into service f. hizmete girmek
have no service on one's phone/fone f. telefonu çekmemek
improve the quality of service f. hizmet kalitesi seviyesini yükseltmek
improve the service level f. hizmet düzeyini yükseltmek
improve the service level f. hizmet seviyesini yükseltmek
join the army to perform the military service f. vatani görevini yapmak üzere askere gitmek
offer someone health service f. sağlık hizmeti vermek
offer someone health service f. sağlık hizmeti sunmak
offer consulting service f. danışmanlık hizmeti vermek
offer quality service f. kaliteli hizmet sunmak
offer service f. hizmet sunmak
offer service f. hizmet vermek
operate service f. hizmet yürütmek
pay lip service f. sözde bağlılık göstermek
pay lip service to f. inanır gibi yapmak
perform a service f. hizmet vermek
perform military service f. vatani görevini yapmak
perform military service f. vatani görevini yerine getirmek
press someone into service f. birini işe koşmak
press someone into service f. birini seferber etmek
press something into service f. bir şeyi hizmete sokmak
provide consultancy service f. danışmanlık hizmeti vermek
provide customers with quality service f. müşterilere kaliteli hizmet vermek
provide quality service f. kaliteli hizmet sunmak
provide service f. servis vermek
provide service f. hizmet sağlamak
provide service f. hizmet sunmak
provide service f. servis sağlamak
provide service f. hizmet vermek
provide someone with health service f. sağlık hizmeti vermek
provide someone with health service f. sağlık hizmeti sunmak
provide someone with service f. hizmet sağlamak
put at the service of f. bir kişinin veya kurumun boyunduruğuna sokmak
put into service f. hizmete açmak
put into service f. kullanıma açmak
put into service f. hizmete sokmak
put into service f. hizmete koymak
put into service f. hizmete geçirmek
put into service f. hizmete açılmak
put into service f. hizmete girmek
put into service f. hizmete sunmak
put something into service f. hizmetine sunmak
receive consultancy service on f. konusunda danışmanlık hizmeti almak
receive consultancy service on f. bir konuda danışmanlık hizmeti almak
render quality service f. kaliteli hizmet sunmak
render service to f. hizmet etmek
render service to f. hizmet vermek
run down the service f. hizmeti sonlandırmak
run down the service f. hizmeti durdurmak
run service f. hizmet yürütmek
see service f. hizmet görmek
start service f. hizmete başlamak
take into one's service f. yanına almak
take into service f. işe almak
take into service f. hizmete açmak
take into service f. servise sokmak
take into service f. servise almak
take into service f. görevlendirmek
take into service f. hizmete sunmak
take service with f. hizmetine girmek
take the car in for service f. arabayı servise götürmek
take the car in for service f. servise bırakmak (arabayı)
take the car in for service f. servise götürmek (arabayı)
take the car in for service f. arabayı servise bırakmak
take the vehicle to service f. aracı bakıma almak
turn people against the military service f. halkı askerlikten soğutmak
unfit for military service f. askerliğe elverişli olmamak
unfit for military service f. askerliğe elverişsiz olmak
use a service f. hizmetten yararlanmak
utilize a service f. hizmetten yararlanmak
30 days after service of this notice on you i. bu ihbarnamenin size tebliğ edilmesinden (tebliğ edildiği tarihten) 30 gün sonra
a service area i. a yayın alanı
accompaniment service for people who are on deathbed i. ölüme refakat hizmetleri
action for fixing of period of service i. hizmet tespit davası
active service i. askerlik hizmeti
actual service i. fiili hizmet
additional service building i. ek hizmet binası
after-sale service i. satış sonrası hizmeti
after-sales service i. satış sonrası servis
american service i. amerikan servisi
attentive service i. özenli hizmet
authorized technical service i. yetkili teknik servis
autism service dog i. rehber köpek
automotive service industry association i. otomotiv servis endüstrisi derneği
bottle service i. içkinin şişeyle satılması
bottle service i. içkiyi şişeyle alma
boundless service i. sınırsız hizmet
breakfast service i. kahvaltı servisi
broad service i. yaygın servis
building-service employees i. yapı hizmeti çalışanları
bulletin board service i. duyuru tahtası servisi
burial service i. cenaze töreni
bus service i. otobüs seferi
car care service i. araba bakım servisi
care service i. bakım hizmeti
certificate of good service i. bonservis
charger/underplate/service plate i. supla (tabak)
choral service i. koro eşliğinde dini tören
church service i. ayin
church service i. ibadet
civil service i. memuriyet
civil service i. sivil kamu hizmetleri
civil service i. mülkiye memurluğu
civil service i. sivil devlet memurları
civil service i. devlet memurluğu
civil service i. kamu hizmeti/görevi
civil service i. devlet hizmeti
civil service i. devlet memurları
civil service employee i. devlet memuru
civil service ethics i. devlet hizmet ahlakı
civil service obligation i. devlet hizmet yükümlülüğü
civil service officer i. sivil hizmet görevlisi
civil service positions i. devlet hizmeti görevleri
civil service reform i. devlet hizmeti reformu
committal service i. gömme
communication service i. muhaberat servisi
community service i. toplum hizmeti
compulsory military service i. zorunlu askerlik
compulsory service i. mecburi hizmet
consultancy service i. müşavirlik hizmeti
consultancy service i. danışmanlık hizmeti
counseling service i. rehberlik servisi
customer service i. müşteri servisi
customer service level i. müşteri hizmet değeri
daily service tank i. günlük servis tankı
day care service i. gündüz bakım hizmeti
demand service i. beklemesiz hizmet
design service i. dizayn servisi
dinner service i. sofra takımı
dinner service i. akşam yemeği servisi
dinner service i. yemek takımı
dinner-service i. yemek takımı
diplomatic and consular service i. diplomatik ve konsolosluk hizmeti
diplomatic service i. hariciyecilik
diplomatic service i. dışişleri bakanlığı
diplomatic service i. dışişleri memurluğu
divine service i. dini tören
divine service i. ibadet
door service i. kapıdan kapıya servis
duration of military service i. askerlik süresi
efficient service i. verimli hizmet
emergency medical service i. acil tıp hizmetleri
emergency service i. acil kredi
employee food service i. işçi yemek hizmet
express mail service i. aps (acele posta servisi)
express service i. hızlı servis
express service i. ekspres servis
external service i. dış hizmet
fast food service i. çabuk yemek servisi
field service i. sahra hizmeti
field service i. alan hizmeti
fire and rescue service i. itfaiye
fire and rescue service [uk] i. itfaiye teşkilatı
fire and rescue service [uk] i. itfaiye
fire service i. itfaiye teşkilatı
fire service i. itfaiye
fire service i. itfaiye
first-class service i. birinci sınıf hizmet
food service i. besin hizmeti
food service i. yemek servisi
food service i. yiyecek hizmeti
food service employees i. yiyecek hizmeti çalışanları
food service industry i. yemek hizmeti endüstrisi
food service management i. yiyecek hizmeti yönetimi
food service management i. besin hizmeti yönetimi
food service purchasing i. yiyecek hizmetinde satın alma
freight service i. yük servisi
friday divine service parade in ottoman empire i. cuma selamlığı
fruitful service i. verimli hizmet
funeral service i. cenaze töreni
funeral service i. cenaze merasimi
given service i. verilen hizmet
global youth service day i. küresel gençlik hizmet günü
good service i. iyi servis
good service i. iyi hizmet
government service i. devlet hizmeti
grade of service i. hizmet niteliği
guidance service i. rehberlik hizmeti
guidance service i. rehberlik servisi
health service areas i. sağlık hizmetleri alanı
health-service hospital i. devlet hastanesi sağlık hizmetleri
immigration service i. göçmenlik hizmeti
inconvenient for military service i. askerliğe elverişli değil
inconvenient for military service i. askerliğe elverişsiz
individual service i. bireysel hizmet
intelligence service i. istihbarat teşkilatı
intelligence service i. istihbarat bürosu
intelligence service i. istihbarat örgütü
interregional service i. bölgeler arası hizmet
interruption of service i. hizmetin kesilmesi
islamic memorial service i. mevlit
islamic memorial service i. mevlüt
language service provider i. dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb)
language service provider i. dil servis sağlayıcısı
laundry service i. çamaşır yıkama hizmeti
laundry service i. çamaşırhane hizmeti
legal service corporations i. yasal hizmet şirketleri
length of military service i. askerlik süresi
length of service i. kıdem
lip service i. sahte bağlılık
lip service i. sözde bağlılık
lip service i. riyakarlık
lip service i. iki yüzlülük
lip service i. yapmacıklık
lip service i. yapmacık saygı
local service i. mahalli sefer
local service i. bir yerel bölge içinde ve civarında işleyen ulaşım seferi
lunch service i. öğle yemeği servisi
mail service i. posta servisi
main service i. ana hizmet
maintenance and management service i. bakım ve işletme hizmeti
maternity welfare service i. ana sağlığı hizmeti
medical service i. sağlık hizmeti
medical social service i. tıbbi sosyal hizmetler
membership service i. üyelik hizmeti
memorial service i. anma töreni
meritorious service medal i. üstün hizmet madalyası
metropolitan police service (uk) i. büyük şehir polis teşkilatı (ingiltere)
military service i. askeri hizmet
military service i. asker
military service i. askerlik
military service i. askerlik durumu
military service i. askerlik görevi
military service by payment i. bedelli askerlik
military service law i. askerlik kanunu
national health service i. ulusal sağlık hizmeti
national service i. askerlik hizmeti
national service i. vatani hizmet
natural gas service line i. doğal gaz servis hattı
outstanding service i. üstün hizmet
outstanding service award i. üstün hizmet ödülü
paid service i. ücretli hizmet
partially exempted paid military service i. bedelli askerlik
period of service i. hizmet süresi
personal communication service systems i. kişisel iletişim servisi sistemleri
personal service i. kişisel hizmet
phone service i. telefon servisi
pick-up service i. götürme-getirme servisi/hizmeti
place for military service i. asker ocağı
postal service i. posta hizmeti
postal service i. posta
postal service i. posta servisi
power service products i. enerji ürünleri
priority service i. öncelikli hizmet
product/service i. ürün/servis
productive service i. verimli hizmet
professional service firm i. profesyonel hizmet firması
psychiatric service dog i. rehber köpek
public service i. kamu hizmeti
public service i. amme hizmeti
public service i. halka hizmet
public service i. memurluk
public service i. kamusal hizmet
public service corporation i. kamu hizmeti şirketi
public service vehicle i. toplu taşıma aracı
public service vehicle i. otobüs gibi kamunun ihtiyaçlarına yönelik işletilen araç
registration procedures for military service i. askerlik işlemleri
regular service i. düzenli sefer
religious service i. dini tören
religious service i. ibadet
rent a car service i. araba kiralama servisi
room service i. oda servisi
school bus service i. okul servisi
school service i. okul servisi
science and social service i. bilim ve sosyal hizmet
secret service i. gizli haber alma teşkilatı
secret service i. gizli polis teşkilatı
secure service i. güvenli hizmet
self service store i. tezgahtarsız mağaza
self-service i. self servis
self-service buffet i. self servis büfe
self-service buffet i. self servis açık büfe
self-service laundry i. self-servis çamaşırhane
self-service machine i. öz hizmet makinesi
selling a product, service or idea i. ürün veya düşünce satışı
service acceptance i. hizmet kabulü
service agency i. hizmet acentesi
service animals i. rehber hayvanlar
service area i. yakıt almak veya dinlenmek için otoyol kenarlarında bulunan alan
service area i. servis alanı
service area i. tesis
service area i. hizmet alanı
service award i. hizmet ödülü
service beyond expectations i. beklentinin ötesinde hizmet
service beyond expectations i. beklentilerin ötesinde hizmet
service book i. dua kitabı
service breakdown i. hizmet kesintisi
service building i. hizmet binası
service bus i. otobüs (avustralya)
service bus i. servis otobüsü
service cap i. subay kasketi
service charge i. hizmet masrafı
service charge i. garsoniye
service charge i. servis bedeli
service class i. hizmet sınıfı
service clubs i. hizmet kulüpleri
service competence certificate i. hizmet yeterlik belgesi
service competency i. hizmet yetkinliği
service concept i. hizmet anlayışı
service defect i. hizmet kusuru
service delivery manager i. servis yöneticisi
service delivery manager i. hizmet sunum yöneticisi
service delivery manager i. servis sunum yöneticisi
service department i. servis departmanı
service disruption i. hizmetin kesilmesi
service disruption i. hizmetin durması
service dog i. rehber köpek
service dog i. hizmet köpeği
service door i. servis kapısı
service dress i. üniforma
service elevator i. servis asansörü
service employees international union i. hizmet çalışanları uluslararası sendikası
service establishment i. servis kurumu
service failure i. hizmet kusuru
service fee i. servis bedeli
service firm i. servis şirketi
service hotline i. hizmet danışma hattı
service hotline i. hizmet hattı
service industries i. hizmet endüstrisi
service industry i. maldan ziyade hizmet sunan faaliyet alanı
service industry i. hizmet endüstrisi
service industry i. bacasız endüstri
service industry i. bacasız sanayi
service industry i. hizmet sektörü
service industry i. servis endüstrisi
service innovation i. hizmet yeniliği
service life i. hizmet ömrü
service life i. servis ömrü
service list i. hizmet listesi
service man i. tamirci
service manner i. hizmet anlayışı
service maturity i. hizmet olgunluğu
service medal i. hizmet madalyası
service mentality i. hizmet anlayışı
service mode i. servis modu
service of summons i. tebligat
service pay in ottoman empire i. ulûfe
service perfection i. hizmet yetkinliği
service perfection i. hizmet mükemmelliği
service place competence certificate i. hizmet yeri yeterlilik belgesi
service point i. hizmet noktası
service program i. servis programı
service provided i. verilen hizmet
service providing i. servis sağlama
service providing i. hizmet sağlama
service record i. servis kaydı
service revolver i. beylik tabancası
service road i. servis yolu
service sector i. hizmet sektörü
service slip i. servis fişi
service solution i. hizmet çözümü
service staff i. servis personeli
service stairs i. servis merdiveni
service station i. benzinci
service station i. akaryakıt istasyonu
service station i. otomobille gezen kimselere yakıt ve diğer hizmetleri sunan işletme
service station i. servis istasyonu
service uniform i. üniforma
service vehicle i. servis aracı
service vehicle i. servis taşıtı
service water i. kullanım suyu
service-friendliness i. hizmet yakınlığı
service-friendliness i. güler yüzle hizmet
service-friendliness i. yakın hizmet
service-friendliness i. sıcak hizmet
severe service conditions i. ağır hizmet koşulları
severe service conditions i. ağır hizmet şartları
short message service i. kısa mesaj servisi
short message service i. kısa mesaj hizmeti
shuttle service i. shuttle seferi
shuttle service i. belirli bir tarifeye uymak yerine düzenli aralıklarla çalışan sefer
small capacity public service vehicles i. küçük kapasiteli genel servis taşıtları
social service i. toplumsal hizmet
social service i. sosyal hizmet
social service i. sosyal hizmetler
social service department i. sosyal hizmetler departmanı
social service education i. sosyal hizmet eğitimi
social service expert i. sosyal hizmet uzmanı
social service hotline i. sosyal hizmet danışma hattı
social service hotline i. sosyal hizmet hattı
social service specialist i. sosyal hizmet uzmanı
supplementary service i. tamamlayıcı hizmet
support service i. yardım hizmeti
surveillance service i. denetim hizmeti
surveillance service i. gözetim hizmeti
suspend the service i. hizmeti durdurmak
suspend the service i. hizmeti sonlandırmak
table service i. masa servisi
table service i. sofra takımı
taxi service i. taksi hizmeti
tea service i. çay servisi
technical service engineer i. teknik servis mühendisi
telephone service i. telefon servisi
temporary service i. geçici hizmet
terms of service i. hizmet kullanım şartları
the civil service i. mülkiye
the civil service i. devlet memurluğu
the civil service i. devlet memurları
the service doctor i. servis doktoru
theft of service i. servis çalma
through our high quality service i. kaliteli hizmet anlayışımızla
through service i. aktarmasız sefer
tourism service i. turizm hizmeti
translation service i. tercüme hizmeti
translation service i. çeviri hizmeti
treatment service i. tedavi hizmeti
turkish social service and children protection institution i. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
turkish social service and children protection institution i. shçek
unfit for military service i. askerliğe elverişli değil
unfit for military service i. askerliğe elverişsiz
uninterrupted service i. kesintisiz hizmet
united parcel service (ups) i. birleşik paket servisi
universal service directive i. evrensel hizmet direktifi
unknown numbers service i. bilinmeyen numaralar servisi
unlimited service i. sınırsız hizmet
valet parking service i. vale park hizmeti
voluntary service i. gönüllü hizmet
wake up call service i. uyandırma servisi
wake up service i. uyandırma servisi
welfare service i. sosyal hizmet
widespread service i. yaygın servis
wire service i. haber ajansı
wrecking service i. yol yardım hizmeti/servisi
after-service s. hizmet sonrası
exempt from military service s. askerlikten muaf
ex-service s. eski
ex-service s. terhis edilmiş
fit for military service s. askerliğe elverişli
in-service s. çalışır durumda
in-service s. kullanımda
in-service s. servis içi
in-service s. kullanılabilir durumda
in-service s. faaliyette
in-service s. hizmet içi
of service s. faydalı
on service s. vazifede
out of service s. hizmet dışı
out of service s. servis dışı
pre-service s. hizmet öncesi
self-service s. selfservis
for the duration of his/her service zf. çalıştığı süre içinde