bonded - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bonded

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"bonded" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 13 sonuç

İngilizce Türkçe
General
bonded s. bağlanmış
bonded s. bağlı
Trade/Economic
bonded depolanmış
bonded gümrüklenmiş
bonded kefaletli
bonded antrepolanmış
bonded ipotekli
bonded teminatlı
Law
bonded teminat altında
bonded gümrüğü ödenmemiş
Technical
bonded bağlanık
bonded yapışık
bonded bağlanmış

"bonded" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 117 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be bonded at the heart f. yürekten bağlı olmak
put in a bonded warehouse f. antrepoya koymak
bonded warehouse i. antrepo
bonded warehouses and goods i. gümrük entrepoları ve eşyalar
Trade/Economic
bonded area gümrüklü saha
bonded bill teminatlı bono
bonded debt teminatlı tahvil
bonded debt tahvile bağlı borç
bonded debt tahvilli borç
bonded debt tahvil ihracı yoluyla yapılan borç
bonded debt senetli borç
bonded debt rehinli tahvil
bonded dock gümrük ambarı
bonded docks gümrük ambarı
bonded goods depolanmış mallar
bonded goods gümrüklenmemiş mallar
bonded goods gümrük antreposundaki mallar
bonded goods antrepodaki mallar
bonded goods kilit altındaki mallar
bonded goods antrepolanmış mallar
bonded goods gümrüksüz antrepoya konmuş mal
bonded goods antrepoya konulmuş, gümrüğü ödenmemiş mallar
bonded goods gümrük resmi ödemek için sahiplerinden bir taahhütname ile alınan mallar
bonded goods gümrüğü ödenmemiş transit mal
bonded imports gümrüklenmemiş antrepolara konan ithal malları
bonded imports antrepolanmış ithal malları
bonded labor borçların para ile değil de doğrudan işcilik ve istihsal gücü ile ödenmesi
bonded labour borçların para ile değil de doğrudan işcilik ve istihsal gücü ile ödenmesi
bonded note antrepo kaydı
bonded port gümrüksüz mal antrepolanan liman
bonded vault serin mahzen
bonded warehouse antrepo
bonded warehouse gümrük antreposu
bonded warehouse gümrük ambarı
bonded warehouse vergisi ödenmiş gümrük malların durduğu depo
bonded warehouse fiktif antrepo
bonded warehouse sigortalı mağaza
bonded warehouse genel mağaza
bonded warehouse gümrüklü antrepo
bonded warehouse gümrüklenmemiş eşya antreposu
bonded zone gümrüksüz mal antrepolanan serbest bölge
bonded zone gümrüksüz mal antrepolanan bölge
customs bonded area gümrüklü saha
fictive bonded warehouse fiktif antrepo
fictive bonded warehouse fiktif depo
general bonded-debt fund umumi rehinle borç
gross bonded debt brüt teminatlı borçlar
net bonded debt net rehinli tahvil borcu
sale in bonded warehouse antrepoda satış
sales in bonded warehouse depoda satış
Law
bonded goods antrepodaki mal
bonded value gümrüğü ödenmiş mal değeri
bonded warehouse gümrük antreposu
Insurance
bonded goods antrepodaki gümrüğü ödenmemiş mallar
Technical
adhesive bonded joint yapıştırma bağlantı
adhesive-bonded joint yapıştırma ek
adhesively bonded joints yapıştırılarak tutturulmuş bağlantılar
bonded casting investments bağlı kalıplanmış yatırımlar
bonded joint bağlantı
bonded metal bağlanık metal
bonded metal bağlı metal
bonded seal bağlayıcı conta
bonded test pieces yapıştırılmış deney parçaları
bonded together by chemical or mechanical means kimyasal veya mekanik yollarla birbirine bağlanmış
bonded warehouse gümrük antreposu
bonded warehouse antrepo
bonded warehouse gümrük deposu
bonded-pile carpet yapıştırma havlı halı
butt-bonded hollow cylinder uçtan yapıştırılmış delik silindir
cement-bonded particleboards çimentolu yonga levhalar
chemically bonded water kimyasal bağlanmış su
cobalt-bonded tungsten carbide kobalt bağlı volfram karbür
diffusion bonded coating difüzyon yoluyla yapıştırılan kaplama
diffusion bonded copper plate difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş bakır levha
direct-bonded doğrudan bağlı
direct-bonded basic brick doğrudan bağlı alkali tuğla
ethyl silicate bonded etil silikat bağlı
glass-bonded ceramic cam bağlı seramik
glass-bonded mica cam bağlı mika
natural bonded doğal bağlı
natural bonded sand doğal bağlı kum
naturally bonded moulding sand doğal bağlı kalıp kumu
phosphate-bonded casting fosfat bağlı döküm
phosphate-bonded refractory die materials fosfat bağlı refrakter kalıp malzemeleri
pitch bonded basic brick zift bağlı bazik tuğla
pitch bonded magnesite zift bağlı manyezit
preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks önceden izole edilmiş yeraltı sıcak su boru sistemleri
resin–bonded unfaced particleboard reçine ile yapıştırılmış yüzlendirilmemiş yonga levha
silicon nitride bonded silicon carbide silisyum nitrür bağlı silisyum karbür
single lap bonded joints tek tesirli yapıştırma bağlantıları
sintered reaction-bonded silicon nitride toplaşık tepkime bağlı silisyum nitrür
tensile lap-shear strength of rigid-to rigid bonded assemblies iki sert malzemenin yapıştırılmasıyla oluşan sistemlerin ayrılma mukavemeti
vitreous bonded grinding wheels camsı bağlı taşlama çarkları
Textile
bonded and coated fabric fikseli ve kaplamalı kumaş
bonded and coated fabrics fikseli ve kaplamalı kumaşlar
bonded fabric dokusuz kumaş
bonded leather salpa
Construction
cement bonded particle board çimentolu yonga levha
cement bonded particleboards çimentolu yonga levhalar
cement-bonded particleboard çimentolu yonga levha
preinsulated bonded pipe systems ön izolasyonlu boru sistemleri
preinsulated bonded pipe systems önyalıtımlı bağlanmış boru sistemleri
resin bonded dolomite bricks reçine bağlı dolomit tuğlalar
Woodworking
bonded finger joints yapıştırılmış kama dişli birleştirilmeler
cement-bonded particleboard çimentolu yonga levha
Automotive
bonded brake lining fren pabucuna yapıştırılan balata
Traffic
bonded warehouse antrepo
Aeronautic
case bonded charge motora yapıştırılmış yakıt
Marine
bonded area gümrük kontrolü öncesi yükün depolandığı yer
bonded warehouse gümrük kontrolü öncesi yükün depolandığı ambar
Dentistry
ethyl silicate bonded casting investments etil silikatla bağlanmış döküm rövetmanları
gypsum-bonded casting investments alçı bağlı döküm revetmanı
Chemistry
chemically bonded kimyasal bağlı
chemically bonded brick kimyasal bağlı tuğla
chemically bonded refractory mortar kimyasal bağlı refrakter harç
chemically bonded sand kimyasal bağlı kum
nitride-bonded sic nitrür bağlı sic