conditional - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

conditional

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"conditional" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
conditional s. koşullu
conditional s. şartlı
General
conditional s. mukayyet
conditional s. şarta bağlı
conditional s. kayıtlı
conditional s. bağlı
conditional s. şartlı
conditional s. meşrut
conditional s. koşullara bağlı
conditional s. bağıl
Trade/Economic
conditional şartlı
Law
conditional şartlı
Linguistics
conditional şart kipi
conditional koşullu

"conditional" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 177 sonuç

İngilizce Türkçe
General
make conditional on f. şarta bağlamak
conditional access i. şartlı erişim
conditional discharge i. şartlı salıverme
conditional independence i. koşullu bağımsızlık
conditional measure i. koşullu önlem
conditional order i. koşullu ısmarlama
conditional sale i. şarta bağlı satış
conditional sales i. şartlı satış
conditional yes i. şartlı evet
Phrases
on conditional basis koşullu olarak
Trade/Economic
conditional bond şartlı borç senedi
conditional bond koşullu tahvil
conditional cash transfer şartlı nakit transferi
conditional close koşullu kapanış
conditional discount şarta bağlı tenzilat
conditional discount şartlı indirim
conditional endorsement şartlı ciro
conditional endorsement koşullu ciro
conditional fee işlem başaralı biçimde sonuçlandırıldığı takdirde ödenecek ücret
conditional interest şarta bağlı istihkak
conditional most-favored-nation kayıtlı en çok kayırılmış ülke
conditional most-favored-nation treatment şartlı en fazla kayrılan ülke klozu ya da şartı
conditional obligation şartlı borç
conditional obligation koşullu borç
conditional obligation koşullu vecibe
conditional obligation şartlı vecibe
conditional sale koşullu satış
conditional sale şartlı satış
conditional sales kayıtlı satış
conditional value şarta bağlı değer
Law
conditional acceptance şarta bağlı kabul
conditional acceptance şartlı kabul
conditional agreement koşullu sözleşme
conditional agreement şartlı akit
conditional agreement koşullu akit
conditional agreement şartlı sözleşme
conditional bequest koşullu vasiyet
conditional bequest şartlı vasiyet
conditional bequest şartlı menkul vasiyeti
conditional contraband koşullu kaçakçılık
conditional contraband şartlı kaçakçılık
conditional contract şartlı akit
conditional contract koşullu akit
conditional contract koşullu sözleşme
conditional contract koşullu kontrat
conditional contract şarta bağlı akit
conditional contract şartlı sözleşme
conditional contract şartlı kontrat
conditional creditor muntazar alacaklı
conditional devise şartlı gayrimenkul vasiyeti
conditional devise koşullu vasiyet
conditional devise şartlı vasiyet
conditional estate şartlı yararlanma hakkı
conditional estate koşula bağlı yararlanma hakkı
conditional gift/grant şartlı hibe
conditional indorsement şartlı ciro
conditional judgment şartlı karar
conditional legacy koşullu vasiyet
conditional legacy şartlı vasiyet
conditional legacy şartlı menkul vasiyeti
conditional pardon şartlı af
conditional release şartlı tahliye
conditional release şartlı salıverilme
conditional release şartlı tahliye
conditional release meşruten tahliye
conditional release şartlı salıverme
conditional release decision şartla tahliye kararı
conditional sale şartla satım
conditional stipulation şartlı taahhüt
conditional stipulation koşullu taahhüt
conditional surrender şartlı teslim
Politics
be conditional upon koşuluna bağlı olmak
conditional bond şartlı tahvil
conditional bond koşullu tahvil
conditional cash transfer for education şartlı eğitim yardımı
conditional cash transfer program koşullu nakit transferi programı
Technical
conditional branch koşullu sapma
conditional branch şartlı sapma
conditional branch instruction koşullu dallanma komutu
conditional branch instruction koşullu sapma komutu
conditional breakpoint koşullu ara verme noktası
conditional breakpoint instruction koşullu ara verme noktası komutu
conditional breakpoint instruction koşullu ara verme noktası
conditional convergence koşullu yakınsaklık
conditional density function koşullu yoğunluk işlevi
conditional distribution koşullu dağılım
conditional equation koşullu denklem
conditional expectation koşullu beklenti
conditional inequality koşullu eşitsizlik
conditional instability koşullu kararsızlık
conditional instruction komut
conditional knowledge duruma dayalı bilgi
conditional probability koşullu ihtimal
conditional probability density function koşullu olasılık yoğunluk işlevi
conditional probability distribution şartlı olasılık dağılımı
conditional proposition koşullu önerme
conditional stability koşullu denge
conditional stability sınırlı denge
conditional statement koşullu önerme
conditional stop instruction koşullu durdurma komutu
conditional test koşullu sınama
conditional testing koşullu sınama
conditional transfer koşullu aktarım
conditional transfer koşullu aktarma
conditional transfer of control denetimin koşullu aktarımı
Computer
conditional address koşullu adres
conditional address koşulla adres
conditional branch koşullu dallanma
conditional branch koşullu sapma
conditional branch instruction koşullu dallanma komutu
conditional branch instruction koşullu sapma komutu
conditional branching koşullu dallanma
conditional breakpoint koşullu ara verme noktası
conditional breakpoint instruction koşullu ara verme noktası komutu
conditional codes koşullu kodlar
conditional compilation koşullu derleme
conditional compilation arguments koşullu derleme değişkenleri
conditional format koşullu biçimleme
conditional instruction koşullu yönerge
conditional jump koşullu atlama
conditional jumps şartlı atlayışlar
conditional probability koşullu olasılık
conditional probability density fu koşullu olasılık yoğunluk işlevi
conditional probability density function koşullu olasılık yoğunluk işlevi
conditional probability distribution koşullu olasılık dağılımı
conditional stability of a linear system doğrusal bir dizgenin koşullu kararlılığı
conditional stop instruction koşullu durdurma komutu
conditional test koşullu sınama
conditional transfer koşullu aktarma
conditional transfer of control denetimin koşullu aktarımı
Informatics
conditional instruction koşullu yönerge
conditional transfer koşullu aktarma
Telecom
conditional access şartlı erişim
conditional access management koşullu erişim yönetimi
conditional access server denetimli erişim sunucusu
conditional access system denetimli erişim sistemi
conditional access table denetimli erişim tablosu
conditional access  service şartlı erişim hizmeti
conditional replenishment şartlı ikmal
conditional routing koşullu yönlendirme
Television
conditional access şartlı erişim
Aeronautic
conditional probability of failure arıza olasılık koşulu
conditional route şartlı rota
Psychology
conditional positive regard koşullu olumlu saygı
Physiology
conditional stimulus şartlı uyartı
Math
conditional and potential symmetry koşullu ve potansiyel simetri
conditional convergence koşullu yakınsaklık
conditional equation koşullu denklem
conditional inequality koşullu eşitsizlik
conditional proposition koşullu önerme
conditional statement koşullu önerme
Statistics
autoregressive conditional heteroscedasticity ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans
autoregressive conditional heteroskedasticity otoregresif koşullu değişen varyans
autoregressive models with changing conditional variances koşullu değişen varyanslı otoregresif modeller
conditional distribution koşullu dağılım
conditional expected value koşullu beklenen değer
conditional failure rate koşullu başarısızlık hızı
conditional probability koşullu olasılık
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity genelleştirilmiş ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans
generalized autoregressive conditional heteroskedasticity genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans
Education
conditional acceptance şartlı kabul
conditional pass sorumlu olarak sınıf geçme
receive a conditional pass şartlı geçmek
receive a conditional pass sorumlu geçmek
regulations for conditional pass examination sorumluluk sınav yönetmeliği
Linguistics
conditional clause koşullu tümcecik
conditional clause şart cümlesi
conditional clause koşul tümceciği
conditional clause koşul yantümcesi
conditional mood koşul kipi
conditional mood şart kipi
truth conditional semantics doğruluk koşullu anlambilim
Meteorology
conditional instability koşullu kararsızlık
conditional instability şartı bağlı kararsızlık
conditional instability şartlı kararsızlık
Military
conditional jump koşullu dallanma
conditional stop koşullu durma