continuously - Türkçe İngilizce Sözlük

continuously

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

"continuously" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
continuously zf. aralıksız
It rained continuously for three days.
Üç gün boyunca aralıksız yağmur yağdı.

More Sentences
General
continuously zf. sürekli
The situation will be monitored continuously and closely.
Durum sürekli ve yakından izlenecektir.

More Sentences
continuously zf. durmaksızın
The north wind blew continuously all day.
Kuzey rüzgarı bütün gün durmadan esti.

More Sentences
continuously zf. devamlı
Trade volumes between the EC and Turkey have continuously increased, with the exception of the contraction of 1999.
AT ve Türkiye arasındaki ticaret hacimleri, 1999’daki daralma hariç tutulursa, devamlı olarak artmıştır.

More Sentences
continuously zf. sürekli olarak
Firstly, we welcome the objective of continuously reducing overall aid allocations.
İlk olarak, genel yardım tahsisatlarının sürekli olarak azaltılması hedefini memnuniyetle karşılıyoruz.

More Sentences
Technical
continuously zf. sürekli olarak
During the war in Yugoslavia, American aircraft continuously bombarded towns, killing civilians.
Yugoslavya'daki savaş sırasında Amerikan uçakları sürekli olarak şehirleri bombalayarak sivilleri öldürdü.

More Sentences
General
continuously zf. harıl harıl
continuously zf. ha babam
continuously zf. biteviye
continuously zf. arasız
continuously zf. vızır vızır
continuously zf. mütemadiyen
continuously zf. ha bire
continuously zf. durmadan
continuously zf. dır dır
continuously zf. ara vermeden
continuously zf. sürekli bazda
Technical
continuously zf. kesilmeksizin

"continuously" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 43 sonuç

İngilizce Türkçe
General
fall abundantly and continuously f. sapır sapır dökülmek
work continuously f. gecesini gündüzüne katmak
talk continuously f. çenesi düşmek
talk continuously f. çenesi durmamak
continuously used s. sürekli kullanılan
continuously present s. en son
continuously present s. en gelişmiş
chattering continuously zf. cır cır
in great quantities and continuously zf. sapır sapır
continuously and noisily zf. har har
Technical
continuously organic-coated steel flat product i. organik madde ile sürekli kaplanmış çelik yassı mamul
continuously cast steel slab i. sürekli dökülmüş çelik yassıkütük
continuously hot-dip i. sürekli sıcak daldırmalı
continuously organic coated steel flat products i. sürekli organik kaplanmış çelik yassı mamuller
continuously variable transmission i. sürekli değişken transmisyon
continuously variable intake valve timing i. sürekli değişken emme supabı zamanlaması
continuously hot-rolled low carbon steel sheet i. sürekli sıcak haddelenmiş düşük karbonlu çelik şerit
continuously differentiable function i. sürekli türevlenebilir fonksiyon
continuously cast steel i. sürekli dökülmüş çelik
continuously hot-rolled uncoated steel plate i. sürekli sıcak haddelenmiş kaplanmamış çelik levha
continuously hot-dip coated strip and sheets of structural steels i. sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış yapı çeliğinden mamul şerit ve levhalar
continuously hot-rolled low carbon steel sheet i. sürekli sıcak haddelenmiş düşük karbonlu çelik levha
continuously cast steel billet i. sürekli dökülmüş çelik kütük
continuously cast steel slab i. sürekli dökülmüş çelik slab
continuously hot-dip coated strip and sheets of low carbon steels i. sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış düşük karbonlu çeliklerden mamul şerit ve levhalar
continuously organic coated s. organik maddeller ile sürekli kaplanmış
continuously cast s. sürekli dökülmüş
continuously hot-dip coated s. sürekli sıcak daldırma ile kaplanmış
Computer
loop continuously until 'esc' expr. 'esc' tuşuna basana kadar dön
loop continuously until 'esc' expr. 'esc' tuşuna basana kadar sürekli dön
Telecom
continuously variable slope delta modulation i. sürekli değişken eğimli delta modülasyonu
Construction
continuously hot-dip zinc coated low carbon steel strip i. soğuk şekillendirme için sürekli sıcak daldırma çinko kaplanmış düşük karbonlu çelik şerit
continuously graded aggregate i. sürekli gradasyonlu agrega
continuously reinforced concrete pavement i. sürekli donatılı beton yol kaplaması
continuously hot-dip zinc coated structural steel strip i. sürekli sıcak daldırma çinko kaplanmış yapı çeliği
continuously hot-dip metal coated steel strip i. sürekli sıcak daldırma metal kaplanmış çelik şerit
Automotive
catalyzed continuously regenerating trap filter i. katalize sürekli rejeneratif tutucu filtre
continuously variable valve timing control system i. sürekli değişken supap zamanlama kontrol düzeni
continuously variable transmission i. sürekli değişken şanzıman
continuously regenerating trap filter i. sürekli rejeneratif tutucu filtre
Math
continuously differentiable function i. sürekli türevlenebilir fonksiyon
Military
continuously computed release point i. sürekli olarak hesaplanan serbest bırakma noktası
continuously set vector i. sürekli duruş vektörü