conventional - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

conventional

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"conventional" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 38 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
conventional s. geleneksel
General
conventional s. itibari
conventional s. basmakalıp
conventional s. göreneksel
conventional s. atomik olmayan
conventional s. uzlaşımsal
conventional s. beylik
conventional s. saymaca
conventional s. ahdi
conventional s. sıradan
conventional s. alışılagelmiş
conventional s. törel
conventional s. konvansiyonel
conventional s. bilinen
Trade/Economic
conventional s. akitten kaynaklanan
conventional expr. akdi
conventional konvansiyonel
conventional içtimai
conventional olgunlaşmış
conventional mukaveleli
conventional sözleşmeye dayanan
Law
conventional i. akitten doğan
Politics
conventional konvensiyonel
Technical
conventional klasik inşaat tarzı
conventional örf ve adetlere uygun
conventional olağan
conventional klasik
conventional klasık
Computer
conventional geleneksel
Automotive
conventional konvansiyonel
Food Engineering
conventional s. alışılagelmiş
conventional yaygın olarak kullanılan
Linguistics
conventional uzlaşımsal
conventional saymaca
Environment
conventional konvansiyonel
Military
conventional törel
conventional yapılagelmiş
conventional konvansiyonel

"conventional" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 155 sonuç

İngilizce Türkçe
General
conventional weapons i. klasik silahlar
conventional drive i. konvansiyonel tahrik
conventional house i. geleneksel konut
conventional weapon i. konvansiyonel silah
conventional weapons i. konvansiyonel silahlar
conventional sign i. uzlaşmalı işaret
conventional tyre i. konvansiyonel lastik
conventional export i. geleneksel ihracat
conventional wisdom i. aklıselim
conventional wisdom i. sağduyu
conventional message traffic i. olağan mesaj trafiği
conventional technique i. geleneksel yöntem
conventional technique i. göreneksel yöntem
conventional wisdom i. halk arasındaki yaygın inanış
conventional wisdom i. halk arasındaki inanış
the conventional/received wisdom i. genelgeçer bilgi
conventional warfare i. nükleer silah kullanılmayan savaş
conventional justice system i. geleneksel adalet sistemi
general conventional i. örfiye-i amme
Trade/Economic
conventional interest i. akdi faiz
conventional tariff i. akdi gümrük tarifesi
conventional tariff system i. akdi tarife sistemi
conventional tariff system sözleşmeli tarife sistemi
conventional tariff uluslararası anlaşmadan doğan gümrük tarifesi
conventional true value (of a quantity) konvansiyonel gerçek değer
conventional loan ipotek karşılığı kredi
conventional option konvansiyonel opsiyon
conventional interest sözleşmeyle belirlenen faiz
conventional distribution model geleneksel dağıtım modeli
conventional historical cost accounting konvensiyonel tarihi maliyet muhasebesi
conventional marketing geleneksel pazarlama
conventional marketing konvansiyonel pazarlama
Law
conventional tariff system i. akdi tarife sistemi
conventional subrogation i. akdi halefiyet
conventional obligation i. akdi vecibe
conventional obligation i. akitten doğan borç
conventional penalty cezai şart
conventional heir itibari mirasçı
conventional subrogation sözleşmeye dayalı halefiyet
conventional obligation sözleşmeden doğan borç
conventional obligation sözleşmesel yükümlülük
conventional subrogation sözleşmesel halefiyet
Politics
treaty on conventional armed forces in europe i. avrupa'da konvansiyonel kuvvetler antlaşması
textile committee (conventional regime) tekstil komitesi (konvansiyonel rejim)
conventional weapons konvansiyonel silahlar
nato high-level task force on conventional arms control nato konvansiyonel silah kontrolü üst düzey görev gücü
Institutes
conventional armed forces in europe treaty i. avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması
conventional arms exports working group konvansiyonel silahlar dışsatım çalışma grubu
Technical
conventional true value of a quantity i. bir büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değeri
conventional equipment klasik donatı
conventional efficiency konvensiyonal verim
conventional equipment klasik ekipman
conventional steering standart direksiyon
conventional wiring klasik kablo bağlantısı
conventional mass per volume klasik birim hacim kütlesi
conventional solid konvansiyonel katı
conventional method geleneksel yöntem
conventional method klasik metot
conventional forging genelleşmiş dövme
conventional fibre-reinforced concrete genelleşmiş elyaf destekli beton
conventional stress genelleşmiş gerilim
conventional techniques genelleşmiş yöntemler
conventional weapons genelleşmiş silahlar
conventional strain genelleşmiş gerinim
conventional milling genelleşmiş frezeleme
conventional loading konvansiyonel yükleme
conventional determination of non-volatile matters uçucu olmayan maddelerin klasik metotla tayini
conventional energy geleneksel enerji
conventional energy resources geleneksel enerji kaynakları
conventional power plant geleneksel elektrik santralı
conventional surveying techniques geleneksel ölçme teknikleri
conventional energy konvansiyonel enerji
conventional flexural stiffness geleneksel bükülme sertliği
conventional pressing time geleneksel sıkıştırma süresi
conventional working life geleneksel işlev ömrü
Computer
conventional true value of a quantity i. bir büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değeri
conventional system geleneksel sistem
conventional memory standart bellek
conventional keyboard standart klavye
conventional message traffic olağan mesaj trafiği
conventional memory geleneksel bellek
conventional equipment klasik donatı
conventional equipment klasik ekipman
conventional network protection system geleneksel ağ koruma sistemi
Informatics
conventional set theory klasik küme teorisi
Textile
conventional fabric softeners konvansiyonel kumaş yumuşatıcılar
Construction
ceramic conventional geleneksel seramik
conventional design geleneksel tasarım
conventional strength klasik dayanım
conventional asphalt geleneksel asfalt
Automotive
conventional drive konvansiyonel tahrik
conventional tyre konvansiyonel lastik
low volatility conventional gasoline düşük uçuculuğa sahip konvansiyonel benzin
conventional gasoline konvansiyonel benzin
Aeronautic
conventional landing weight konvansiyonel iniş yükü
conventional landing weight cl yükü
conventional take off weight konvansiyal kalkış ağırlığı
Medical
conventional radiation therapy konvansiyonel klasik radyoterapi
conventional myomectomy geleneksel miyomektomi
conventional cytogenetic analysis klasik sitogenetik analiz
conventional and modified ultrafiltration techniques konvansiyonel ve modifiye ultrafiltrasyon teknikleri
conventional polysomnographic examination klasik polisomnografik inceleme
conventional surgery konvansiyonel cerrahi
conventional ultrafiltration konvansiyonel ultrafiltrasyon
conventional pulmonary angiography konvansiyonel pulmoner anjiografi
conventional mammography konvansiyonel mamografi
conventional mechanical ventilation konvansiyonel mekanik ventilasyon
conventional medicine geleneksel tıp
conventional physical therapy konvansiyonel fizik tedavisi
Psychology
conventional level geleneksel düzey
Dentistry
conventional glass-ionomer cement geleneksel cam iyonomer siman
Printing
conventional drying geleneksel kurutma
Food Engineering
conventional foods konvansiyonel gıdalar
Chemistry
conventional military chemical konvansiyonel askeri kimyasal
conventional monomer formulation geleneksel monomer formülasyonu
Biology
conventional farming regime geleneksel tarım rejimi
Agriculture
conventional tillage i. alışılmış toprak işleme
conventional tillage geleneksel toprak işleme
conventional agriculture system geleneksel tarım sistemi
conventional agriculture geleneksel tarım
conventional agricultural practices geleneksel ziraat uygulamaları
conventional agricultural practices geleneksel tarım uygulamaları
conventional agricultural practices geleneksel zirai uygulamalar
conventional agricultural practices geleneksel tarımsal uygulamalar
Environment
conventional activated sludge system konvansiyonel aktif çamur arıtma sistemi
Geology
conventional theory geleneksel teori
conventional theory geleneksel yöntem
Military
treaty on conventional armed forces in europe i. avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması
conventional armed forces in europe i. avrupa silahlı konvansiyonel kuvvetleri
conventional armed forces in europe treaty i. avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması
conventional armed forces in europe treaty i. avrupa’daki konvansiyonel silahlı kuvvetler antlaşması
conventional armaments and equipment subject to the treaty i. antlaşma kapsamındaki silah ve araç
conventional armaments and equipment limited by the treaty i. antlaşmayla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve araç
un register of conventional arms i. bm konvansiyonel silah tescili
conventional bomb nükleer başlıksız patlayıcı
limited conventional war sınırlı konvansiyonel harp
limited conventional war sınırlı klasik harp
advanced conventional ammunition geliştirilmiş klasik cephane
improved conventional munition geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat
improved conventional ammunition geliştirilmiş klasik cephane
improved conventional munitions geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat
conventional sign harita işareti
conventional mine konvansiyonel mayın
conventional gear klasik tip iniş takımı
conventional arms exports working group konvansiyonel silahlar dışsatım çalışma grubu
conventional weapon konvansiyonel silah
conventional mine klasik mayın
conventional weapons konvansiyonel silahlar
conventional forces klasik kuvvetler
stationed conventional armed forces konuşlu konvansiyonel silahlı kuvvetler
conventional weapons klasik silahlar
jet conventional-low altitude bombing system jet konvansiyonel alçak irtifa bombalama sistemi
conventional forces konvansiyonel kuvvetler
conventional ammunition storage area konvansiyonel mühimmat depolama bölgesi
conventional bomb klasik bomba