hücre kinetik çalışmalarında kullanılan bir cihaz - Türkçe İngilizce Sözlük