interchange - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

interchange

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"interchange" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 50 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
interchange i. takas
interchange i. değişme
interchange f. takas etmek
interchange f. değiştirmek
interchange f. yer değişmek
interchange f. değiş tokuş etmek
General
interchange i. değiştirme
interchange i. nöbetleşme
interchange i. mübadele
interchange i. mukabele
interchange i. değişme
interchange i. değiş tokuş etme
interchange i. aktarma
interchange i. takas
interchange i. değiş tokuş
interchange i. alışveriş
interchange i. arasında değişim
interchange i. kavşak
interchange i. köprülü kavşak
interchange i. değiştirme
interchange f. mübadele etmek
interchange f. değiştirmek
interchange f. aktarmak
interchange f. değiş tokuş etmek
interchange f. değiştokuş etmek
interchange f. takas etmek
interchange f. yer değişmek
interchange f. birbirinin yerine geçmek
Trade/Economic
interchange i. değiş tokuş
interchange i. mübadele
interchange i. trampa
Technical
interchange i. birbirinin yerini alma
interchange i. birbiri ile değiştirme
interchange i. değişme
interchange i. değişim
interchange i. değiş-tokuş
interchange i. karşılıklı değişme
interchange i. kavşak
interchange i. katlı kavşak
interchange i. köprülü kavşak
interchange i. takas
interchange i. üst ve alt geçit
interchange f. değiştokuş etmek
interchange f. değiş tokuş yapmak
interchange f. karşılıklı almak ve vermek
interchange f. takas etmek
interchange f. yerlerini değiştirmek
Automotive
interchange i. alt geçit
interchange i. otoyol kavşağı
interchange i. üst geçit

"interchange" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 87 sonuç

İngilizce Türkçe
General
american standard code for information interchange i. bilgi değişimi için amerikan standart kodu
electronic data interchange i. elektronik bilgi değiştirme
information interchange i. bilgi alışverişi
electronic data interchange i. elektronik veri değiştirme
american standard code for information interchange i. bilgi alışverişi için amerikan standart kodu
american national standard code for information interchange i. bilgi alış verişinde kullanılan amerikan ulusal standart kodu
Phrasals
interchange with f. -ile değiş tokuş etmek/değiştirmek
interchange with (someone or something) f. (birini/bir şeyi biriyle/bir şeyle) değiştirmek
interchange with (someone or something) f. (birinin/bir şeyin) yerine (birini/bir şeyi) koymak
Trade/Economic
electronic data interchange i. elektronik veri değişimi
electronic data interchange (edi) i. elektronik veri değişimi
air/sea interchange i. hava/deniz yolu dönüşümlü taşıma
credit interchange center i. kredi bilgi merkezi
air/sea interchange i. taşıma şirketleri arasında yapılan anlaşma
trade data interchange i. ticari veri değişimi
Politics
interchange of data between administrations i. yönetimler arası veri değişimi
Institutes
american standard codes for information interchange i. bilgi değişimi için amerikan standart kodlama sistemi
interchange of data between administrations i. yönetimlerarası veri alışverişi
Technical
document interchange architecture i. belge değişim mimarisi
Document Interchange architecture i. Belge Değiştokuş mimarisi
interchange system i. birbiriyle değişme sistemi
interchange ability i. değiştirebilirlik
rotary interchange i. dönel katlı kavşak
energy interchange i. enerji değişimi
electronic design interchange format i. elektronik tasarım değişim formatı
heat interchange i. ısı değişimi
interchange of heat i. ısı alış verişi
heat interchange i. ısı değiştirimi
heat interchange i. ısıl denge
interchange ramp i. köprülükavşak rampası
interchange site i. köprülü kavşak yeri
heat interchange i. termal denge
media interchange in medical imaging communications i. tıbbi şekillendirme iletişimlerinde medya değişimi
data interchange format i. veri değişim biçimi
time slot interchange i. zaman dilimi değiştokuşu
Computer
document interchange architecture i. belge değiştokuş mimarisi
information interchange i. bilgi takası
representation of numerical values in character strings for information interchange i. bilgi değişimi için sayısal değerlerin karakter dizileri ile gösterimi
file interchange format i. dosya takas biçimi
electronic data interchange i. elektronik ortamda data transferi
data interchange on flexible disk cartridges i. esnek disk kartuşları üzerinde veri değişimi
electronic design interchange format i. elektronik tasarım değişimi formatı
graphic interchange format i. grafik alışveriş biçimi
graphic interchange format i. grafik değişim biçimi
data interchange format for simulated and measured data i. ölçülmüş ve simüle edilmiş veri için veri değişim formatı
data elements and interchange formats i. veri elemanları ve değişim formatları
data interchange i. veri değişimi
data interchange format i. veri takas biçimi
data interchange format i. veri değiştokuş biçimi
riff (resource interchange file format) kısalt. kaynak dosya takas biçimi
disa (data interchange standards association) kısalt. veri değişimi standartları kurumu
Informatics
american standart code for information interchange i. amerikan bilgi-değişim standart kodu
document interchange architecture i. belge değiştokuş mimarisi
interchange file i. bilgi alışveriş dosyası
interchange format i. bilgi alışveriş biçemi
electronic data interchange i. elektronik veri alışverişi
electronic design interchange format i. elektronik tasarım değişimi formatı
graphics interchange format i. grafik değişim biçemi
extended binary-coded decimal interchange code i. genişletilmiş ikili kodlanmış onlu sistem
data interchange i. veri değiştokuş
data interchange format i. veri değişim biçimi
data interchange format i. veri değiştokuş biçemi
time slot interchange i. zaman dilimi değiş tokuşu
Telecom
interchange circuit i. ara değişim devresi
interchange file i. bilgi alışveriş dosyası
electronic data interchange i. elektronik veri değişimi
enhanced binary interchange format i. geliştirilmiş ikili değişim biçimi
extended binary coded decimal interchange code i. genişletilmiş ikili kodlu ondalık ara değişim kodu
graphics interchange format i. grafik değişim biçimi
binary-coded decimal interchange code i. ikili kodlu ondalık ara değişim kodu
binary interchange format i. ikili değişim biçimi
zero byte time slot interchange i. sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu
trade electronic data interchange system i. ticari elektronik veri değişim sistemi
data interchange format i. veri değiştokuş biçimi
data interchange i. veri değiştokuşu
time slot interchange i. zaman dilimi değiş tokuşu
Automotive
stack interchange i. katlı kavşak
trumpet interchange i. trompet kavşak
electronic data interchange for administration i. yönetim, ticaret ve ulaşım için elektronik veri değişimi
Aeronautic
interchange coefficients i. değiştirme katsayıları
online data interchange i. online bilgi değişimi
automated air ground data interchange i. otomatik hava yer bilgi değişimi
Medical
hamburger interchange i. hamburger olayı
Math
particle-antiparticle interchange i. particle-antiparticle interchange
Military
information interchange i. bilgi değişimi
american standard code of information interchange i. bilgi değişimi için amerikan standart kodu
inspection interchange agreement i. muayene mübadele anlaşması