lojistik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

lojistik"lojistik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 4 sonuç

Türkçe İngilizce
General
lojistik logistics i.
Trade/Economic
lojistik logistical
lojistik logistic
Philosophy
lojistik logistic

"lojistik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 125 sonuç

Türkçe İngilizce
General
lojistik destek planı logistics support plan i.
lojistik dağılım logistic distribution i.
lojistik sanatı logistics i.
lojistik yardım logistic assistance i.
lojistik köy freight village i.
lojistik depo logistic warehouse i.
lojistik olarak logistically zf.
Slang
lojistik nedenlerle seyahat eden taşıma şirketi personeli deadhead
Trade/Economic
lojistik yönetim logistic management
lojistik ve risk idaresi direktörü director of facilities and risk management
lojistik destek logistic support
lojistik meblağ logistic assessment
satınalma ve lojistik sorumlusu purchasing and logistics supervisor
lojistik satın alma ek masrafları additional costs logistics trading
lojistik fonksiyonlar logistic functions
lojistik sorumlusu logistics supervisor
satınalma ve lojistik müdürü purchasing and logistics manager
lojistik departmanı logistics department
lojistik maliyetler logistic costs
tersine lojistik reverse logistics
entegre lojistik destek integrated logistic support (ils)
lojistik şirketi/firması logistics company
sözleşmeli lojistik contract logistics
lojistik uzmanı logistics specialist
lojistik depo sorumlusu logistics warehouse manager
lojistik depo müdürü logistics warehouse manager
lojistik planlama logistic planning
Politics
onaylanmış kuruluşlara lojistik destek notified bodies logistics support
altyapı ve lojistik ofisi office for infrastructure and logistics
Institutes
batı avrupa birliği lojistik grubu western european logistics group
sistem projeleri ve lojistik müsteşar yardımcılığı deputy undersecretariat of system projects and logistics
lojistik dairesi department of logistics
Technical
ters lojistik reverse logistics
Traffic
lojistik işletmecisi logistics operator
Railway
lojistik müdürü logistics director
lojistik şefi logistics chief gar
lojistik memuru logistics officer
Medical
lojistik destek logistic support
lojistik regresyon analizi logistic regression analysis
perioperatif değişkenlerin multivaryant lojistik regresyon analizi multivariate logistic regression analysis of perioperative variables
Statistics
log-lojistik dağılım log-logistic distribution
lojistik dağılım logistic distribution
lojistik eğri logistic curve
lojistik süreç logistic process
lojistik regresyon logistic regression
demografik değişkenlerin multivaryant lojistik regresyon analizi multivariate logistic regression analysis of demographic variables
tek değişkenli binary lojistik regresyon analizi univariate binary logistic regression analysis
koşulsuz lojistik regresyon unconditional logistic regression
lojistik regresyon logistic regression
Linguistics
lojistik eğri logistic curve
Environment
nükleer lojistik hareket nuclear logistic movement
Military
taktik-lojistik grup tac log group
tümen lojistik harekat merkezi division logistical operation centre
uluslararası lojistik işbirliği international cooperative logistics
uluslararası lojistik international logistics
yüzer lojistik destek afloat logistic support
üs lojistik komutanlığı base logistic command
uluslararası lojistik destek international logistic support
namsa lojistik uluslararası işbirliği programı international logistics cooperation of namsa
menzil ön bölgesi lojistik komutanlığı advance logistical command
nato lojistik kursları nato logistics courses
nükleer lojistik intikal nuclear logistic movement
müttefik lojistik yayını allied logistic publication
müşterek lojistik cooperative logistics
savunma lojistik ajansı defence logistics agency
silah sistemi lojistik subayı weapon system logistic officer
savunma perakende iç hizmet lojistik desteği defence retail inter service logistic support
sınıf lojistik destek kabiliyetleri service peculiar logistics capabilities
deniz ileri lojistik sahası naval forward logistic site
deniz ileri lojistik destek sahası naval advanced logistic support site
c tipi lojistik komutanlık type c mission logistical command
entegre lojistik destek sistemi integrated logistic support system
entegre lojistik destek integrated logistic support
hava kuvvetleri lojistik komutanlığı air force logistics command
hava lojistik komutanlığı air logistics command
hava lojistik nakliye hizmeti logair
hava lojistik desteği air logistic support
hava lojistik destek harekatı air logistic support operation
ileri lojistik üssü forward logistic site
kara kuvvetleri lojistik ana kısmı malzemesi army wholesale material
kıyı lojistik destek kıtası deniz birliği komutanı beachmaster
kıyı lojistik destek kıtası deniz birliği beachmaster unit
kıyı lojistik destek kıtası beach group
kıyı lojistik destek kıtası shore party
kıyı lojistik destek timi shore party team
kara kuvvetleri lojistik ana kısmı army wholesale logistics
kıyı lojistik destek grubu shore party group
kara kuvvetleri lojistik sistemi army logistics system
lojistik başkanlığı logistics division
lojistik destek yükü support cargo
lojistik neticeler testi logistic implications test
lojistik kıyı harekatı logistics over the shore operations
lojistik komutanlığı logistics command
lojistik kıyı harekatı over the beach operations
lojistik durum muhakemesi logistic estimate of the situation
lojistik yardım logistic assistance
lojistik verim ölçümü ve değerlendirme sistemi logistic performance measurement and evaluation system
lojistik tesisler logistical installations
lojistik ikmal yolları logistic routes
lojistik balistik şebekesi logbalnet
lojistik eki logistics annex
lojistik faaliyetler logistic activities
lojistik destek gemisi logistic support ship
lojistik ve idari destek logistic and administrative support
a tipi lojistik komutanlık type a mission logistical command
lojistik başkanlığı supply division
lojistik destek unsuru logistic support element
lojistik ikmal aracı logistic supply vehicle
lojistik başkanı director of logistics
lojistik durum tahmini logistic estimate of the situation
lojistik destek logistic support
lojistik başkanlığı logistics department
lojistik verim ölçümü ve değerlendirme sistemi logistical performance measurement and evaluation system
lojistik bilgi işlem sistemi logistic information processing system
lojistik destek görevi logistics support function
lojistik kaynak yardımı reallocation of resources
lojistik değerlendirme logistic assessment
birleşik lojistik destek combined logistic support
birleştirilmiş lojistik destek unified logistic support
batı avrupa birliği lojistik grubu western european logistics group
b tipi lojistik komutanlık type b mission logistical command
genel kurmay lojistik ikinci başkanı deputy chief of staff for logistics
lojistik subayı logistics officer
kara kuvvetleri lojistik komutanlığı land forces logistics command
taktik lojistik grup tactical-logistical group