meter - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

meter

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"meter" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
meter i. sayaç
meter i. metre
General
meter f. saat ile ölçmek
meter i. vezin
meter i. saat
meter i. şiir vezin
meter i. metre
meter i. ölçü
meter i. gösterge
meter i. ölçer
meter i. ölçme aygıtı
meter i. radyoaktif aerosolölçer
Technical
meter ölçer
meter sayaç
meter ölçmek
meter ölçüm cihazı
meter birim uzunluk
meter birim ölçer
Textile
meter metre
Automotive
meter metre
meter metreyle ölçmek
meter ölçme aygıtı
Medical
meter ölçüm cihazı
Linguistics
meter ölçü (şiirde)
meter şiirde ölçü
meter ölçü
Meteorology
meter metre
Music
meter ölçü

"meter" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
seal the meter f. sayacı mühürlemek
read the gas meter f. sayaç okumak
read a meter f. sayaç okumak
read the meter f. sayacı okumak
keep the meter running f. taksimetreyi açık tutmak
keep the meter running f. taksimetreyi açık bırakmak
leave the meter running f. taksimetreyi çalışır bırakmak
leave the meter running f. taksimetreyi açık tutmak
leave the meter running f. taksimetreyi açık bırakmak
multi meter i. avometre
parking meter i. parkmetre
gravity meter i. gravimetre
electric meter i. elektrik saati
exposure meter i. ışıkölçer
light meter i. ışıkölçer
venturi meter i. ventüri ölçer
gravity meter i. ağırlık ölçer
kilogram meter i. kilogram metre
parking meter i. park saati
flow meter i. debimetre
light meter i. pozometre
modulation meter i. modülometre
light meter i. ışık ölçer
parking meter i. otopark sayacı
output meter i. çıktıölçer
gas meter i. gaz sayacı
gas meter i. gaz saati
flow meter i. akışölçer
exposure meter i. pozometre
phase meter i. fazmetre
bellows gas meter i. havagazı sayacı
gas meter i. havagazı saati
vacuum meter i. vakummetre
water meter i. su sayacı
light meter i. fotometre
current meter i. sayaç
square meter i. metrekare
electricity meter i. elektrik sayacı
syllabic meter i. hece vezni
gravity meter i. yerçekimölçer
cubic meter i. metre küp
square meter i. metre kare
electrodynamic meter i. elektrodinamik enerjiölçer
reverberation meter i. yansımaölçer
overpressure meter i. aşırı basınç ölçer
water meter i. su saati
content meter i. içerikölçer
density-meter i. yoğunlukölçer
parking meter i. otopark saati
square-meter calculation i. metrekare hesaplama
meter sealing i. sayaç mühürleme
natural gas meter i. doğalgaz sayacı
square-meter calculation i. metrekare hesaplaması
natural gas meter i. doğal gaz sayacı
running meter i. metretül
postage meter i. posta ücretini basan cihaz
tomish-meter i. adım ölçer
tomish-meter i. adımölçer
utility meter i. sayaç
meter range i. metre aralığı
meter reading i. sayaç okuma
meter reader i. sayaç okuyucu
meter reader i. sayaç okuma görevlisi
prepaid meter i. ön ödemeli sayaç
per square meter zf. metrekare başına
20-meter intervals zf. 20 metre aralarla
Speaking
keep the meter running taksimetreyi açık tut
keep the meter running taksimetreyi açık bırak
leave the meter running taksimetreyi açık bırak
leave the meter running taksimetreyi açık tut
leave the meter running taksimetreyi çalışır bırak
Slang
meter maid amerika'da yanlış yerlere park edenlere ceza kesen patenli trafik görevlisi kadın
Technical
flow meter debi ölçer
heterodyne frequency meter heterodin frekansmetre
electronic frequency meter elektronik frekansmetre
force meter kuvvet ölçer
output power meter çıkış güç ölçeri
resource meter kaynak ölçer
reactive energy meter tepkin enerji ölçeri
gas meter gaz ölçer
alpha survey meter alfametre
pore water pressure meter boşluk suyu basınçölçeri
sound level meter ses düzeyi ölçü cihazı
venturi meter venturi metre
charge pressure meter turbo basıncı göstergesi
electronic phase meter elektronik faz ölçme aleti
ampere meter ampermetre
watt meter watt metre
water meter su saati
fuel flow meter yakıt akım ölçeri
voltage meter voltmetre
dose rate meter doz derecesi ölçeri
standing wave meter duran dalga ölçeri
colour temperature meter renk sıcaklık ölçeri
digital frequency meter sayısal frekansmetre
power factor meter güç faktörü ölçer
r meter r metre
velocity meter hızölçer
thermocouple meter termokuple metre
watt meter watt ölçer
water meter bir boruda akan suyun miktarını ölçen ve kaydeden cihaz
active energy meter etkin enerji ölçeri
gas meter havagazı sayacı
eutron ambient dose equivalent meter nötron ortam doz eşdeğer ölçeri
mercury volumetric meter civalı hacim ölçer
sound level meter ses düzeyi ölçme cihazı
gamma meter gama sayacı
electromechanical frequency meter elektromekanik frekans metre
ph meter ph metre
subscriber's meter telefon konuşma sayacı
volumetric meter hacim ölçer
heat meter ısı ölçer
cubic meter metre küp
resistance meter dirençölçer
vibration meter titreşim ölçer
kilowatt hour meter kilovat saat metre
strain meter streyin metre
trip meter günlük kilometre sayacı
pocket exposure meter cep dozimetresi
trip meter kit günlük kilometre sayacı kiti
fluid meter sıvı sayacı
gamma meter gamametre
silt meter siltmetre
meter counter metre sayacı
audio level meter desibel ölçer
revenue meter sayaç
flow meter akış ölçer
beta meter betametre
meter flume ölçü kanalı
strain meter deformasyon ölçer
subscriber's meter kontör
pressure meter basınçölçer
water flow meter su sayacı
square meter metre kare
electronic pore pressure meter elektronik boşluk suyu basınç ölçeri
depth meter derinlik ölçer
electric meter elektrik sayacı
cavity frequency meter boşluk frekansmetresi
compression meter manometre
condensate meter kondens sayacı
area meter yüzey veya alan ölçmeye yarayan cihaz
gas meter gazölçer
fuel flow meter yakıt sayacı
bellows gas meter körüklü havagazı sayacı
load meter yük ölçüm cihazı
coolant level meter soğutma suyu seviye göstergesi
current meter akım ölçer
tensi meter tansimetre
pocket meter cep göstergesi
radiation meter radyasyonmetre
integrating meter belirli bir zaman sürecinde ölçülen değerleri toplayan cihaz
frequency meter frekans ölçer
hour meter saat ölçer
evaporative meter buharlaşma miktarını ölçer
ampere hour meter amper saat metre
sonic water level meter sonik su seviye ölçü cihazı
polluted well level meter kirli kuyu seviye ölçü cihazı
ampere meter akımölçer
phase meter faz metre
meter bypass valve sayaç baypas valfi
meter cabinet ölçek kabini
water meter su sayacı
venturi meter venturi debiölçeri
air contamination meter atmosfer kirlilik ölçeri
airflow meter akışölçer
batch meter harmanölçer
batch water meter harman suyu ölçeri
batch meter harmansayar
beryllium content meter berilyum içerik ölçer
beryllium prospecting meter berilyum arayıcısı
reverberation meter yansımaölçer
cover meter paspayı ölçer
heat meter ısıölçer
heat flow meter ısı akışölçeri
coal ash content meter kül içerikölçeri
consistency meter kıvamölçer
heat flow meter ısı sayacı
density meter yoğunlukölçer
transmission thickness meter iletimli kalınlık ölçer
phase meter evreölçer
phase meter fazmetre
transmission density meter iletimli yoğunlukölçer
current meter amperölçer
current meter akmtıölçer
current meter muline
current meter akımölçer
noise meter gürültüölçer
moisture meter nemölçer
vibration meter titreşimölçer
vibration meter vibrometre
moisture meter rutubet ölçer
exposure meter iyon dozölçeri
exposure meter ışıkölçer
exposure meter pozometre
gasflow meter gaz akışölçeri
flow meter akışölçer
gasflow meter gaz sayacı
frequency meter frekansölçer
gas meter gaz saati
flow meter debimetre
automatic level meter otomatik düzeyölçer
gas meter gaz sayacı
frequency meter sıklıkölçer
gas flow meter gaz akış ölçeri
ampere-hour meter amper-saat metre
beta back-scatter thickness meter beta geri saçılmalı kalınlıkölçer
ground-speed meter yer-hız ölçeri
kilogramme-meter squared kilogram-metre kare
hot-wire meter kızgın telli sayaç
field-intensity meter alan şiddeti ölçer
fuel-flow meter yakıt akış hızı ölçeri
gas-pressure meter gaz basınç ölçeri
constriction rate-of flow meter debi ölçüm daraltması
kilowatt-hour meter kilovat saat metre
sounding-level meter ses düzeyi ölçer
volt-ampere hour meter volt-amper saat metre
meter-ampere metre-amper
volt-ampere meter volt-amper metre
watt-hour meter wattsaat ölçer
watt-hour meter vatsaatölçer
watt-hour meter vat-saat metre
gravity meter gravimetre
gravity meter yerçekimölçer
humidity meter nemölçer
gamma meter gama radyasyon ölçeri
frequency meter frekansmetre
flow meter dış debi algılayıcı
power factor meter güç faktör ölçeri
retardation meter yavaşlama ölçümü
radiation meter ışınımölçer
kilogram-meter kilogram-metre
watt meter wattmetre
light meter fotometre
light meter ışıkölçer
level meter düzeyölçer
watt meter wattölçer
modulation meter kiplenimölçer
luminance meter parlaklıkölçer
meter stop giriş vanası
modulation meter modülometre
photoelectric exposure meter fotoselli pozometre
ph-meter ph-ölçer
ph-meter ph-metre
rotary piston meter rotatif pistonlu saat
ph meter sertlikölçer
period meter devirölçer
photoelectric exposure meter ışıkgözlü ışıkölçer
ratio meter oranölçer
thickness meter kalınlıkölçer
thorium content meter toryum içerik ölçeri
whole-body radiation meter vücut ışınımölçeri
uranium content meter uranyum içerikölçeri
tissue activity meter doku etkinlikölçeri
meter sealing sayaç mühürleme
natural gas meter tabi gaz sayacı
natural gas meter doğal gaz sayacı
drift meter derivometre
soil moisture meter toprak rutubet ölçer
soil moisture meter toprak nem ölçer
moisture meter nem ölçer
sound level meter ses seviye ölçeri
sound level meter ses seviyesi ölçme aleti
linear meter lineer metre
trip meter kilometre sayacı
trip meter seyahat sayacı
flicker meter kırpışma ölçer
sound level meter ses seviyesi ölçer
direct connected alternating current static watt-hour meter doğrudan bağlı alternatif akım aktif enerji sayacı
conductivity meter iletkenlik ölçer
specific resistance meter özel direnç ölçer
impedance meter empedansmetre
conductance meter iletkenlik ölçer
conductance meter yalıtım direnci ölçer
flow meter assembly debi metre montajı
torque meter torkmetre
torque meter buruölçer
heat flow meter method ısı akış ölçer metodu
meter- kilogram-second metre kilogram saniye
film-thickness meter film kalınlık ölçeri
measurement by heat flow meter method ısı akış metre metodu kullanarak ölçme
electromechanical meter elektromekanik sayaç
level meter seviye ölçer
peak programme meter tepe program seviye ölçeri
capacitance meter kapasitansmetre
oscillation-type density meter osilasyon tip yoğunluk ölçer
clamp meter pens ampermetre
ph meter with a glass and silver reference combined electrode cam ve gümüş referans bileşik elektrotlu ph metre
performance of electromagnetic flow-meter elektromanyetik debi ölçerin performansı
meter sensitivity metre hassasiyeti
dose area product meter doz alan çarpım ölçeri
variable area flow meter değişken alanlı akış ölçer
fibre optic power meter fiber optik güç ölçme cihazı
rotary displacement gas meter döner deplasmanlı gaz sayacı
electricity meter elektrik sayacı
meter reading sayaç okuması
electromagnetic flow-meter elektromanyetik debi ölçer
guarded hot plate and heat flow meter method mahfazalı sıcak plaka ve ısı akış sayacı metodu
turbine gas meter with mechanical indicating device mekanik gösterge tertibatlı türbin tipi gaz sayacı
optical power meter optik güç ölçer
steam flow meter buhar debimetresi
active energy meter aktif enerji sayacı
active energy meter aktif enerji ölçeri
power meter güç ölçer
oil flow meter yağ debimetresi
casing expansion meter gövde genleşme ölçeri
smoke-density meter duman yoğunluğu ölçeri
reed-type frequency meter dilli frekansmetre
air-flow meter hava debimetresi
filtered optical power meter filtreli optik güç ölçer
diaphragm gas meter diyaframlı gaz sayacı
power clamp meter elektrikli pens ampermetre
static meter statik sayaç
share meter pay ölçer
frequency meter of pointer and vibrating-reed type ibreli ve titreşen dilli frekansmetre
volumetric measurement by turbine meter system türbinmetre sistemi ile hacmin ölçülmesi
dose rate meter doz hızı ölçer
kilonewton/square meter kilonewton/metrekare
meter board sayaç panosu
heat flow meter ısı akış sayacı
dual-tariff meter çift tarifeli sayaç
mechanical meter mekanik sayaç
prepaid water meter ön yüklemeli su sayacı
meter water column (mwc) metre su sütunu (mss)
multi-rate meter çoklu tarifeli sayaç
laser distance meter lazer mesafe ölçer
rotary meter rotary tip gaz sayacı
electrical resistance moisture meter elektrik dirençli nem ölçer
underwater current meter sualtı akım ölçeri
linear meter metretül
meter box sayaç panosu
Computer
slide meter slayt metre
slide meter slayt ölçer
line/cd meter hat/cd ölçer
system resource meter sistem kaynak ölçeri
voice meter ses ölçer
voice input meter ses giriş ölçer
wavetbl meter dalgatablo ölçer
wave output meter dalga çıkış ölçer
vu meter vu metre
wave meter dalga ölçer
cd input meter cd giriş ölçer
battery meter akü ölçeri
cd meter cd ölçer
aux input meter aux giriş ölçer
cd audio input meter cd sesi giriş ölçer
aux meter aux ölçer
digital frequency meter sayısal sıklıkölçer
frequency meter frekansölçer
frequency meter sıklıkölçer
induction meter doğuşturumölçer
line meter hat ölçer
mic meter mik ölçer
mic input meter mik giriş ölçer
mix meter kar ölçer
modulation meter kiplenimölçer
mix input meter mik giriş ölçer
microphone input meter mikrofon giriş ölçer
noise meter gürültüölçer
power meter akü ölçer
phase meter evreölçer
power meter güç ölçer
reactive power meter tepkin güçölçer
recording input meter kayıt giriş ölçer
record meter kayıt ölçer
recording meter kayıt metre
ratio meter oranölçer
integrating flow meter toplamölçer
integrating flow meter toplar sayaç
line-in/cd input meter gelen hat/cd giriş ölçer
b-wave meter b-dalga ölçer
line-in input meter gelen hat giriş ölçer
vu-meter vu-meter
ratio-meter oranölçer
watt-hour meter wattsaatölçer
Informatics
ampere-hour meter amper-saat ölçer
sound level meter ses düzeyi ölçeri
Telecom
cavity frequency meter boşluk frekans ölçeri
Electric
electric watthour meter elektrik sayacı
vibration frequency meter titreşim frekans metresi
thermocouple meter termokupl metre
dose rate meter doz derecesi ölçeri
digital frequency meter sayısal frekansmetre
digital frequency meter sayısal sıklıkölçer
electromechanical frequency meter elektromekanik frekans metre
electronic phase meter elektronik faz ölçme aleti
electric meter elektrik sayacı
electronic frequency meter elektronik frekansmetre
heterodyne frequency meter heterodin frekansmetre
electrodynamic meter elektrodinamik enerjiölçer
electricity meter elektrik sayacı
microvolt meter mikrovoltmetre
output power meter çıkış güç ölçeri
subscriber's meter kontör
subscriber's meter telefon konuşma sayacı
static meter statik sayaç
electromechanical meter elektromekanik sayaç
electric meter cabinet elektrik saati panosu
electric meter cabinet elektrik sayacı panosu
Radio
wave meter dalga metre
Construction
asphalt flow meter asfalt akış ölçer
infrared moisture meter kızıl ötesi nem ölçer
concrete air meter beton hava metresi
dynamic young’s modulus meter dinamik young modül cihazı
conductivity meter iletkenlik ölçüm cihazı
concrete maturity meter beton olgunlukölçeri
air meter hava ölçer
Lighting
exposure meter pozölçer
illuminance meter lüksmetre
illuminance meter aydınlıkölçer
radiant exposure meter ışınımlanmaölçer
luminance meter ışıklılıkölçer
Automotive
volume air meter hava miktarı ölçme aleti
air flow meter hava akış ölçer
advance meter avans ölçü cihazı
digital meter type dijital tip
turbocharger meter turboşarj saati
twin trim meter çift trip metre
digital meter dijital ölçer
trip meter knob sıfırlama düğmesi
air flow meter hava akışı ölçme aleti
combination meter gösterge paneli
fuel consumption meter yakıt tüketimi ölçme aleti
digital meter dijital ölçme aleti
digital volt meter dijital volt metre
mass (hot wire) air flow meter hava kütle ölçer
measuring core -volume air flow meter ölçme nüvesi-hava debi ölçeri
flow meter debimetre
air meter hava ölçer
hc-co meter hc-co ölçer
tach-dwell meter motor devri ve kam açısı ölçme aleti
smoke meter duman ölçer
meter maid kadın parkmetre görevlisi
dwell meter kam açısı ölçüm aleti
co meter karbon monoksit ölçer
parking meter parkmetre
meter zone parkmetreli alan
wheel meter dinamometre
trip meter odometre
Aeronautic
integrating noise dose meter entegre gürültü dozajı göstergesi
fatigue load meter yorulma yük göstergesi
air meter verdi ölçer
ice accretion meter buz ölçer
air meter anemometre
drift meter derivometre
yaw meter yunuslama ölçü aygıtı
Marine
acoustic doppler current meter yankı doppler tipi akıntı ölçer
underwater luminance meter sualtı berraklık ölçer
underwater irradiance meter sualtı ışık yayılması
wave gage and current meter array birden fazla dalga ölçerden oluşan ölçüm sistemi
underwater irradiance meter parlaklık ölçer
sediment concentration meter katı madde konsantrasyon ölçer
underwater lux meter sualtı aydınlık ölçer
transmission meter iletim ölçer
wave meter dalga metre
underwater radiance meter sualtı ışınırlık ölçer
hot-wire-type current meter ısılı tel tipi akıntı ölçer
echo-meter derinlik iskandil cihazı
hot-film current meter ısılı film tabakalı akıntı hızı ölçen aygıt
propeller-type current meter pervane biçimli akıntı ölçer
strain gage-type wave direction meter deformasyon göstergeli dalga yönölçeri
ultrasonic-type current meter ultrasonik akıntı ölçer
rotor-type current meter döner akıntı ölçer
ultrasonic-type depth meter ultrasonik derinlik ölçer
Mining
ore content meter cevherölçer
Medical
conductivity meter iletkenlik ölçer
resistivity meter direnç ölçer
analog meter type analog tıp
peak expiratory flow meter pik ekspiratuar akış ölçer
blood glucose meter kan şekeri ölçüm cihazı
glucose meter glukometre
glucose meter kandaki glükoz değerini ölçmeye yarayan cihaz
nasal inspiratory flow meter nazal inspiratuvar akım metre
peak nasal inspiratory flow meter tepe nazal inspiratuvar akım metre
inspiratory flow meter inspiratuvar akım metre
Food Engineering
orifice meter delikli ölçer
flow meter akış ölçer
orifice meter oluklu akış ölçer
orifice meter orifizmetre
orifice meter delikli akış ölçer
Physics
cubic meter metreküp
objective noise meter objektif gürültü ölçme aygıtı
decibel meter desibel ölçer
kilogram-meter kilogrammetre
Chemistry
reactivity meter reaktiflikölçer
reactive power meter tepkin güçölçer
sulphur content meter kükürt içerik ölçeri
Biochemistry
ph meter ph ölçer
Marine Biology
current meter akıntı ölçer
meter-kilogram-second mks
ph-meter ph-metre
output meter çıkış gücünü ölçme aygıtı
output meter çıktıölçer
Tobacco
phase meter faz metre
Linguistics
syllabic meter hece ölçüsü
Environment
current meter akıölçer
survey meter tetkik ölçüm cihazı
rate meter hız ölçer
strain meter gerilme ölçer
contamination meter radyoaktif kirlenme ölçüm cihazı
contamination meter geiger cihazı