pit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

pit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"pit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 45 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
pit i. çukur
General
pit f. çekirdeğini çıkarmak
pit f. çukurlaştırmak
pit f. çukura yerleştirmek
pit f. ciltte iz bırakmak
pit f. çopur bırakmak
pit f. çukura koymak
pit f. çukurlar açmak (bir yerde)
pit f. çopurlaştırmak (hastalık birinin yüzünü)
pit f. oyuk oyuk olmak
pit f. çukur yapmak
pit f. çukurlaşmak
pit f. yemek
pit f. aşındırmak
pit f. doğrudan muhalefette bulunmak
pit f. rekabete girmek
pit i. şeftali gibi etli meyvelerin çekirdeği
pit i. iz (ciltte kalan çiçek izi gibi)
pit i. orchestra pit orkestra çukuru
pit i. parter
pit i. kuyu
pit i. orkestra yeri
pit i. cehennem
pit i. mağara
pit i. kısmen yere gömülü sera
pit i. çopur
pit i. maden kuyusu
pit i. maden ocağı
pit i. temel çukuru
pit i. ocak
pit i. hendek
pit i. oyuk
Trade/Economic
pit lağım
pit ürün tezgahı
Technical
pit maden ocağı
pit krank çukuru
pit ocak
pit hendek
pit çukur
pit oyuk
Petrol
pit kuyu
Gastronomy
pit çekirdek
pit tohum
Geology
pit (asonsör) kuyu alt boşluğu
British Slang
pit yatak

"pit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 300 sonuç

İngilizce Türkçe
General
pit one thing against another f. birbiriyle yarışmak
dig a pit f. kuyu açmak
pit one person against another f. birbiriyle boy ölçüşmek
pit one thing against another f. boy ölçüşmek
pit one person against another f. birbiriyle yarışmak
pit one person against another f. boy ölçüşmek
dig a pit for somebody f. kuyusunu kazmak
pit one against another f. boy ölçüşmek (iki şey)
pit one against another f. birbiriyle yarışmak (iki şey)
dig a pit f. çukur kazmak
go down into a pit f. çukura inmek
fall into a pit f. çukura düşmek
pit one's wits against someone f. sidik yarışına girmek
pit one's wits against someone f. sidik yarıştırmak
pit against f. karşı karşıya gelmek
rifle pit i. avcı çukuru
arm pit i. koltuk altı
pit under a loom i. çulha çukuru
pit bull terrier i. teriyer köpeği
jackhead pit i. hava bacası
pit prop i. destek
test pit i. deneme kuyusu
gravel pit i. çakıl ocağı
pit prop i. payanda
lime pit i. kireçlik
pit gas i. grizu
lime pit i. kireç kuyusu
arm pit hair i. koltuk altı kılı
american pit bull terrier i. amerikan teryeri
pit coal i. taşkömürü
trial pit i. deneme kuyusu
salt pit i. tuz madeni
stone pit i. taş ocağı
caisson pit i. keson kuyusu
orchestra pit i. orkestra çukuru
cooking pit i. toprak fırın
pit bottom i. kuyu dibi
arm-pit i. koltuk altı
tan-pit i. tabakhane
pit-a-pat i. çarpıntı
pit sand i. ocak kumu
pit coal i. madenkömürü
money pit i. para tuzağı
borrowed pit i. ariyet ocağı
sand pit i. kum havuzu
pit toilet i. su tesisatının bulunmadığı yerlerde kullanılan tuvalet
pit latrine i. su tesisatının bulunmadığı yerlerde kullanılan tuvalet
bottomless pit i. dipsiz kuyu
burn pit i. ateş çukuru
barbecue pit i. barbekü/mangal ocağı
barbecue pit i. mangal
olive pit i. zeytin çekirdeği
ball pit i. top havuzu
mosh pit i. seyircilerin pogo yaptıkları sahne önündeki alan
conversation pit i. bulunulan katın zemin seviyesinden alçakta yapılmış sohbet köşesi
conversation pit i. çukur oturma (sohbet) alanı
well pit i. kuyu deliği
pit house i. çukur ev
Phrasals
pit against karşı yarışmak
pit against (bir müsabakada) rakip olmak
pit someone against someone birini birisiyle karşı karşıya getirmek/dövüştürmek
Colloquial
pit boss kumarhanede masalardan sorumlu bir görevli
Idioms
pit one's wits against boy ölçüşmek
dig a pit for someone kuyusunu kazmak
pit wits against sidik yarıştırmak
a bottomless pit dipsiz bir kuyu
pit one's shoulder to the wheel kendini işe vermek
pit one's shoulder to the wheel işine dört elle sarılmak
pit one's shoulder to the wheel kendini işine vermek
pit one's shoulder to the wheel işine sıkı sıkı sarılmak
pit of the stomach karın boşluğu
pit of the stomach mide boşluğu
a pit stop (şehirler arası araba yolculuğu sırasında verilen) kısa mola
pit brother against brother kardeşi kardeşe düşürmek
dig a pit for tuzak kurmak
Slang
pit against f. sidik yarışına girmek
pit against f. sidik yarıştırmak
snake pit tımarhane
pit stains koltuk altı teri
make a pit stop tuvalete gitmek
Trade/Economic
pit coal mining taşkömürü ocağı işletmeciliği
pit coal maden kömürü
Politics
pit one against another kapıştırmak
pit one against another birbiriyle mücadeleye sokmak
Technical
foundation pit temel çukuru
lime pit kireç çukuru
clay pit kil ocağı
recharge pit beslenme çukuru
test pit deneme çukuru
pit molding çukur kalıp
ash pit kül çukuru
borrow pit ariyet çukuru
circular pit dairesel kuyu
borrow pit malzeme ocağı
sand pit kum ocağı
rock pit kaya ocağı
trial pit deney çukuru
lime pit kireç söndürme çukuru
pit saw hızar
rock pit taşocağı
test pit deney çukuru
foundation pit temel hafriyat çukuru
ash pit fırın küllüğü
barrow pit of sand kum ocağı
inspection pit yoklama bacası
construction pit inşaat kazısı
pit saw iki kollu testere
construction pit inşaat çukuru
trial pit deneme çukuru
test pit test çukuru
mixing pit karıştırma çukuru
trial pit test çukuru
filtering pit süzme çukuru
catch pit drenaj çukuru
open test pit açık deney çukuru
catch pit toplama çukuru
bark pit tabakahanede kabuk çukuru
oil pit yağ çukuru
borrow pit ariyet alanı
percolation pit süzme çukuru
clay pit çamur havuzu
circular pit çembersel kuyu
collecting pit su toplama kuyusu
counterweight pit karşıağırlık çukuru
drainage pit drenaj çukuru
elevator pit asansör kuyusu
engine pit lokomotif çukuru
engine pit taşıt deneme çukuru
pit-type batch furnace yığınlı kuyu fırın
gravel pit çakıl ocağı
inspection pit yoklama çukuru
lime pit kireç kuyusu
lime quarry-pit kireçtaşı ocağı
mud catch pit çamur çukuru
pit sawing çukurlu biçme
salt pit tuz madeni
scale pit kantar çukuru
saw pit bıçkı çukuru
test pit araştırma çukuru
test pit deneme kuyusu
turbine pit türbin çukuru
wet pit yaş çukur
wet pit lağım çukuru
cable pit kablo çukuru
soakage pit fosseptik çukuru
sullage pit fosseptik çukuru
sullage pit lağım çukuru
soakage pit lağım çukuru
blast pit patlama çukuru
pit type batch furnace istifli kuyu fırın
one way-fired soaking pit tek brülörlü tav çukuru
stone pit taş ocağı
scale pit tufal çukuru
soaking pit furnace tav çukuru fırını
soaking pit tav çukuru
scale pit tufal çöküntüsü
scale pit tufal kuyusu
brine pit tuzlu su havuzu
closed-pit furnace kapalı kuyu fırın
soaking pit soğutma fırını
pit door kamara gözetleme deliği
skip pit yüklenti arabası çukuru
pit corrosion karıncalanma yenimi
running out pit cam akıtma havuzu
saw pit bıçkı hendeği
soaking pit demlendirme çukuru
iron ore pit demir maden ocağı
vertical pit-type furnace dikey kuyu fırın
pouring pit döküm çukuru
skip pit skip çukuru
open pit furnace açık kuyu fırın
circular pit furnace çembersel kuyu fırın
open pit mining açık maden işletmesi
pit molding çukurda kalıplama
pit corrosion çukurcuklanma yenimi
pit-casting çukurda döküm
pit top kuyu başı
pit soaking kuyu-fırında tavlama
pit cover kuyu-fırın kapağı
circular pit kuyu
pit bottom kuyu dibi
pit-furnace kuyu-fırın
turbine overspeed testing pit türbin aşırı hız test tüneli
screen pit elek çukuru
neutralization pit nötralizasyon çukuru
pump pit pompa çukuru
Mechanic
pit molding kuyu dökümü
soaking pit çelik demlendirme fırını
Textile
pit under the loom çulha çukuru
pit to pit koltuk altından koltuk altına
Construction
lime pit kireç kuyusu
foundation pit temel çukuru
borrow-pit ariyet çukuru
trial pit araştırma deliği
underpinning pit alttan destekleme çukuru
trial pit deneme çukuru
trial pit deneme kuyusu
Automotive
crank pit krank çukuru
pit stop pit duruşu
inspection pit yağ kanalı
repair-pit tamir çukuru
pit stop mola
inspection pit muayene kanalı
hanging pit jack askılı tip kanal krikosu
guided pit jack on floor zeminde yürüyen kanal krikosu
money pit para tuzağı
pit stall pit bölmesi
pit crew pit ekibi
pit stop pit molası
pit board pit molası
pit road pit yolu
pit road wall pit yolu duvarı
pit road speed limiter pit yolu hız sınırlayıcısı
Traffic
borrow pit ariyet ocağı
Railway
inspection pit muayene çukuru
ballast pit balast yatağı
Aeronautic
pit-cleaner pit temizleme aracı
Marine
pit gravel çakıl çukuru
pit sand kum çukuru
ash pit door kül kapağı
Mining
open pit mining açık ocak madenciliği
lignite pit linyit işletmesi
pit prop ocak direği
pit cage kuyu kafesi
pit bottom kuyu dibi
pit top kuyu başı
pit prop maden direği
open pit açık ocak
open pit bench açık ocak gradeni
open pit bench açık ocak basamağı
open pit mining açık ocak işletmeciliği
jackhead pit hava bacası
jackhead pit kör baca
exploratory pit araştırma kuyusu
prospect pit araştırma kuyusu
pit man maden işçisi
pit man maden ocağı amelesi
pit coal maden kömürü
pit man maden ocağı işçisi
flooded lignite pit taşmaya maruz kalmış linyit yatağı
miner's pit madenci kazması
pit wall maden ocağı duvarı
final pit plan nihai ocak planı
open pit slope stability açık ocak şev stabilitesi
Medical
catch pit toplama haznesi
Anatomy
pit of the stomach mide boşluğu
Dentistry
resin-based pit and fissure sealants reçine esaslı pit ve fissur örtücüleri
Gastronomy
grill restaurant with an open fire pit in the middle ocakbaşı
meat cooked in underground pit oven kuyu kebabı
pit roasted lamb biryan
pit roasted lamb kuzu tandır
pit furnace kuyu-fırın
Zoology
pit viper çıngıraklı yılan
Botanic
arm-pit koltuk
bitter pit acı benek (elma)
bitter pit elmada kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık
Agriculture
pit silo çukur silo
planting pit dikim çukuru
Environment
plutonium pit plutonyum kuyusu
pit-run tüvenan
pit-run gravel tuvönan ocak çakılı
pit-run ocaktan çıktığı gibi
pit-run gravel tüvenan çakıl
Meteorology
reference raingauge pit referans yağmur ölçme çukuru
Geology
open pit mine açık işletme
building pit temel çukuru
open-pit mining açık işletme madenciliği
tar pit katran çukuru
asphalt pit katran çukuru
Military
tank pit tank çukuru
tank pit tank tuzağı
weapon pit silah mevzii
ammunition pit cephane çukuru
target pit hedef çukuru
mortar pit havan çukuru
pit officer hedef subayı
recoil pit geri tepme çukuru
pit shead hedef malzeme sundurması
pit detail işaretçiler
pit record atış kaydı
marksman pit avcı çukuru
rifleman pit avcı çukuru
shooter-pit avcı çukuru
emergency pit acil durum çukuru
grenade pit bomba kapanı
grenade pit bomba çukuru
throwing pit bomba hedef çukuru
Sport
landing pit kum havuzu
jumping pit atlama havuzu
Art
orchestra pit orkestra çukuru
Printery
couch pit elek altı kuyusu
couch pit elek altı havuzu
couch pit thickener gauç büte teksiflendirici
seal pit salmastra su kuyusu
wire pit elekaltı su kuyusu
seal pit salmastra deposu
wire pit elekaltı su deposu
British Slang
bottomless pit doymak bilmez tip
pit yakker kömür madencisi
wank pit (orig. military use) yatak