proprietary - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

proprietary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"proprietary" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
General
proprietary i. mal sahipleri
proprietary i. hissedarlar
proprietary i. tescilli ilaç
proprietary s. tescilli
proprietary s. sicilli
proprietary s. kişiye özel
proprietary s. mülkiyet ile ilgili
proprietary s. birinin mülkü olan
proprietary s. şahsi
proprietary s. özel
proprietary s. sahiplik taslayan
proprietary s. mal sahibine ait
proprietary s. sahip çıkan
proprietary s. müseccel
proprietary s. patentli
Trade/Economic
proprietary mal sahibine ait
proprietary sahiplik
proprietary mülkiyet
proprietary mal sahipliğine ait
proprietary hakkı bir kimseye ait olan
proprietary mal sahibi
proprietary şirkete özgü
Law
proprietary mülkiyet hakkına ait
proprietary mülkiyete ait
Medical
proprietary propriyete

"proprietary" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 66 sonuç

İngilizce Türkçe
General
proprietary establishment i. belediye okulu
Proprietary information i. özel bilgi
proprietary information i. sahibine özel bilgi
proprietary information i. özel mülkiyetteki bilgi
proprietary right i. mülkiyet hakkı
proprietary school i. meslek okulu
proprietary technology i. sahip olunan teknoloji
non-proprietary s. tescilsiz
non-proprietary s. telif ile korunmayan
non-proprietary s. patentsiz
Trade/Economic
international non-proprietary name uluslararası mülkiyete konu edilmeyen isim
non-proprietary tescilsiz
non-proprietary patentsiz
proprietary account kişisel hesap
proprietary account şahsi hesap
proprietary article patentli madde
proprietary articles patentli mallar
proprietary articles tescilli mallar
proprietary capital özsermaye
proprietary capital şahsi sermaye
proprietary capital kişisel sermaye
proprietary company bir kişiye ait şirket
proprietary company holding şirketi
proprietary company aile şirketi
proprietary company arazi sahibi şirket
proprietary goods markalı mallar
proprietary interest öz sermaye
proprietary interest kısmi veya tam sahiplik
proprietary interest özsermaye
proprietary interest sahiplerin çıkarı
proprietary interest kişisel sermaye
proprietary interest account öz sermaye hesabı
proprietary lock-in satıcıya bağımlılık
proprietary material tescilli markalı gereç
proprietary medicine hazır ilaç
proprietary medicine tescilli ilaç
proprietary medicine müstahzar ilaç
proprietary modelling bir şirketin kendine özgü
proprietary modelling tescilli model
proprietary modelling tescilli modeli
proprietary name müseccel marka
proprietary process şirkete özgü süreç
proprietary rights mülkiyet hakları
proprietary rights tescilli haklar
proprietary specifications tescil tanımlamaları
proprietary trading özsermaye ile yapılan ticaret
proprietary trading özsermayeli ticaret
proprietary trading özkaynaklı ticaret
Law
international non-proprietary name uluslararası mülkiyete haiz olmayan isim
international non-proprietary name milletler arası tescilsiz isim
proprietary possession asli zilyetlik
proprietary rights sahiplik hakları
proprietary rights mülkiyet hakları
Politics
proprietary colony şirketler tarafından yönetilen koloni
proprietary colony kişiler tarafından yönetilen koloni
proprietary function özel girişim tarafından kar amacıyla yapılan işlerin hükümetçe görülmesi
proprietary information sahibine özel bilgi
Informatics
proprietary protocol firmaya özel protokol
proprietary software firmaya özel yazılım
Telecom
customer proprietary network information müşteriye ait şebeke bilgisi
proprietary information tescilli bilgi
proprietary standard özel standart
proprietary standard açık olmayan standart
Medical
committee for proprietary medicinal products tescilli tıbbi ürünler komitesi
proprietary name patent
Education
proprietary college yöneticileri tarafından para kazanma amacıyla kurulmuş özel kurumlar