radiant - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

radiant

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"radiant" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
radiant s. radyant
radiant s. parlak
General
radiant i. ısı merkezi
radiant i. saçılma noktası
radiant s. göz alıcı
radiant s. ışıyan
radiant s. ışınır
radiant s. şaşaalı
radiant s. mutluluk saçan
radiant s. ısı yayan
radiant s. nurlu
radiant s. ışık saçan
radiant s. ışın yayan
radiant s. ışıl ışıl
radiant s. radyan
radiant s. neşe saçan
Technical
radiant ışınan
radiant ışınımlı
radiant radyan
radiant parıldayan
radiant ışın yayan
radiant ışıkla dolu
radiant ısı yayan
Botanic
radiant ışınsal

"radiant" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 100 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be in radiant health f. yanağından kan damlamak
meteor radiant i. saçılma noktası
radiant light i. parlak ışık
Technical
attenuation of a radiant flux ışık akısının azalması
ceiling mounted radiant panel supplied with water suyla beslenen tavana montajlı ışınım paneli
ceiling-mounted radiant panel tavana monte ışınım paneli
ceiling-mounted radiant panel tavana montajlı ışınım paneli
ceiling-mounted radiant panel supplied with water suyla beslenen tavana montajlı ışınım paneli
determination of the burning behavior using a radiant heat source radyant ısı kaynağı kullanılarak yanma özelliğinin belirlenmesi
determination of the burning behaviour using a radiant heat source yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak belirlenmesi
evaluation of materials assemblies exposed to source of radiant heat ışıma ısısına maruz kalan malzeme donanımlarının değerlendirilmesi
gas radiant heater gazlı radyant ısıtıcı
heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector açığa çıkan ısının konik radyant ısıtıcı ve termopil detektörle belirlenmesi
infant radiant warmer bebek radyant ısıtıcı
infrared radiant heat kızılötesi radyant ısı
luminous radiant heater parlak radyant ısıtıcı
luminous radiant heater parlak radyan ısıtıcı
mean radiant temperature ortalama ışıma sıcaklığı
measurement of the attenuation of a radiant flux ışık akısının azalmasının ölçülmesi
multi burner gas-fired overhead radiant tube heater system gaz yakan çok brülörlü radyant tüplü ısıtıcı sistem
non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heater konut dışı kullanılan gaz yakan tavana asılan parlak radyant ısıtıcı
non-domestic multi-burner gas-fired radiant tube heater system konut dışında kullanılan çok brülörlü gaz yakan radyant tüplü ısıtıcı sistem
overhead radiant heater tavana asılan radyant ısıtıcı
radiant boiler radyasyonlu kazan
radiant comfort heating radyan konfor ısıtması
radiant cooling radyan soğutma
radiant cooling system radyan soğutma sistemi
radiant density ısı enerjisi
radiant emittance ışınım yayıcılığı
radiant emittance ışınım salımı
radiant energy radyan enerji
radiant energy ısı ve ışık yayan enerji
radiant exposure ısısal etkilenme
radiant flux ışınım akısı
radiant flux density ışınım akı yoğunluğu
radiant gas heater radyan gazlı ısıtıcı
radiant healer radyan ısıtıcı
radiant heat ışıma ısısı
radiant heat radyan ısı
radiant heat radyasyon ısısı
radiant heat radyant ısı
radiant heat source radyan ısı kaynağı
radiant heat source with application of pilot flame pilot alev uygulamalı radyant ısı kaynağı
radiant heater radyan ısıtıcı
radiant heating radyan ısıtma
radiant intensity radyan yoğunluğu
radiant panel plakalı ısıtıcı
radiant panel radyan panel
radiant sensor ışıma algılayıcısı
radiant strip heater radyan bantlı ısıtıcı
radiant superheater üst kızdırıcı
radiant superheater radyan üst ısıtıcı
radiant superheater radyasyonlu kızdırıcı
radiant surface ışınlı yüzey
radiant surface ısıyayan yüzey
radiant temperature radyan sıcaklığı
radiant tube ışıyan boru
radiant tube radyant tüplü
radiant tube furnace ışıyan borulu fırın
radiant tubes ışınım boruları
radiant-type burner ışıyan yakıcı
resistance to radiant heat ışıma yoluyla yayılan ısıya direnç
Computer
radiant energy ışıyan enerji
radiant flux ışıyan akı
Telecom
radiant emittance ışıma  yayım
radiant energy ışıma enerjisi
radiant intensity ışıma yoğunluğu
radiant power ışıma gücü
radiant power elektromanyetik enerjinin akış oranı
Lighting
photoluminescence radiant yield ışıksal ışılışıma erkesel verimi
radiant cylindrical exposure silindirsel ışınımlanma
radiant efficiency erkesel verim
radiant energy ışıyan erke
radiant exitance erkesel uyarıcılık
radiant exposure ışınımlanma
radiant exposure meter ışınımlanmaölçer
radiant fluence küresel ışınımlanma
radiant flux ışıyan güç
radiant flux erkesel akı
radiant intensitiy per unit area ışınımlılık
radiant intensity erkesel yeğinlik
radiant power ışıyan güç
radiant power erkesel akı
radiant spherical exposure küresel ışınımlanma
Marine
radiant energy enerji akısı
radiant energy yayılan enerji
Physics
radiant density ışınım yoğunluğu
radiant energy ışıyan erke
radiant energy ışıyan enerji
radiant flux radyant akı
radiant flux ısınır akı
radiant flux ışıyan akı
radiant flux density ışınır akı yoğunluğu
radiant intensity ışınır yeğinlik
radiant intensity ışıma şiddeti
Astronomy
meteor radiant saçılma noktası
Environment
radiant exposure ışınlama miktarı
Meteorology
radiant energy radyan enerji
radiant heat radyan ısı
Military
radiant exposure termal etkilenme