technique - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

technique

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"technique" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
General
technique i. teknik
technique i. uygulayım
technique i. fen
technique i. yöntem
technique i. yordam
technique i. ustalık
technique i. hüner
technique i. beceri
technique i. kabiliyet
Colloquial
technique i. beğenilme sanatı
Trade/Economic
technique i. usul
technique i. yöntem
Politics
technique i. teknik
Technical
technique i. herhangi bir işin yapılması usulü
technique i. teknik
technique i. yordam
Biochemistry
technique i. yordam
Linguistics
technique i. teknik
technique i. yordam
Sport
technique i. teknik

"technique" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 327 sonuç

İngilizce Türkçe
General
paint a painting using the distemper technique f. badana boyası ile boyamak
data processing technique i. veri işleme tekniği
questionnaire technique i. anket tekniği
critical incident technique i. kritik olay tekniği
technique fiction i. teknik roman
branch bound technique i. dal sınır yöntemi
bottomup technique i. dipten yukarı tekniği
technique painting i. teknik resim
selling technique i. satış tekniği
construction technique i. yapı tekniği
recording technique i. kaydetme tekniği
recording technique i. kayıt tekniği
conventional technique i. geleneksel yöntem
conventional technique i. göreneksel yöntem
door-in-the-face technique i. yüzdeki kapı tekniği adı verilen bir tür ikna etme yöntemi
growing technique i. yetiştirme tekniği
calculation technique i. hesap tekniği
test technique i. test tekniği
survivalist technique i. hayatı idame tekniği
statistical technique i. istatistiksel teknik
shark technique i. köpek balığı tekniği
wet-on-wet painting technique i. ıslak boya üstüne ıslak boya kullanma tekniği
massage technique i. masaj tekniği
skip-breathing technique i. nefes atlatma tekniği
a technique called optical dating i. optik yaşlandırma olarak adlandırılan bir teknik
Trade/Economic
objective-and-task technique i. amaç ve görev tekniği
laddering technique i. basamaklama yöntemi
delphi technique i. delphi tekniği
survival technique i. hayatta kalma tekniği
scoring technique i. not verme usulü
scoring technique i. not verme tekniği
program evaluation and revievv technique i. program değerlendirme ve denetleme tekniği
all-you-can-afford technique i. pazarlamada özel bir satış geliştirme bütçesi hazırlama yöntemi
percentage-of-sales technique i. satış yüzdesi tekniği
capital-intensive technique i. sermaye yoğun teknik
production technique i. üretim tekniği
taxation technique i. vergileme tekniği
technique of taxation i. vergileme tekniği
labor-intensive technique s. emek-yoğun teknik
Law
technique of animation i. canlandırma tekniği
Technical
printing technique i. baskı tekniği
combined interleaving technique i. birleşik serpiştirme tekniği
double torsion technique i. çift burma yöntemi
glass painting technique i. cam boyama tekniği
pulse-echo technique i. darbe-yankı tekniği
variance reduction technique i. değişinti azaltma yöntemi
pulse-echo technique i. darbe/yankı tekniği
immersion technique i. daldırma tekniği
test pressure technique i. deneme basıncı tekniği
drum-buffer-rope technique i. davul-tampon-ip tekniği
pulse echo technique i. darbe yankı tekniği
planar scanning technique i. düzlemsel tarama tekniği
dynamic debugging technique i. dinamik hata giderme tekniği
least-square technique i. en küçük kareler metodu
most probable number technique i. en muhtemel sayı tekniği
least-square technique i. en küçük kareler tekniği
volumetric patch technique i. hacimsel yama tekniği
rolling technique i. haddeleme yöntemi
hydride technique i. hidrür tekniği
fast-bubble technique i. hızlı kabarcık tekniği
blow moulding technique i. hava basınçlı kalıplama yöntemi
advanced casting technique i. ileri döküm tekniği
advanced casting technique i. ileri döküm yöntemi
tracing technique i. izleme tekniği
construction technique i. inşaat tekniği
reciprocity technique i. karşılıklı teknik
formwork technique i. kalıp tekniği
dark field technique i. karanlık alan yöntemi
reciprocity technique i. karşılıklı olma tekniği
diffraction technique i. kırınım yöntemi
welding technique i. kaynak yöntemi
welding technique i. kaynak tekniği
edge trailing technique i. kenar izleme yöntemi
using technique i. kullanım tekniği
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network i. kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
recovery technique i. kurtarma tekniği
replica technique i. maske yöntemi
magnetic recording technique i. manyetik kayıt tekniği
mass measurement technique i. kütle ölçme tekniği
mechanism technique i. mekanizma tekniği
pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique i. laboratuvar standart mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu
metallographic replica technique i. metalografik kopya tekniği
assembly line technique i. montaj hattı tekniği
multi echelon technique for recoverable item control i. onarılabilir parçalar için çok kademeli kontrol tekniği
measuring technique i. ölçme tekniği
salami technique i. salam dilimi tekniği
free-field technique i. serbest alan tekniği
compression technique i. sıkıştırma tekniği
zero phase technique i. sıfır faz tekniği
silicone replica technique i. silikon kopyalama tekniği
liquid scintillation counting technique i. sıvı parıldama sayım tekniği
water-gap technique i. su aralığı yöntemi
splicing technique i. splayser tekniği
damped least-squares technique i. sönümlü en küçük kareler tekniği
irrigation technique i. sulama tekniği
layering technique i. tabakalama tekniği
single and two pass technique i. tek ve çift pasolu teknik
thermal-imaging technique i. termal görüntüleme tekniği
agricultural technique i. tarım yöntemi
trend-corrected exponential smoothing technique i. trend düzeltmeli üstel düzeltme yöntemi
tokuyasu technique i. tokuyasu yöntemi
single and two pass technique i. tek ve iki pasolu teknik
single and two run technique i. tek ve iki pasolu teknik
layering technique i. tabakalama yöntemi
single and two-run technique i. tek ve iki pasolu teknik
single and two run technique i. tek ve çift pasolu teknik
data collection technique i. veri toplama tekniği
ultrasonic immersion technique i. ultrasonik daldırma tekniği
data gathering technique i. veri toplama tekniği
spatial difference technique i. uzaysal fark yöntemi
split-and-merge technique i. yarma-kaynaştırma yöntemi
firing technique i. yakma tekniği
x-ray photoelectron analysis technique i. x-ışınları fotoelektron çözümleme yöntemi
agricultural technique i. ziraat tekniği
Computer
dynamic debugging technique i. dinamik hata giderme tekniği
review technique i. gözden geçirme tekniği
recovery technique i. kurtarma tebliği
Informatics
variance reduction technique i. değişinti azaltma yöntemi
salami technique i. salam dilimi tekniği
superposition technique i. üst üste bindirme tekniği
Telecom
vapour phase axial deposition technique i. buhar fazı eksenel kalıntı tekniği
direct spread technique i. doğrudan dağıtım tekniği
energy dispersal technique i. enerji dağıtım tekniği
Construction
building technique i. inşaat tekniği
project management technique i. proje yönetim tekniği
building technique i. yapı yöntemi
high-frequency base balance technique i. yüksek frekansları tabanda dengeleme tekniği
Dyeing
painting technique i. boyama tekniği
Automotive
clutch kick technique i. debriyajla yanlama tekniği
lost-core technique i. kayıp çekirdek tekniği
hot press technique i. sıcak pres tekniği
heel and toe technique i. topuk ve ayakucu tekniği
Aeronautic
oversteering technique i. geniş dönüş tekniği
brittle lacquer technique i. kırılgan vernikle kaplama tekniği
mach number technique i. mach ayarı tekniği
flight technique i. uçuş tekniği
flying technique i. uçuş tekniği
Medical
lamaze technique i. psikoprofilaksi
lamaze technique i. anne adayının doğuma narkoz kullanılmadan, egzersizle psikolojik ve fiziksel olarak hazırlandığı bir doğum yöntemi
alexander technique i. vücut duruşu ve hareketleri hakkında farkındalık geliştirme üzerine bir teknik
catheterization technique based on anatomic landmarks i. anatomik işaretlere dayanarak yapılan kateterizasyon tekniği
hanging drop technique i. asılı damla tekniği
asopa-duckett technique i. asopa-duckett tekniği
balloon sinuplasty technique i. balon sinuplasti tekniği
bassini technique i. bassini tekniği
boix-ochoa technique i. boix-ochoa tekniği
byars technique i. byars tekniği
bianchi technique i. bianchi tekniği
boley technique i. boley tekniği
cantwell-ransley technique i. cantwell-ransley tekniği
cohen technique i. cohen tekniği
multiple dilation technique i. çoklu dilatasyon tekniği
double tension band technique i. çift gergi bandı tekniği
surgical technique i. cerrahi teknik
mohs’ micrographic surgery technique i. deri tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir cerrahi teknik
durham-smith technique i. durham-smith tekniği
frozen section technique i. dokunun dondurulduktan sonra kesilip incelenmesi tekniği
endoscopic posterior cordotomy technique i. endoskopik posterior kordotomi tekniği
injection technique i. enjeksiyon tekniği
endoscopic subureteral injection technique i. endoskopik subüreterik enjeksiyon tekniği
single layer extramucosal-seromuscular suture technique i. ekstramukozal-seromüsküler tek kat dikiş tekniği
gastric pull-up technique i. gastrik pull-up tekniği
fluorescent antibody technique i. flüoresan antikor tekniği
fredet-ramstedt technique i. fredet-ramstedt tekniği
glenn-anderson technique i. glenn-anderson tekniği
gross-ferguson technique i. gross-ferguson tekniği
fast-track anesthesia technique i. hızlı derlenme anestezi tekniği
hartmann technique i. hartmann tekniği
heyman radiotherapy technique i. heyman radyoterapi tekniği
isolated forearm technique i. izole ön kol tekniği
catheter over the needle technique i. iğne üzerinden kateter tekniği
judd’s technique i. judd tekniği
immunoperoxidase staining technique i. immünperoksidaz boyama tekniği
jacobaeus technique i. jacobaeus tekniği
in-vitro cell culture technique i. in-vitro hücre kültür tekniği
jabulay’s technique i. jabulay tekniği
jianu technique i. jianu tekniği
calcium imaging technique i. kalsiyum görüntüleme tekniği
kader’s technique i. kader tekniği
cardioplegic cardiac arrest technique i. kardiyoplejik kardiyak arest tekniği
pull technique over a guide wire i. kılavuz tel üzerinden çekme tekniği
kasai’s technique i. kasai tekniği
krönlein’s technique i. krönlein tekniği
ladd’s technique i. ladd tekniği
mcvay technique i. mcvay tekniği
magnetic separation technique i. manyetik ayırma tekniği
mathieu technique i. mathieu tekniği
lateral wedge resection technique i. lateral kama rezeksiyon tekniği
free lateral arm flap technique i. lateral arm serbest flep tekniği
laroque technique i. laroque tekniği
malone technique i. malone tekniği
lich-gregoir technique i. lich-gregoir tekniği
mitrofanoff’s technique i. mitrofanoff tekniği
micronucleus technique i. mikronükleus tekniği
monti technique i. monti tekniği
modified van-lint technique i. modifiye van-lint blokaji tekniği
modified evans technique i. modifiye evans tekniği
point by point technique i. nokta tekniği
politano-leadbetter technique i. politano-leadbetter tekniği
paquin technique i. paquin tekniği
pipi salle technique i. pipi salle tekniği
pantropic quantitative elisa technique i. pantropik kantitatif elisa tekniği
purification technique i. saflaştırma tekniği
ravitch technique i. ravitch tekniği
ripstein technique i. ripstein tekniği
santulli technique i. santulli tekniği
sawaguchi technique i. sawaguchi tekniği
four-field technique i. radyoterapide kullanılan dörtlü alan tekniği
circumferential subannular grafting technique i. sirkümferensiyel subanüler greftleme tekniği
sistrunk technique i. sistrunk tekniği
snodgrass technique i. snodgrass tekniği
seldinger technique i. seldinger tekniği
sirius red technique i. sirius kırmızı tekniği
limited incision technique i. sınırlı insizyon tekniği
soave technique i. soave tekniği
sugiura technique i. sugiura tekniği
supraclavicular puncture technique i. supraklavikuler ponksiyon tekniği
swenson technique i. swenson tekniği
thermodilution technique i. termodilüsyon tekniği
tendon lengthening technique i. tendon uzatma tekniği
single-step rotational dilation technique i. tek adım rotasyonel dilatasyon tekniği
thal technique i. thal tekniği
single-lung ventilation technique i. tek akciğer ventilasyonu tekniği
ultrasound -guided percutaneous technique i. ultrasonografi eşliğinde perkütan teknik
abbe-mcindoe technique in vaginal agenesis i. vajinal agenezide abbe-mcindoe tekniği
improper breastfeeding technique i. uygun olmayan emzirme tekniği
triangle technique i. üçgen tekniği
assisted reproductive technique i. yardımcı üreme tekniği
Psychology
relaxation technique i. gevşeme tekniği
relaxation technique i. rahatlama tekniği
active daydream technique i. aktif hayal kurma tekniği
assets-liabilities technique i. artılar-eksiler tekniği
stop-start technique i. dur-başla tekniği
low-ball technique i. fiyat kırma tekniği
foot-in-the-door technique i. kapıdaki ayak tekniği
critical incident technique i. kritik örnek tekniği
that's-not-all technique i. o kadar da değil tekniği
projective technique i. projektif teknik
repertory grid technique i. repertuar çizelgesi tekniği
squeeze technique i. sıkıştırma tekniği
nominating technique i. seçme tekniği
strange situation technique i. yabancı ortam tekniği
projective technique i. yansıtmalı teknik
door-in-the-face technique i. yüzdeki kapı tekniği
Dentistry
dental casting technique i. diş döküm tekniği
dental impression technique i. diş ölçü tekniği
post core technique i. post kor tekniği
vertical compaction technique i. vertikal kompaksiyon tekniği
finishing technique i. yüzey düzeltme tekniği
Printing
mixed technique i. karışık teknik
Food Engineering
hanging drop technique i. asılı damla yöntemi
hanging-drop technique i. asılı damla yöntemi
pour plate technique i. dökme plak yöntemi
direct epifluorescent filter technique i. doğrudan epifloresans süzme tekniği
direct epifluorescent filter technique i. direkt epifloresan filtre tekniği
most probable number technique i. en muhtemel sayı tekniği
epifluorescent filter technique i. epifloresans süzgeç tekniği
colony-count technique i. koloni sayım tekniği
solid pack technique i. kuru dolum tekniği
colony count technique i. koloni sayım tekniği
probable number technique i. muhtemel sayı tekniği
salami technique i. salam dilimi tekniği
streak plate technique i. sürme plak yöntemi
streak plate technique i. sürme yöntemi
spread plate technique i. yayma yöntemi
wet mount technique i. yaş preparasyon yöntemi
spread plate technique i. yayma plak yöntemi
Math
iteration technique i. iterasyon tekniği
parallel distributed compensation technique i. paralel dağıtılmış dengeleyici teknik
Statistics
doolittle technique i. doolittle tekniği
input analysis technique i. girdi analiz tekniği
moving observer technique i. hareketli gözlemci tekniği
missing plot technique i. kayıp çiziş tekniği
politz and simmons technique i. politz and simmons tekniği
r-technique i. r-tekniği
data pre-processing technique i. veri ön işleme tekniği
wiener-hopf technique i. wiener-hopf tekniği
q technique i. q tekniği
Physics
wavefront expansion technique i. dalga cephesi açılımı tekniği
photographic emulsion technique i. fotoğrafik çözme tekniği
Chemistry
preparation of condensate samples by low temperature scrubbing technique i. düşük sıcaklıkta yıkama tekniği ile zenginleştirilmiş numunelerin hazırlanması
Biology
bioremediation technique i. biyolojik iyileştirme tekniği
treatment technique i. su arıtma tekniği
water treatment technique i. su arıtma tekniği
single drop technique i. tek damla yöntemi
Biochemistry
experimental design technique i. deney tasarımı tekniği
stopped flow technique i. durgulu akım yöntemi
continuous flow technique i. sürekli akım yöntemi
Marine Biology
ageing technique i. yaş tayini tekniği
spawning technique i. yumurtlama tekniği
Agriculture
sowing technique i. ekim tekniği
agricultural technique i. tarım tekniği
agricultural technique i. tarımsal teknik
Education
discovery learning technique i. buluş yoluyla öğretim tekniği
direct instruction technique i. düz anlatım tekniği
Linguistics
controlled practice technique i. denetimli alıştırma tekniği
classroom technique i. derslik tekniği
matched guise technique i. örtük eşleştirmeli teknik
Environment
skin decontamination technique i. deriyi arındırma tekniği
technique using a microphone in a real ear i. gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik
monte carlo technique i. monte carlo tekniği
mire technique i. mire tekniği
Geology
waveform inversion technique i. dalga şekli ters çözüm tekniği
linear finite-fault inversion technique i. doğrusal sonlu-fay ters çözüm tekniği
inverse modeling technique i. evrik modelleme tekniği
refraction microtremor technique i. ismik-kırılma mikrotitreşim tekniği
refraction-microtremor technique (remi) i. kırınım-mikrotitreşim tekniği
focusing technique i. odaklama tekniği
boundary analysis technique i. sınır analizi tekniği
individual inversion technique i. tekil ters çözüm tekniği
Military
technique of fire i. ateş tekniği
manipulative technique i. manipülatif teknik
bounding overwatch technique i. muharebe için sıçrayarak ilerleme tekniği
programme evaluation and review technique i. program kıymetlendirme ve inceleme tekniği
travelling overwatch technique i. taktik intikal tekniği
assembly line technique i. zincirleme montaj tekniği
Sport
throwing technique i. atış tekniği
fighting technique i. dövüş tekniği
hurdling technique i. engel aşma tekniği
catching technique i. tutma tekniği
technique foul i. teknik faul
body technique i. vücut tekniği
ground technique i. yer tekniği
Football
football technique i. futbol tekniği
Art
pointe technique i. point tekniği
Theatre
theatre technique i. tiyatro tekniği
Photography
shooting technique i. çekim tekniği