temporal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

temporal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"temporal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 16 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
temporal s. şakak
temporal s. geçici
General
temporal s. maddi
temporal s. muvakkat
temporal s. zamanla ilgili
temporal s. zaman belirten
temporal s. zamana ait
temporal s. zamana bağlı
temporal s. dini olmayan
temporal s. dindışı
temporal s. zamansal
temporal s. geçici nitelikte
temporal s. dünyevi
Anatomy
temporal şakak kemiği
temporal şakak
Linguistics
temporal zaman

"temporal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 60 sonuç

İngilizce Türkçe
General
temporal property i. geçici mülkiyet
temporal relation i. geçici ilişki
Law
temporal and perpetual muvakkat ve daimi
Politics
temporal loss of discretion geçici temyiz gücü kaybı
Technical
spatial and temporal distribution yer ve zamana göre dağılım
spatio-temporal mekan-zamansal
spatio-temporal uzaysal-zamansal
spatio-temporal point data uzaysal-zamansal nokta verileri
temporal coherence geçici bağdaşım
temporal mean velocity geçici ortalama hız
Informatics
spatio-temporal data mining mekan-zamansal veri madenciliği
spatio-temporal framework mekan-zamansal çerçeve
temporal cohesion zamansal uyum
temporal constraint zaman kısıdı
temporal reasoning zamansal akıl yürütme
temporal redundancy zamansal artıklık
Telecom
temporal filtering geçici süzgeçleme
Marine
multivariate temporal data çok değişkenli anlık veri
Medical
dehydrated temporal fascia dehidrate temporal fasya
human temporal bone laboratory insan temporal kemik laboratuvarı
human temporal fascia insan temporal fasyası
hyperintensity in temporal polar region and external capsule temporal lob polar bölge ve eksternal kapsülde hiperintensite
isolated temporal vision loss izole temporal görme kaybı
metastatic adenocarcinomas of the temporal bone temporal kemiğin metastatik adenokarsinomları
monostotic fibrous dysplasia of the temporal bone temporal kemiğin monostotik fibröz displazisi
rhabdomyosarcoma of the temporal bone temporal kemik rabdomiyosarkomu
right temporal lobe seizure sağ temporal lob kaynaklı nöbet
subacute left temporal infarction subakut sol temporal infarkt
superior temporal gyrus üst temporal girus
temporal arteritis temporal arterit
temporal arteritis dev hücreli arterit
temporal artery biopsy temporal arter biyopsisi
temporal bone temporal kemik
temporal bone şakak kemiği
temporal bone dermoid cyst temporal kemik dermoid kisti
temporal bone transverse fracture temporal kemik transvers kırığı
temporal bone trauma temporal kemik travması
temporal fascia graft temporal fasya greft
temporal lobe temporal lop
temporal lobe epilepsy şakak lobu epilepsisi
temporal lobes temporal loblar
temporal region şakak bölgesi
temporal region temporal bölge
temporal side şakak
temporal wasting temporal kas erimesi
Anatomy
styloid apophysis of temporal bone şakak kemiğinin milsi çıkıntısı
temporal bone şakak kemikleri
Psychology
temporal acuity zamansal hassaslık
temporal codes zamansal kodlar
temporal lobe activity şakak lopu etkinliği
temporal lobe amnesia şakak lopu amnezisi
temporal lobes şakak lopları
temporal summation zamansal birikim
Pathology
malignant neoplasm of temporal lobe temporal lob malign neoplazmı
Optics
temporal disparity temporal disparite
Statistics
multi-temporal model çoklu-geçici model
Physics
spatial and temporal context mekansal ve zamansal bağlam
Marine Biology
temporal closure geçici kapama
Linguistics
temporal adjunct zaman zarflığı
Cinema
temporal concentration derişik zaman