time delay - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

time delay

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"time delay" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 3 sonuç

İngilizce Türkçe
Technical
time delay i. zaman gecikmesi
time delay i. zaman geciktirme
Electric
time delay i. zaman gecikmesi

"time delay" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 51 sonuç

İngilizce Türkçe
General
delay time i. gecikme süresi
time-delay relay i. geciktirici röle
Trade/Economic
administrative delay time i. idari gecikme süresi
Technical
time-delay measuring instrument i. iki olay arasındaki zaman farkını ölçmekte kullanılan kronoskop
time-delay measuring system i. iki olay arasındaki zaman farkını ölçmekte kullanılan kronoskop
time delay unit i. geciktirme ünitesi
time-delay relay i. gecikmeli röle
delay time i. gecikme süresi
time-delay relay i. geciktirici bağlaç
weld delay time i. kaynak gecikme süreci
repair delay time i. onarım gecikmesi zamanı
thermal time delay relay i. termik zaman geciktirmen röle
time delay relay i. zaman geciktirme rölesi
time-delay relay i. zaman geciktirme rölesi
time delay device i. zaman geciktirme cihazı
time-delay circuit i. zaman geciktirme devresi
time delay starting or closing relay i. zaman gecikmeli açma/kapama rölesi
time-delay switch i. zaman gecikmeli anahtar
time-delay opening relay i. zaman gecikmeli başlatma rölesi
time delay control i. zaman geciktirmeli denetim
time-delay stopping relay i. zaman gecikmeli durdurma rölesi
time-delay s. geri kalmış
time-delay s. gecikmiş
Computer
delay time i. gecikme zamanı
repair delay time i. onarım gecikmesi zamanı
time read delay i. zaman okuma gecikmesi
time-delay i. zaman geciktirme
Informatics
time-delay i. gecikme
time-delay network i. geciktirme devresi
delay time i. gecikme süresi
time-delay i. zaman gecikmesi
time delay contacts i. zaman gecikmeli bağlantı
Telecom
receiver attack-time delay i. alıcının tepki verme gecikme zamanı
receiver release-time delay i. alıcının alışa geçmedeki gecikmesi
transmitter attack-time delay i. vericinin gönderme gecikme süresi
time-delay network i. zaman geciktirmeli şebeke
Electric
dependent time delay relay i. bağımlı zaman gecikme rölesi
independent time delay relay i. bağımsız zaman gecikme rölesi
inverse time delay relay i. ters zaman gecikmeli röle
thermal time delay relay i. termik zaman geciktirmeli röle
time delay relay i. zaman gecikme rölesi
time-delay s. (bir cihazda) zaman gecikmeli
Automotive
time delay relay i. geciktirme rölesi
constant time-delay s. sabit gecikme süreli
Aeronautic
ejection gun time delay unit i. fırlatma tertibatı geciktirme ünitesi
breech time delay unit i. kama zaman geciktirme ünitesi
Food Engineering
delay time i. erteleme
delay time i. gecikme süresi
Math
time-varying delay i. zamanla değişen gecikme
nonlinear system with time-varying delay i. zamanla değişen gecikmeli nonlineer sistem
Education
constant time delay procedure i. sabit bekleme süreli öğretim