elementary - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

elementary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "elementary" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 20 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
elementary adj. başlayanlar için
elementary adj. basit
General
elementary adj. öz
elementary adj. başlangıç
elementary adj. temel
elementary adj. doğa güçleri ile ilgili
elementary adj. kolay
elementary adj. asıl
elementary adj. öğesel
elementary adj. elemanter
elementary adj. saf
elementary adj. ilk
elementary adj. yeni
elementary adj. basit
elementary adj. başlayanlar için
elementary adj. sade
elementary adj. ilkel
Technical
elementary giriş
elementary yalın
Medical
elementary elementer

Bedeutungen, die der Begriff "elementary" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 73 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
elementary school n. ilkokul
General
teach elementary school v. ilkokulda öğretmenlik yapmak
teach elementary school v. ilkokul öğretmeni olmak
average elementary school teacher salary n. ortalama ilkokul öğretmeni maaşı
elementary education n. ilköğretim
elementary school n. ilköğretim okulu
elementary school administration n. ilkokul yönetimi
elementary school buildings n. ilkokul binaları
elementary school counselors n. ilkokul rehberleri
elementary school principals n. ilkokul yöneticileri
elementary school student n. ilkokul öğrencisi
elementary school teachers n. ilkokul öğretmenleri
elementary school teachers n. ilköğretim okulu öğretmenleri
elementary school teaching n. ilkokul öğretimi
elementary schools n. ilkokullar
ottoman elementary-primary school n. sıbyan mektebi
Trade/Economic
elementary occupation nitelik gerektirmeyen meslek
Technical
electromechanical elementary relay of assessed quality kalitesi tayin edilmiş elektromanyetik ana röle
elementary analysis elementer analiz
elementary analysis öğesel çözümleme
elementary charge elemanter yük
elementary diagram devre planı
elementary diagram devre çizimi
elementary diagram elektronik devre çizimi
elementary diagram elektronik devre planı
elementary operations yalın işlemler
elementary operations temel işlemler
elementary particles temel parçacıklar
elementary quality requirements basit kalite şartları
elementary quality requirements temel kalite şartları
elementary substance öz madde
elementary wave yalın dalga
elementary wave basit dalga
Computer
elementary operation temel işlem
Telecom
elementary signaling element temel işaretleşme elemanı
elementary stream temel akış hızı
Textile
elementary filament elementar iplik
Psychology
elementary family çekirdek aile
Math
elementary algebra basit cebir
elementary algebra temel cebir
elementary column operations yalın dikeç işlemleri
elementary column operations yalın sütun işlemleri
elementary differential equation adi diferansiyel denklem
elementary differential equation yalın diferensiyel denklem
elementary differential equations yalın türetik denklemler
elementary function yalın işlev
elementary geometry ilkel geometri
elementary row operations yalın satır işlemleri
elementary row operations yalın dizeç işlemleri
Statistics
elementary contrast temel zıtlık karşılaştırılması
elementary renewal theorem temel yenilenme teoremi
elementary unit temel birim
Physics
elementary particle temel parçacık
elementary particle öz parçacık
Chemistry
elementary analysis element analizi
elementary particles temel tanecikler
Education
compulsory primary/elementary education zorunlu ilköğretim
counseling in elementary education ilköğretimde rehberlik
elementary mathematics ilköğretim matematiği
elementary school temel eğitim okulu
elementary school ilk-ve ortaokul
elementary school ilköğretim okulu
elementary school teacher ilkokul öğretmeni
elementary school teacher sınıf öğretmeni
elementary school teaching ilkokul öğretmenliği
elementary school teaching sınıf öğretmenliği
open elementary school açık ilköğretim okulu
Linguistics
foreign languages in the elementary school ilköğretim düzeyinde yabancı dil
Philosophy
elementary idea temel düşünce
Military
additional elementary functions ilave temel fonksiyonlar
basic elementary functions temel ilk fonksiyonlar
elementary flying school başlangıç uçuş okulu
Sport
teaching elementary physical education (tepe) fiziksel eğitime başlangıç öğretimi