beceriksiz - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "beceriksiz" in English Turkish Dictionary : 92 result(s)

Turkish English
Common Usage
beceriksiz awkward adj.
beceriksiz clumsy adj.
General
beceriksiz nonstarter n.
beceriksiz duffer n.
beceriksiz oaf n.
beceriksiz slouch n.
beceriksiz loser n.
beceriksiz bungler n.
beceriksiz ne'er-do-well n.
beceriksiz never-do-well n.
beceriksiz lubber n.
beceriksiz non-starter n.
beceriksiz bumbler n.
beceriksiz shlemiel n.
beceriksiz good for nothing n.
beceriksiz boor n.
beceriksiz clumsy adj.
beceriksiz heavy-handed adj.
beceriksiz handless adj.
beceriksiz manque adj.
beceriksiz ineffective adj.
beceriksiz awkward adj.
beceriksiz heavy adj.
beceriksiz unsuccessful adj.
beceriksiz lunk adj.
beceriksiz ineffectual adj.
beceriksiz unskilled adj.
beceriksiz duff adj.
beceriksiz ungainly adj.
beceriksiz incompetent adj.
beceriksiz ham-handed adj.
beceriksiz rude adj.
beceriksiz unskilful adj.
beceriksiz ham-fisted adj.
beceriksiz ham-fisted adj.
beceriksiz bumbling adj.
beceriksiz butterfingered adj.
beceriksiz muddleheaded adj.
beceriksiz gawkish adj.
beceriksiz shiftless adj.
beceriksiz oafish adj.
beceriksiz maladroit adj.
beceriksiz jackleg adj.
beceriksiz unskillful adj.
beceriksiz inefficacious adj.
beceriksiz heavy handed adj.
beceriksiz bungling adj.
beceriksiz incapable adj.
beceriksiz bungling adj.
beceriksiz unaccomplished adj.
beceriksiz heavy-handed adj.
beceriksiz impractical adj.
beceriksiz amateurish adj.
beceriksiz ham-handed adj.
beceriksiz blunderheaded adj.
beceriksiz feckless adj.
beceriksiz gauche adj.
beceriksiz inapt adj.
beceriksiz unhappy adj.
beceriksiz half-assed adj.
beceriksiz inept adj.
beceriksiz beetle-headed adj.
beceriksiz resourceless adj.
beceriksiz fumbling adj.
beceriksiz powerless adj.
beceriksiz blundering adj.
beceriksiz gawky adj.
beceriksiz helpless adj.
beceriksiz left-handed adj.
beceriksiz jackleg adj.
beceriksiz unhandy adj.
beceriksiz left-handed adj.
beceriksiz helplessly adv.
Idioms
beceriksiz all thumbs
beceriksiz all fingers and thumbs
beceriksiz couldn't hit a bull in the ass with a bass fiddle
beceriksiz like a bull in a china shop
Slang
beceriksiz botcher
beceriksiz bungler
beceriksiz fumbler
beceriksiz plonker
beceriksiz bumbler
beceriksiz butcher
beceriksiz cack-handed
beceriksiz stumbler
beceriksiz fuckup
beceriksiz piss-poor
beceriksiz blunderer
beceriksiz sad sack
Medical
beceriksiz unable
Sport
beceriksiz inapt
British Slang
beceriksiz ham-fisted

Meanings of "beceriksiz" with other terms in English Turkish Dictionary : 36 result(s)

Turkish English
General
kendini bir konuda yeteneksiz / beceriksiz hissetmek feel out of depth v.
beceriksiz (kimse) incompetent n.
beceriksiz boksör palooka n.
beceriksiz çocuk oaf n.
beceriksiz kimse duffer n.
beceriksiz kimse bungler n.
beceriksiz kimse gawk n.
beceriksiz kimse fumbler n.
beceriksiz kişi clumsy person n.
gelişme çağındaki beceriksiz genç hobbledehoy n.
beceriksiz (yönetici/işçi vb) ineffectual adj.
beceriksiz (yönetici/işçi vb) ineffective adj.
bir konuda beceriksiz clumsy at adj.
beceriksiz bir halde gawkily adv.
beceriksiz bir şekilde bumblingly adv.
beceriksiz bir şekilde inaptly adv.
beceriksiz bir şekilde ineffectively adv.
beceriksiz bir şekilde bunglingly adv.
beceriksiz bir şekilde inefficaciously adv.
Proverb
beceriksiz işçi suçu aletlerde bulur a bad workman always blames his tools
Idioms
(bir işte/bir şeyi yapmada) beceriksiz hopeless at
beceriksiz olmak be all fingers and thumbs
beceriksiz olmak be all thumbs
beceriksiz olmak have two left feet
bir işte çok kötü/beceriksiz olmak can’t do something for toffee
çok beceriksiz as awkward as a cow on a crutch
çok beceriksiz awkward as a cow on a crutch
çok beceriksiz like a bull in a china shop
çok beceriksiz awkward as a cow on roller skates
çok beceriksiz as awkward as bull in a china shop
çok beceriksiz as awkward as a cow on roller skates
çok beceriksiz as awkward as a bull in a china shop
son derece aptal veya beceriksiz can't find one's butt with both hands in broad daylight
Trade/Economic
yardımsız iş göremeyen beceriksiz üretici lame duck
British Slang
beceriksiz veya sakar tip spacko
yetersiz veya beceriksiz tip smacktard